facebook youtube rss
2019. július 11. | 04.35

135 éve született Modigliani

modiglianikicsikep

26cul01f2 kWsD U43300459831177D1H 284x210Corriere Web Sezioni

Amedeo Modigliani olasz szobrász és festő, a 20. századi avantgárd jellegzetes képviselője, 1884. július 12-én született a toscanai Livornóban.

Gyermekkor

Modigliani zsidó polgári családba született, apja, Flaminio Modigliani pénzváltót üzemeltetett, anyja, Eugenia, iskolát vezetett. Amedeo volt a negyedik, legkisebb gyermekük. Kereskedő édesapja korán tönkrement, francia származású édesanyja fontos szerepet játszott abban, hogy fia művészi pályára került. Amedeo 1898-ban tífuszt kapott, majd gyógyulása után félbehagyta iskolai tanulmányait és a livornói művészeti akadémián lett festőtanítvány. 1900-ban tüdőbajt kapott, mely egész életére kihatással volt. Gyógyulása érdekében a telet Nápolyban, Caprin és Rómában töltötte, sokat járta a múzeumokat, kialakult rajongó tisztelete a régi olasz művészek alkotásai iránt. Modigliani művelt fiatalemberré vált.

Firenze, Velence

1902-ben Firenzébe utazott, és beiratkozott Giovanni Fattorihoz, a Szabad Akt Iskolába, majd 1903-tól a velencei Képzőművészeti Főiskolán készült a művészi pályájára, tanulmányozta a reneszánsz művészetet és találkozott a futurizmus vezéralakjaival is. Szenvedélyesen érdekelte a régi velencei mestereknek a város múzeumaiban és templomaiban látható munkái. Az 1903-as és az 1905-ös Biennálén találkozott a francia impresszionizmus alkotásaival, Rodin szobraival és szimbolista műalkotásokkal. Velencében ismerkedett meg a kábítószerrel is. Olaszországi tanulóéveiből nagyon kevés műve maradt fenn.

Párizs

1906-tól Párizsban, a Montmarte-on bérelt lakást és az ifjú párizsi művészek bohém életét élte. Az Académie Colarossin tanult aktfestészetet. Ekkor ismerkedett meg Utrillóval, akihez egy életen át tartó barátság fűzte. Egy fiatal orvos volt Modigliani első mecénása, festményeket, rajzokat vásárolt tőle, portrémegbízásokat szerzett számára. Modigliani több festményével szerepelt a Függetlenek Szalonján, 1808-ban és 1810-ben. A Párizsi Iskolához (École de Paris) tartozott, ez volt a 20. században a nem francia származású, Párizsban alkotó művészek gyűjtőneve. Az ott élő külföldi művészek egyik fő alakjává vált, akik a francia fővárosban akartak ismertségre szert tenni, de soha nem váltak igazi franciákká, mint Pablo Picasso, vagy  Marc Chagall. A korszak és a művészet nagy kérdéseit gyakran Bateau-Lavirban (Mosoda-hajó) nevezett legendás művésztanya szomszédságában tárgyalták meg, egy nyomorúságos, a Montmarte-on lévő épületegyüttesben, ahol a 19–20. század fordulóján fontos avantgárd művészek laktak és alkottak, akik komoly hatással voltak a modern művészet alakulására.

Le Bateau Lavoir circa 1910

Le Bateau-Lavoir, 1910-ben

Szobrok

Az 1910-es években, még mielőtt kialakította volna egyedi festészeti stílusát, a szobrászat is foglalkoztatta. Szobrász szeretett volna lenni, és ebben – ahogy sok más kortársára is – nagy hatással volt rá az egzotikus és primitív népek művészete. Paul Guilleme mecénás nagyon fontos szerepet játszott a kor művészeti életében, ő volt az, aki elsőként hozott afrikai maszkokat Párizsba, amelyek Modigliani művészetére is nagy hatással voltak. Plasztikáiban is az emberi arcra koncentrált, és olyannyira ambicionálta magát, hogy szobraiból meg akarta alkotni az „emberiség templomát”. Kőből alkotta meg szobrait, amikhez építésekről lopta az alapanyagot. Szobrait a görög kariatidák, az óceániai és az afrikai primitív művészet hosszúkás ábrázolási technikája ihlette. Főleg női fejeket formázott, néhány szobrának plaszticitását festéssel hangsúlyozta. Erre utalnak híres, szemgolyó nélküli, hosszúkás női arcok, a letisztult körvonalak, az elnyújtott, lágy formák. Kisplasztikái ma is mindenkit elbűvölnek spiritualitásuk miatt. 1912-ben néhány szobrát kiállították az Őszi Szalonon. 1914-ben azonban felhagyott a szobrászattal, egyrészt nehéz volt belőle megélni, másrészt rossz egészsége miatt nem bírta a kőmegmunkálást, beteg tüdejének nem tett jót a kőpor. A háború kitörésekor egészségügyi okok miatt fel is mentették a katonai szolgálat alól.

Amedeo Modigliani Kariatida 1912 sculpture

Kariatida

Portréfestészete

Modiglianit nem véletlenül nevezték az „avantgárd portréfestőjének”, sok-sok meghatározó művészt és a Montparnasse-on ikonikusnak számító figurát örökített meg az utókor számára. Számos portrét festett híres kortársairól, 1915-ben megfestette Picasso portréját is. A igazság, a tisztaság keresése jellemzi portréfestészetét is. Modigliani, más avantgárd művészekkel ellentétben, leginkább aktokat és valószerűtlenül hosszúkás arcú, melankolikus portrékat festett. Ezzel kivívta többek között a futuristák ellenérzését, akik szerint túl maradiak voltak képei. Modiglianit nem is lehet besorolni sehová, olyannyira egyéni utat járt be a művészettörténeten, és a modernizmuson belül. A hosszúra nyújtott nyak, a keskeny arc az itáliai klasszikusokat és manierizmust idézi. Hetente 3-4 alkotást festett, állítólag minél betegebb volt a festő, annál nyúlánkabbak lettek portréi. Gyengédségről, érzékenységről tanúskodó finom portréi éles ellentétben állnak heves természetével, vad dorbézolásaival. Legismertebb portréi A csellista, a Kék szemű nő, és a Kislány kékben. Modigliani 1916-ban ismerkedett meg a lengyel származású költő műkereskedővel, Zborowskival, és egy ideig az ő lakásában festett.

Szerelmek

A háború elején kezdődött romantikus kapcsolata a nála 5 évvel idősebb Beatrice Hastingsszel, egy angol írónővel. Két évig éltek együtt, az intelligens, művelt és nem utolsósorban tehetős hölggyel való kapcsolat nagy hatással volt mind művészére, mind anyagi lehetőségeire. Az 1917 őszén a párizsi Berthe Weill Galériában rendezett első önálló kiállításának megnyitója merész aktképei miatt zajos botrányt keltett, a tárlat végül mégis meghozta a közönségsikert.

1917-ben az Académie Colarossin rajzolgatott, amikor találkozott a 19 éves Jeanne Hébuterne-nel, a szintén tehetséges, ámde visszahúzódó festőnövendékkel. Jeanne volt a komoly arcú angyal, az időtlen nő, aki a valódi szerelmet testesítette meg Modigliani számára. Hamarosan összeköltöztek. 1917-ban Zborowski műkereskedő a német csapatok fenyegető támadásai elől Dél-Franciaországba költöztette az általa képviselt művészeket, köztük Modiglianit is, Jeanne Hébuterne-nel együtt. A nizzai mediterrán hangulat azonban nem nyerte el Modigliani tetszését, így továbbra is műteremben festette arcképeit.

1918 februárjában Jeanne állapotos lett. Különváltak, de kislányuk megszületésekor ismét összeköltöztek. Viharos családi életet éltek, de Jeanne-ról készült szobrai és portréi igazi gyengédségről tanúskodnak. Modigliani 1919 májusában visszatért Párizsba, Jeanne második gyermekükkel volt várandós, és júniusban beköltöztek a rue de la Grande Chaumière-en lévő egyik lakásba, Paul Gauguin egykori lakása fölé. Amikor Modigliani elhunyt, Jeanne nem bírt tovább élni nélküle, és 21 évesen, 8 hónapos terhesen levetette magát az ötödik emeletről.

Híres aktok

Zborowski ötlete lehetett a 30-35 képből álló aktsorozat, ami Modigliani leghíresebb művei közé tartozik, és amit a műkereskedő jó üzleti fogásnak gondolt, fizette a modelleket és a műterembérletet is. Modigliani ugyanazt a pár lányt szerette megfesteni újra és újra, és rendkívül fontos volt velük személyes kapcsolata. Egy anekdota szerint mindig kettesben festette őket, és mikor egyszer Zborowski megzavarta őket az intim együttlétben, borzasztóan kikelt magából.

Aktjai azért is izgalmasak, mert rajtuk keresztül a művészettörténeti hagyományokkal vívta meg saját harcát: Leghíresebb, a Fekvő akt kibontott hajjal című festményén klasszikus pózban fekszik a mediterrán szépség, Tiziano Urbinói Vénuszát idézve, igéző, kihívó tekintetéből és mozdulataiból azonban túlfűtött erotika és személyesség árad. Ez az erotika annyira felkavarta a közvéleményt, hogy egyéni kiállításából rendőrségi botrány is kerekedett.

727modigliani

Modigliani: Fekvő akt kibontott hajjal, 1917 

Halála

1920 januárjában, egy fagyos éjszakán részegen dülöngélt hazafelé, de elfáradt, hosszasan üldögélt egy padon, majd teljesen átfagyva ment jéghideg műtermébe lefeküdni. Másnap ott talált rá egyik barátja, már reszketett a láztól, amikor bevitték a szegények kórházába. 1920. január 24-én, alig 36 éves korában halt meg TBC-vel összefüggő agyhártyagyulladásban. Egy nappal később a második gyermekükkel várandós Jeanne Hébuterne öngyilkos lett. Temetésükön részt vett az egész Montmartre. Párizsban, a Père-Lachaise temetőben helyezték őket örök nyugalomra. Lányukat, a kis Jeanne-t Modigliani Firenzében élő nővére vette magához. Jeanne Modiglianiból művészettörténész lett, aki könyvet is írt édesapjáról, Modigliani legendák nélkül címmel.

Művészete

Életéről, munkásságáról könyvek, filmek születtek. Modigliani mindössze 36 évet élt, 1907-től 1920-ig, nem egészen 13 év alatt létrehozott egy jelentős, modern festői életművet, miközben fáradhatatlanul pusztította egészségét alkohollal és drogokkal. Az igazság, a szépség, a tisztaság keresése vezette az ő szenvedélyes művészetét. Az óceániai, az afrikai, a görög, a római kultúra és az itáliai reneszánsz voltak az ő fő ihlető forrásai, az itáliai quattrocento időszakából Sandro Botticelli festészete gyakorolt rá mély benyomást.

Modigliani egyetemes emberi értékeket közvetített a hagyományos, a primitív és a modern művészetek ismeretének birtokában. Lineáris vonalakkal, finom kontúrokkal, tiszta színekkel érte el témái összefoglalását és szuggesztivitását. Modigliani festészete hazai festőink közül talán Barcsay Jenőre hatott leginkább.

Modigliani és Picasso ismerte, és nagyra becsülte egymást, mindketten aktív résztvevői voltak a századforduló utáni pezsgő párizsi művészvilágnak. Picasso egyike volt azoknak, akik nagy hatással voltak Modiglianira. Modigliani sok más művésszel egyetemben Picasso portréját is megfestette többször is. A katalán zseni csak olyanoktól vásárolt képet, akikre felnézett; ilyen alkotás volt Modigliani egyik festménye is.

680modigliani

Modigliani, Picasso és André Salmon 1916-ban

 

Források:
Doros Krystof: Amedeo Modigkiani, 1884-1920: A pillanat költészete. Köln: Taschen; Budapest: Vince Kiadó, 2002.

Képek:
Modigliani
Le Bateau-Lavoir
Kariatida
Fekvő akt kibontott hajjal
Modigliani, Picasso és André Salmon

Közérdekű

Kapcsolat

Cím:
Kaposvári Egyetem Egyetemi Könyvtár
7400 Kaposvár, Guba Sándor u. 40.
Postacím: 7401 Kaposvár Pf.: 16.

Telefon:
82/505-936 – Olvasószolgálat, információ
82/505-934 – Kiss Gábor könyvtárigazgató
82/505-800/1307 m. vagy 1308 m. könyvtárközi kölcsönzés
82/505-935 – Fax

E-mail:
lib [KUKAC] ke [PONT] hu • kvtkozi [KUKAC] ke [PONT] hu (könyvtárközi kölcsönzés)

facebook youtube rss

Megközelíthetőség

Írjon nekünk!

© 2018 Kaposvári Egyetem • Egyetemi Könyvtár. Minden jog fenntartva!

Please publish modules in offcanvas position.

A weboldalon cookie-kat használunk, hogy biztonságos böngészés mellett a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk.

Adatvédelmi szabályzat

0
megosztás