facebook youtube rss
2019. augusztus 23. | 04.19

Nemzetközi Vöröskereszt

nemzetkozivoroskereszt

Flag of the ICRC

1864. augusztus 22-én a Genfi Egyezmény hagyta jóvá a Nemzetközi Vöröskereszt létrejöttét. A Nemzetközi Vöröskereszt (angolul International Committee of the Red Cross, rövidítése ICRC) a pártatlanság, semlegesség, függetlenség, emberiesség, egyetemesség és önkéntesség elvei alapján működő nemzetközi segélyszervezet. Megalakulása óta megszakítás nélkül háborúban és békében egyaránt tevékenykedik. Nemzetközi egyezmények szabályozták - az egyezményhez csatlakozó országok részére kötelezően előírt - az ellenség sebesültjeivel, elfogott katonáival, a legyőzött ország katonáival, és polgári személyeivel való bánásmódot. Feladatai közé tartozik a békeidőben bekövetkező, nagy tömegeket érintő természeti katasztrófák, földrengés, árvíz, tűzvész áldozatainak szervezett egészségügyi és anyagi támogatása.

Honvédápolói Egylet

A Nemzetközi Vöröskereszt működését megelőző időszakban, hazánkban már létezett és működött rövid ideig egy orvosi segítséget nyújtó betegápolói szervezet. A szabadságharc idején megalakult Honvédápolói Egylet tagjai között orvosok, ápoló nők, fegyvertelen férfiak, és az iskola helyett ápolást végző diákok voltak. Zárdákban és magánépületekben alkalmi kórházak létesültek szerte az országban, és 32 tábori mozgókórház volt az egylet működési háttere. Kossuth Zsuzsanna, Kossuth Lajos legfiatalabb húga, a „tábori dajka”, az összes tábori kórházak főápolónőjeként is támogatója volt az egyletnek.

Kossuth Zsuzsanna

Kossuth Zsuzsanna

Kossuth-hoz és a nemzethez szóló felhívása sokakat megérintett, mely így szólt: „Tépést, pólyát, sebkötést, és műtőszereket kérünk”.  Az ország szinte valamennyi ráérő, szabadon munkálkodó asszonya, leányiskoláinak növendékei sebkötő anyagokat szőttek, varrtak, készítettek. Ez az eszményien szép összefogás nem korlátozódott a hazai honvédek ápolására, hanem mindazokra, aki sebesültté válva ápolásra szorultak, még ha ellenséges katonák is voltak. A világosi fegyverletétel után az egylet tagjait, valamennyi hadorvost, ápolónőket, és a segítők jó részét letartoztatta az osztrák rendőrség, a tanukat, akik igazolni tudták, hogy ezer számra ápoltak ellenséges katonákat is a hadikórházak, meg sem hallgatták. Ferenc József uralkodása idején az egylet működését minden formában elhallgatták, annak nemes, és ápoltakra nézve semleges mivoltát igyekeztek eltusolni, így nem kerülhetett nemzetközi figyelem azokra a magyarokra, akik egykor – 24 évvel a Nemzetközi Vöröskereszt megalakulása előtt – már a későbbi szervezet elvei szerint jártak el. Ez nem volt elszigetelt magyar jelenség, Európa számos országában már volt rövidebb hosszabb ideig hasonlóan tiszta, segítőszándékú, és az ápoltakra nézve semleges orvosi segítségnyújtási szerveződés.

Vöröskereszt létrejöttének körülményei

A vöröskeresztes mozgalom ötlete Jean Henri Dunant svájci üzletembertől származik. Dunant Genfben született, egy hithű kálvinista családban, ahol az emberek iránti szeretet gyakorlattá vált. Dunant egy malom építéséhez szükséges okmányok beszerzése ügyében Napóleon segítségét kívánta megszerezni, amikor is a császár a francia-szardíniai seregeket vezette az osztrákok ellen Olaszország északi részén. Itt próbálta őt felkeresni Henry Dunant, és ekkor látta a Lombardiában zajló solferinói csatát. Látta, ahogyan a csata végén, napnyugta után a vörös keresztet viselő kamilliánus szerzetesek ellátják a sebesülteket, és eltemetik az elhunytakat. Mindkét tábor sebesültjeit egyaránt ápolták, mivel szerzetesi fogadalmuk szerint életük kockáztatásával is szolgálniuk kellett minden irgalmasságra szoruló beteget. A vörös színű kereszt a különböző csatatereken már 1595-ben megjelent a szerzetes betegápolók jelvényeként, a törökök elleni hadjáratok alkalmával. A svájci kereskedőt ez az élmény inspirálta a Nemzetközi Vöröskereszt létrehozására és a kamilliánus szerzetesek vörös színű kereszt jelképét vette át, és nevezte el intézményét Vöröskeresztnek, bár a jelkép választásánál szerepet játszhatott nemzetisége is, a svájci zászlón szereplő kereszt is. A csatatéren tapasztaltak alapján Genfbe visszatérve megírta a Solferinói emlék című könyvet.

Henry Dunant young

Henri Dunant

A solferinói csata

            „Az egész város egyetlen kórház volt, franciák és osztrákok számára. Már pénteken itt rendezték be a nagy főhadiszállás kötözőhelyét, kicsomagolták a ládákból a tépéseket, az orvosi felszerelést és a gyógyszereket. A lakosság odahordta minden nélkülözhető takaróját, ágyneműjét, szalmazsákját és matracát. A castiglionei kórház, a templom, a kolostor és a San Luigi kaszárnya, a Kapucinusok temploma, a csendőr kaszárnya, a Maggiore, San Giuseppe és Santa Rosalia templomok mind megteltek sebesültekkel. Szorosan összezsúfolva feküdtek a szalmán, de szalmával borították az ott lakók az utcákat, udvarokat, tereket is, hogy elhelyezhessék a mindenfelől özönlő sebesülteket. Deszkából, vászonból hevenyészett tetőkkel védték őket a naptól.” (Dunant: Solferinói emlék, részlet)

Battaglia di Solferino Henry Dunant

Henri Dunant a solferinói csatatéren

Henri Dunant, a Vöröskereszt alapító atyjának törekvéseit 1901-ben béke-Nobel-díjjal honorálták.

Genfi Egyezmény

Az akkori korszak legvéresebb harcának mondott solferinói csata során több mint 40 ezer sebesült vagy halott katonát hagytak a csatamezőn. Henri Dunant javaslata volt, hogy minden országban létre kellene hozni egy segélyszervezetet, amely olyan önkéntesekből áll, akik háború idején a sebesülteket ápolják, és nemzetközi egyezményt kellene kötni a harcmezőn maradt sebesültek, valamint ápolóik védelméről olyan módon, hogy részükre semleges státuszt biztosítanak. Ennek nyomán 1863-ban megalakul a Vöröskereszt. Februárban jött létre az Ötök Bizottsága – Dunant is tagja volt – mely a mai a Vöröskereszt Nemzetközi Bizottságának (ICRC) az előde. Az akkori neve: Sebesülteket Segélyező Nemzetközi Bizottság volt. A vörös kereszt lett a szervezet jelképe, melyet 1863-ban egy nemzetközi konferencián el is fogadtak. A következő fontos esemény 1864, a Genfi Egyezmény létrejötte volt. Az alapítók kezdeményezésére diplomáciai konferenciát rendeztek Genfben 1864. augusztus 8-28. között, melyen 16 ország vett részt. 1864. augusztus 22-én aláírták a harctéren megsebesült katonák körülményeinek javítására vonatkozó Genfi Egyezményt, mely a nemzetközi jog szintjére emelte a sebesültekkel szembeni emberséges és – oldaltól független – egyenlő bánásmódot.  A mostani 4. Genfi Egyezmény a Nemzetközi Humanitárius Jog alapjait képezi.  

1280px Original Geneva Conventions

Az első Genfi Egyezmény szövege, 1864

Nemzetközi Vöröskereszt

A Nemzetközi Vöröskereszt alapítása előtt a világban nem létezett olyan szervezet, mely a csaták során megsebesült katonákkal foglalkozott volna; az ütközetek után általában a járványoktól rettegő helybéliek földelték el a halottakat, a harcoló felek pedig csak azokat a sebesülteket vitték magukkal, akiknek megmentésére esély látszott. Henri Dunant által megálmodott Vöröskereszt az elmúlt 150 évben a történelem valamennyi jelentős hadszínterén megjelent, és katonák millióinak életét mentette meg.  Magyarország 1881-ben csatlakozott a vöröskeresztes mozgalomhoz. A világ más részein is hasonló betegápoló egyesületek alakultak; ilyen volt például a közel-keleti Vörös Félhold, vagy a Vörös Oroszlán is. 1919 óta ezek a szervezetek összehangolják működésüket, és napjainkban mintegy 97 millió önkéntest foglalkoztatnak a háborútól sújtott országokban.

Források:
Nemzetközi Vöröskereszt
Jean Henri Dunant

Képek:
ICRC logó
Kossuth Zsuzsanna
Henri Dunant
Henri Dunant a solferinói csatatéren
Genfi Egyezmény

0
megosztás

Közérdekű

Kapcsolat

Cím:
Kaposvári Egyetem Egyetemi Könyvtár
7400 Kaposvár, Guba Sándor u. 40.
Postacím: 7401 Kaposvár Pf.: 16.

Telefon:
82/505-936 – Olvasószolgálat, információ
82/505-934 – Kiss Gábor könyvtárigazgató
82/505-800/1307 m. vagy 1308 m. könyvtárközi kölcsönzés
82/505-935 – Fax

E-mail:
lib [KUKAC] ke [PONT] hu • kvtkozi [KUKAC] ke [PONT] hu (könyvtárközi kölcsönzés)

facebook youtube rss

Megközelíthetőség

Írjon nekünk!

© 2018 Kaposvári Egyetem • Egyetemi Könyvtár. Minden jog fenntartva!

Please publish modules in offcanvas position.

A weboldalon cookie-kat használunk, hogy biztonságos böngészés mellett a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk.

Adatvédelmi szabályzat

0
megosztás