facebook youtube rss
2020. február 07. | 04.02

Bolyai Farkas

bolyaifarkaskicsikep

bolyai farkas cultura hu

Bolyai Farkas matematikus, 1775. február 9-én született az erdélyi Nagyszeben melletti Bólyán. A sokoldalú tudós más tudományterületekkel, illetve művészetekkel is foglalkozott. Saját korában művei csak szűk körben váltak ismertté, így több kutatási eredménye más matematikusok nevén került be a matematika történetébe. Bolyai Farkast a nemeuklideszi geometriák előfutáraként tartják számon. Közel fél évszázadig dolgozott a marosvásárhelyi református kollégium matematika-, fizika- és kémiaprofesszoraként, ez idő alatt rengeteget tett a korszerű természettudományos ismeretek elterjesztéséért. Leghíresebb tanítványa saját fia, Bolyai János volt.

Élete

Bolyai elszegényedett nagybirtokos családból származott. Édesapja, Bolyai Gáspár szolgabíró, híres volt gazdálkodói hozzáértéséről, vidám, művelt férfiként tartották számon. Édesanyja, Pávai Vajna Krisztina egy. Bolyai Farkas csodagyermeknek számított, amikor hatéves korában beiratkozott a híres nagyenyedi református kollégiumba. Hamar kitűnt különleges tehetségével, kivételesen jó érzéke volt a fejszámoláshoz, a nyelvekhez és a zenéhez. Rövid idő alatt megtanult több nyelvet, beszélt, írt, olvasott latinul, görögül, héberül, románul, később németül, angolul, franciául és olaszul is. Már kilencéves korában bármely témáról latin verset rögtönzött.

A tehetséges Bolyait báró Kemény Simon a fia mellé vette tanulótársnak és oktatónak, így 1788-ban Marosvécsre került a bárói kastélyba. Tanulótársával, ifjabb Kemény Simonnal élete végéig barátságban maradtak, aki később anyagilag is támogatta. 1790-től mindketten a kolozsvári református kollégiumban tanultak. Bolyai a kolozsvári tanulóévei alatt kipróbálta a színészkedést, rajzolt és festett is, de a festészetről a gyenge szeme miatt le kellett mondania. 1795-ben Kemény Simonnal külföldi tanulmányútra indultak, először Jénába mentek, majd 1796 őszétől mindketten beiratkoztak a göttingeni egyetemre. Kemény Simon jogot tanult, Bolyai Farkas pedig matematikát. Göttingenben került baráti kapcsolatba Gauss-szal, aki szintén az egyetem diákja volt. A vele való beszélgetések egész életére szóló matematikai programot adtak számára.

Bolyai 1799-ben tért vissza hazájába, ahol a Kemény család meghívta Kolozsvárra, hogy az egyik fiú nevelője legyen. Kolozsváron ismerkedett meg Benkő Zsuzsannával, akivel 1801. szeptember 28-án házasságot kötöttek. Első gyermekük, János 1802. december 15-én született, majd Domáldra költöztek, ahol Bolyai Farkas kertépítésbe és gazdálkodásba kezdett.

1804-ben a marosvásárhelyi kollégium matematikaprofesszorának hívták, és megszületett Anna lánya is, aki kétéves korában meghalt. Bolyai Farkas a fia nevelésére sok gondot fordított, tanítóit a legjobb főiskolás diákok közül válogatta, de matematikára saját maga tanította. Rossz anyagi körülmények között élt a család, szűkös tanári fizetését kertészkedéssel pótolta, János taníttatásához ismerősök támogatására volt szükség.

1821-ben meghalt a felesége, majd 1824-ben újra megnősült, a nála sokkal fiatalabb Somorjai Nagy Terézt vette el. Ebből a házasságából is két gyermeke született, Gergely és Berta, de a kislány nem élt sokáig. 1833-ban ismét megözvegyült. Ebben az évben a fiát, Bolyai Jánost betegsége miatt nyugdíjazták, így hazaköltözött egyedülálló apjához, de hamarosan különváltak.

1280px Bolyai Farkas College

Marosvásárhelyi Református Kollégium

Bolyai Farkas 1851-ben, 76 évesen ment nyugdíjba, hátralevő éveit visszavonultságban élte le. 1854-ben két nagy bánattal kellett megküzdenie, meghalt a kis unokája és öreg barátja, Gauss. Nyolcvanéves korától az elmúlás gondolata foglalkoztatta és tudatosan készült rá. Megírta végrendeletét, saját halotti jelentését, és intézkedett temetéséről. Azt kérte, hogy a temetésén se pap, se gyászbeszéd ne legyen, ne állítsanak síremléket, csak egy almafát ültessenek. 1856. november 20-án hunyt el agyvérzésben.

Munkássága

Bolyai Farkas nevét egyaránt jegyzi a matematikatörténet és a magyar irodalomtörténet is. Tevékenysége nagyon szerteágazó volt, foglalkozott fizikával, filozófiával, zeneelmélettel, erdészeti kérdésekkel, gyümölcstermesztéssel, borászattal, különböző műszaki problémák megoldásával, gyógyászati és gyógyszerészeti kérdésekkel is. Pedagógusként arra törekedett, hogy az elméleti oktatást lehetőség szerint összekapcsolja a gyakorlattal.

1800-ban, még vőlegény korában írt egy kötetre való verset, de ezeket később a többi kiadatlan irodalmi alkotásával együtt elégette. A kolozsvári színház megnyitására 1814-ben kiírt drámapályázatra három történelmi tárgyú szomorújátékot is írt (PausaniasII. Mohamed, Kemény Simon), de nem nyert velük. Történelmi drámáit kiindulópontnak használta saját művei megalkotásánál Kisfaludy Károly. 1818-ban újabb darabot írt A párisi per címmel. Fordított Milton és Schiller műveiből, a műfordításaiban nem ragaszkodott az eredeti szöveghez, esetenként saját gondolatait is beleszőtte. Különleges specialitása volt a gyászjelentések, rövid nekrológok írása versekben vagy lendületes prózában. Előre megírta saját gyászjelentését is.

1832-ben a Magyar Tudóstársaság levelező tagjává választották irodalmi munkásságáért, matematikai művei viszont nem találtak megértésre, tudományos felfedezései – elszigeteltsége miatt – nem hoztak számára sikereket az életében, több kutatási eredménye is más tudós nevével került be a matematikatörténetbe. Sem az 1830-ban megjelent, magyar nyelvű Arithmetica eleje című matematikai munkája, sem a tankönyvnek szánt, összefoglaló jellegű fő műve, az 1832-33-ban megjelent kétkötetes, latin nyelvű Tentamen (Kísérlet), sem későbbi művei nem kaptak kellő elismerést.

Bolyai Farkas főművében igyekszik axiomatikus alapokra helyezni és rendszerbe foglalni az aritmetikát és a geometriát. A bevezető részben használt fogalmai a halmazelmélet első kezdeményének tekinthetők. Egyik legismertebb eredménye a sokszögdarabolási tétel. Az első kötetének függelékeként jelent meg fia, Bolyai János korszakalkotó munkája, az Appendix, amelyben közreadja az általa kidolgozott abszolút geometriát és a nemeuklideszi hiperbolikus geometriát. Az 1851-ben jelent meg Kurzer Grundriss (Rövid vázlat) című német nyelvű könyve.

bolyaiversenyklogo

Emlékezete

A halálát követő tavaszon egyik tanítványa almafát ültetett a sírjára, a végrendeletben foglalt kérésének megfelelően.

Eötvös József kezdeményezésére a marosvásárhelyi református kollégium könyvtárában Bolyai-emlékmúzeumot hoztak létre, ennek anyaga ma a Teleki-Bolyai Könyvtár Bolyai-emlékszobájában található.

A 19. század végén Paul Stäckel kezdett behatóan foglalkozni a Bolyaiak életével, munkáságával, és 1911-ben kiadták „A két Bolyai élete és munkássága” című könyvét német nyelven, majd három évvel később magyar fordításban is megjelent.

1957-ben, Bolyai Farkas halála centenáriumán Marosvásárhelyen a Bolyai-téren, szemben a Bolyai Farkas Líceummal, felállították a két Bolyai szobrát.

Bolygót is neveztek el Bolyai Farkas tiszteletére, ez az 1411 Bolyai kisbolygó, amelyet 1937-ben Kulin György fedezett fel a Svábhegyi Csillagvizsgálóban.

A Szegedi Tudományegyetem matematikai tanszéke a Bolyai épületben helyezkedik el, belépéskor balra Bolyai Farkas, jobbra Bolyai János életnagyságú szobra fogadja a látogatót.

Németh László A két Bolyai című drámájában idézte fel a Bolyaiak, apa és fiú alakját.

003 A kt Bolyai Bsti Klmn Ppai Erzsi

A két Bolyai

Források:
Bólyai Farkas
Élesztős László (szerk.): Magyar Nagylexikon. 4. köt. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1994.

Képek:
Bólyai Farkas
Marosvásárhely. Református Kollégium
Tantárgyverseny logó
A két Bólyai

 

0
megosztás

Közérdekű

Kapcsolat

Cím:
Kaposvári Egyetem Egyetemi Könyvtár
7400 Kaposvár, Guba Sándor u. 40.
Postacím: 7401 Kaposvár Pf.: 16.

Telefon:
82/505-936 – Olvasószolgálat, információ
82/505-934 – Kiss Gábor könyvtárigazgató
82/505-800/1307 m. vagy 1308 m. könyvtárközi kölcsönzés
82/505-935 – Fax

E-mail:
lib [KUKAC] ke [PONT] hu • kvtkozi [KUKAC] ke [PONT] hu (könyvtárközi kölcsönzés)

facebook youtube rss

Megközelíthetőség

Írjon nekünk!

© 2018 Kaposvári Egyetem • Egyetemi Könyvtár. Minden jog fenntartva!

Please publish modules in offcanvas position.

A weboldalon cookie-kat használunk, hogy biztonságos böngészés mellett a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk.

Adatvédelmi szabályzat

0
megosztás