facebook youtube rss
2020. máj. 17. | 04.30

Dsida Jenő

dsida jeno arboretum head 630x320

260px Dsida Jenő

Dsida Jenő 1907. május 17-én, született Szatmárnémetiben. Kora ifjúságától arra készült, hogy költő legyen, már gimnazistaként közölték a verseit. Benedek Elek fedezte föl és indította el költői pályáján. Első kötete huszonegy évesen jelent meg, versei ritmusjátékkal, melankolikus életérzéssel, a szépség és a jóság hirdetésének jegyében íródtak. Ő maga így vall erről: „Hiszek a hitben, a bátorságban, az élet minden körülmények között megmaradó szépségében. Hiszek a mindenható mosolygásban.” A háború, a trianoni diktátum következményei és fiatalkori szívbetegsége rányomta bélyegét az életművére. A részvét, a szenvedőkkel való együttérzés költője volt, aki szeretettel fordult mindenki felé. Visszatérő témái a hazaszeretet, a mély katolikus vallásosság, a szerelem és a halálfélelem. Nagyszerű műfordító is volt, főként latin (Catullus, Propertius), német (Goethe, Heine), és román (Eminescu) költőket fordított.

https://www.youtube.com/watch?v=j8qIjYkmcVQ

1924-ben jelentek meg első versei a Cimborában. A gyermeklapot irányító Benedek Elek szeretettel és felelősségtudattal segítette a pályakezdő költőt az önmagára találásban, tehetsége kibontakoztatásában. 1926 nyarán írta Robinson című versét.

https://www.youtube.com/watch?v=0WaQnPcHcZc

1927 végén Reményik Sándor bevonta a Pásztortűz szerkesztésébe a húsz esztendős Dsida Jenőt, közel öt évig egymással szemben ülve dolgoztak a szerkesztőségben. Már a gimnáziumból úgy érkezett, hogy a görög és latin klasszikusokat folyékonyan fordította. Nemsokára megtanult olaszul, hogy Dantét olvashassa. A következő évben Shakespeare-ért az angolt tanulta, aztán a francia és a német nyelvben tökéletesítette magát, hogy Moliére-t és Goethét is eredetiben olvashassa.


Mosolyaim egén

Jönnek langyos, izgató szelek.
És jönnek lila alkonyatok
és fojtott szavak.
És jönnek bodros, fehér fellegek.

Habos felhő-ágyakon
álmodnak szűz, tejarcú lányok
s régi-régi mosolyaim egén
suhannak messzire.

Pici fájdalmak vibrálnak a szélben.
S míg görnyedten imádkozom a kertben
és bong az estharang, -
lassanként ravatal lesz az ég.

1928-ban jelent meg első verseskötete, a Leselkedő magány. Már az első kötetét is hihetetlen nyelv- és formaérzékenység jellemezte. A kor problémáit mélyen átérző költő szól ezekben a versekben, dacol az őt körülvevő barbár világgal, érzékeli az őt körülvevő szörnyűséget, magányba vonul.

Versszerkesztője volt az Erdélyi Helikon folyóiratnak, és szerepet vállalt József Attila verseinek népszerűsítésében is. A harmincas években egyre ijesztőbben fenyegetett a fasizmus. Tudta, hogy a gyűlölet és a gonosz indulatok hálózata közt botladozik, éppen ezek elől rejtőzködött a költészet ritmus- és rímmámorába.

1933-ban jelent meg második kötete, a Nagycsütörtök. A gondjaival magával maradt költő sivár egyedüllétét hangsúlyozta a címadó versében. A költő saját szenvedéseit a krisztusi szenvedéshez kapcsolva mutatja be, ez a megváltás hitét hordozza magában.

Dsida Jenő 1936 nyarán olvasta föl a marosvécsi írótalálkozó résztvevőinek a Psalmus Hungaricus című nagy ívű rapszódiáját. „Mikor befejezte – idézte föl a történteket Wass Albert –, könny volt mindenki szemében. Ekkor felállt Kós Károly, barázdás arcán hullottak a könnyek, odament Dsida Jenőhöz, megölelte és azt mondta neki: Te taknyos, hogy mersz ilyen szépet írni!” Az elviselhetetlenségig fokozódó erdélyi magyarság terhei, és a kisebbségi megpróbáltatások napjaiban írta Dsida fájdalmas zsoltárát. Hitvallást tesz szétszórt népe mellett, egységre szólít, hangos szóval akarja a történelem közönyös erőit megállítani. A kiszolgáltatottság, a megalázottság, az üldöztetés egyetemes emberi tapasztalatait ismerte fel. Fellebbezés ez a zsoltár a történelemhez, az európai népek közösségéhez.


Psalmus Hungaricus

Vagy félezernyi dalt megírtam
s e szót: magyar,
még le nem írtam.
Csábított minden idegen bozót,
minden szerelmet bujtató liget.
Ó, mily hályog borult szememre,
hogy meg nem láttalak,
te elhagyott, te bús, kopár sziget,
magyar sziget a népek Óceánján!
Mily ólom ömlött álmodó fülembe,
hogy nem hatolt belé
a vad hullámverés morzsoló harsogása,
a morzsolódó kis sziget keserű mormogása.
(részlet)

Dsida Jenő lassanként védő és nyugtató menedékre talált a szerelemben, a természetben és a költészetben. Életének delén írta két, epikai elemekkel átszőtt lírai remekét. A kóborló délután kedves kutyámmal, az önfeledt játékosságával fejezi ki a természetben megújulást kereső lélek boldog örömét, a körülötte mindinkább kibontakozó történelmi és szellemi válság elől. A Miért borultak le az angyalok Viola előtt című vers szerelmes ujjongás, merengő érzéssekkel, szelíd erotikával.Miért borultak le az angyalok Viola előtt

Tinti kutyám, okait szimatolva parányi neszeknek,
cserjék közt futosott: tán hogy ne legyen tanu pajzán
dolgoknál, mikor árnyfoltok bizseregve rezegnek
szép Violám kitakart testének hószinü rajzán
s ajkammal vonom útját száz finom árnyerezetnek.

Ó, nincs szebb a világon, mint a fehér, üde lánytest
lepletlen ragyogása a hullámzó levegőben,
lombkoronák résén mikor átüt aranyhalovány, rest
nyárnapi fény és combra, kebelre folyik le merően,
míg a sötét részekre olív reflekszet az árny fest.

Szó ami szó: sok furcsa esett meg az erdei pamlag
jószagu színes ölén. Ily cuppantó-zaju csókra
megrázkódott volna, ki félmérföldnyire ballag.
Elrezzentek a csókák. Könnyü ruhák lila csokra
ágon lengedezett s a kis ing is, mely csupa szallag.

Csók muzsikált, ölelés perzselt, forrón buborékolt
szánkon a kéj lágy sóhaja. Zsibbadt, húnytszemü mámor
ernyesztette karunkat a fűre pihenni. Elég volt.
Bokrok közt kacarászva kukucskált sok kicsi Ámor
s mint a selyem, suhogott a derűskék isteni égbolt.
(részlet)

 

Dsida Jenő 1938. június 7-én, nagyon fiatalon, 31 évesen hunyt el, a Házsongári temetőben temették el. A költő ifjú özvegye, Imbery Melinda állította össze a posztumusz kötetet, az Angyalok citeráját, mely még a költő halálának évében megjelent, 45 verset és 40 műfordítást tartalmaz. Dsida Jenő a XX. század első fele erdélyi lírájának kiemelkedő alakja volt.

Források:
György Dénes: Megpecsételt sors: Emlékezés Dsida Jenőre. In:Sas Péter (szerk.): Dsida Jenő emlékezete. Kolozsvár: Kriterion Kiadó, 2009.
Kabán Annamária, Mózes Huba: Vers és lélek: Dsida Jenő és költészete. Miskolc: Bíbor Kiadó, 2007.


Kép:
Dsida Jenő

0
megosztás
Tovább a kategóriában: « Fagyosszentek Rippl-Rónai József »

Közérdekű

Kapcsolat

Cím:
Kaposvári Egyetem Egyetemi Könyvtár
7400 Kaposvár, Guba Sándor u. 40.
Postacím: 7401 Kaposvár Pf.: 16.

Telefon:
82/505-936 – Olvasószolgálat, információ
82/505-934 – Kiss Gábor könyvtárigazgató
82/505-800/1307 m. vagy 1308 m. könyvtárközi kölcsönzés
82/505-935 – Fax

E-mail:
lib [KUKAC] ke [PONT] hu • kvtkozi [KUKAC] ke [PONT] hu (könyvtárközi kölcsönzés)

facebook youtube rss

Megközelíthetőség

Írjon nekünk!

© 2018 Kaposvári Egyetem • Egyetemi Könyvtár. Minden jog fenntartva!

Please publish modules in offcanvas position.

A weboldalon cookie-kat használunk, hogy biztonságos böngészés mellett a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk.

Adatvédelmi szabályzat

0
megosztás