facebook youtube rss
2015. február 23. | 07.06

330 éve született Georg Friedrich Händel

Georg Friedrich Händel német (szász) származású zeneszerző, hangszeres előadó, 1685. február 23-án született Halle városában. A barokk zene egyik legnagyobb mestere. Élete nagy részét Angliában töltötte, ezért az angolok nemzeti szerzőjüknek tartják. Nagy hatással volt a bécsi klasszikusokra, Haydnra, Mozartra és Beethovenre. Londonban, 1759. április 14-én halt meg.

Kezdet

Händel apja szász fejedelmi udvari orvos, fia születésekor már meglehetősen idős, 63 éves volt. Jogi pályára szánta, de a fia a zene iránt érdeklődött és a tiltás ellenére a padlásukra egy kis klavikordot (a zongora egyik elődje) csempészett fel, hogy gyakorolhasson. Egyik alkalommal a Szász-Weissenfels hercege meghallotta, amint a kis Georg elkezdett orgonán játszani, és ez eldöntötte a sorsát. Apja beleegyezett, hogy egyszerre mindkét irányban képezze magát. 1702-ben felvették a hallei egyetemre, és hamarosan orgonista állást kapott a kálvinista templomban. Händelt már ekkor érdekelte az opera, ezért 1703-ban Hamburgba költözött, ahol városi operaház működött. Hegedűsként és csembalistaként alkalmazták.

Händel-Haus, Halle

Első operák

Három operát komponált Hamburgban és már 1705-ben be is mutatták az elsőt, az Almirát, ezt követte a Nero és a Florindo és Daphne. 1706-ban Rómába utazott, ahol világi és egyházi kantátákat komponált. 1709-ben Velencében, az opera fellegvárában mutatta be az Agrippinát. Megismerkedett Alessandro és Domenico Scarlattival, Corellivel és Vivaldival, valamint más zenészekkel, tanulmányozta a nápolyi és a velencei operát. 1710-ben Londonba utazott, ahol a következő évben bemutatták Rinaldo című operáját a Queen’s Theatre-ben, melyet további operák követtek.

Edouard Jean Conrad Hamman fiktív festménye Händelről és a királyról a Temzén

Vízizene

Ez a zenekari mű szabadtéri előadásra készült, három szvitet tartalmaz különböző hangnemekben (F-dúr, D-dúr, G-dúr) és különböző hangszer összeállítású együttesekre készültek. A történetéről csak annyit, hogy amikor a hannoveri választófejedelem I. György néven, 1714-ben a trónra lépett, az új király kérésére komponálta a Vízizene című híres szvitjét. Az ünnepséget a Temzén rendezték meg és 50 zenész adta elő a darabot, akik hajóval csatlakoztak a királyhoz. A királynak állítólag annyira tetszett, hogy még háromszor eljátszatta velük az út során. A népszerű D-dúr szvitből hallgassunk meg egy rövid részletet.

London az operaélet központja

1720-ban Händel a Royal Academy of Music zenei vezetője lett, feladata az olasz típusú operák népszerűsítése volt. Természetesen saját operái is műsorra kerültek. Nagy diadalok fémjelezték ezt az időszakot, élvonalbeli énekeseket és zenészeket szerződtetett, London az európai operaélet központja lett. Az állandó anyagi gondokkal küszködő színház operatársulata 1728-ban feloszlott. Händel népszerűsége azonban egyre emelkedett, Európában is ismertté vált, az angol állampolgárságot is megkapta. 1729-ben összefogott Johann Jacob Heidegger intendánssal egy új olasz társulat létrehozására, ahol több operáját is bemutatták. 1734-ben a Covent Garden Theatre élére került. Erre az időszakra esik hosszas küzdelme vetélytársaival és a londoni közönség közönyével, ami a komponistát teljes anyagi csőddel és testi megrendüléssel fenyegette, de alkotóerejét nem vette el, csak az operától távolodott el kissé.

Händel House Museum, London, 25 Brook Street

Ebben a házban élt Händel 1723-tól egészen haláláig, itt írta a legismertebb és a legnépszerűbb oratóriumát, a Messiást. Jimi Hendrix, a legendás amerikai gitáros 1968-ban London középső részén található Brook Street 23-ba költözött. A szomszédos 25-ös házban élt korábban Händel. Amikor Hendrix ezt megtudta, több Händel művet tartalmazó lemezt vásárolt, például a Messiást és a Vízizenét. Ma a két ház a Händel House Museumnak ad otthont, ahol mind a két zenészről megemlékeznek. Nézzük meg a 25BrookStreet csatorna filmjét, mely röviden bemutatja a Händel múzeumot.

Betegsége

Az 1737-es év mélypont volt Händel életében, 52 évesen agyvérzés következtében fél oldalára megbénult. Aachenben kúráltatta magát, és felépülése után a munkakedve és munkabírása ismét a régi lett. 1738-ban visszatért Londonba, ahol hamarosan bemutatta Xerxes c. operáját a King s Theatre-ben, de a siker ezúttal is elmaradt. Ekkor Händel belátta, hogy inkább más műfajok felé kell fordulnia. 1740-ben írta meg zenetörténeti jelentőségű concerto grossóját.

Concerto grossók

Ezekben az években keletkeztek a legnagyobb szólóhangszeres, kamara- és zenekari művei is, köztük az op. 3-as concerto grossók, az op. 6-os concerto grossók, kilenc billentyűs szvit, hat orgonaverseny, több triószonáta. 1740-ben írta meg a tizenkét darabból álló op. 6-os concerto grossót vonósokra. A sorozatot Bach hat Brandenburgi versenyével együtt a barokk zenekari darabok csúcspontjának tekintik. Hallgassuk meg az A-Dúr concerto grossót, a videón a Royal College of Music csodálatos épülete látható.

Oratóriumok

A mintegy 40 opera megírása után érdeklődése középpontjába fokozatosan az oratórium került, melyekből összesen 22-t írt, s szinte mindegyikük nagy sikert aratott a középosztálybeli angol közönség körében, akik szívesen fogadták az ismert bibliai történetek epikus stílusú feldolgozását. Händel oratóriumai zeneileg az angol kórushagyományokra támaszkodtak, azokat újjáélesztette és továbbfejlesztette.

Messiás

Talán a leghíresebb oratóriuma, az 1741-ben írt Messiás, bemutatójára két évvel később, 1743-ban került sor a Covent Gardenben. A mű csak később aratott tetszést a londoni közönség körében, miután 1750-ben, jótékony célú előadásként el kezdte játszani a Lelencház kápolnájában, az általa adományozott új orgonán. „A Messiás Händel egyetlen egyházi oratóriuma a szó igazi értelmében, s ennél fogva nem tipikus; nagysága egyfelől abból ered, hogy magában álló módon olvasztja egybe az olasz opera, az angol anthem és a német passió hagyományait, másfelől abból, hogy Händel személyes hite és alkotó géniusza itt minden más műnél tökéletesebben tudja kifejezésre juttatni az anglikán vallásos szellem legmélyebb törekvéseit. Mindamellett, bármilyen magas szinten is, (Jennens szavával) „szórakozás” marad, nem válik az istentisztelet részévé.” (Winton Dean) A Messiás Halleluja tétele Angliában amolyan második nemzeti himnusszá vált: a koncerttermekben azóta is hagyományosan felállva hallgatja a közönség, illetve a kórussal együtt énekli mindenki.

Tűzijáték-zene

1749-ben a király nagyszabású ünnepséget szándékozott rendezni az aacheni béke megünneplésére, tűzijátékkal, zenével. Erre az alkalomra olyan zenét rendelt Händeltől, amelyben a vezető szerepet a fúvós hangszerek viszik. Már a Tűzijáték-zene főpróbáját is hatalmas érdeklődés övezte, a 12000 főnyi tömeg három órára megbénította a közlekedést. Az előadás hat nappal később zajlott le, a tűzijáték csődöt mondott, de a zene nagy sikert aratott, a király is elégedett volt. A videón a nyitányt hallgathatjuk meg.


Tűzijáték-zene, kézzel színezett rézkarc

Utolsó évek

Életének vége felé erősen megromlott a látása, szürkehályog-műtétei sikertelenek voltak, ezután gyakorlatilag megvakult. Robusztus testi-lelki tulajdonságai révén megőrizte életkedvét, noha a zeneszerzéssel ezután kevesebbet tudott foglalkozni, viszont élete végéig hangversenyezett, orgonadarabjait adta elő Londonban. A Westminster-apátságban, Anglia nemzeti panteonjában temették el Purcell, Shakespeare, Dickens, Faraday, Newton és természetesen a királyaik mellé. Hagyatéka a királyi ház tulajdonából a British Múzeumba került.

Interior View of Westminster Abbey on the Commemoration of Hande (Edward Edwards festménye, 1790)

A halála után néhány évvel már megjelent az első, életét összegző mű John Mainwaring tollából. Az angolok annyira tisztelték, hogy születésének 100. évfordulójára, 1785-ben centenáriumi ünnepséget rendeztek tiszteletére. Ettől kezdve, de rendszeresen csak 1859 óta hatalmas Händel-ünnepségeket szentelnek emlékének.

Jelentősége

Zenéje drámaiságának kialakulása kétségkívül Itáliához volt köthető. Az olasz zenei hagyományok élete végéig elkísérték, de mindezek a német zenében gyökerező sajátos kifejezést erősítették. Műveiben, főleg operáiban és oratóriumaiban rendkívüli drámai erőt érezni. Erőteljesen alkalmazta a kórusokat, mintegy szerepet, főszerepet adott számukra. Ahhoz, hogy ezek a művek ilyen módon létrejöhettek, a korabeli Anglia művelt és széles körű zenei közönsége is kellett. Hangszeres műveiben is a különböző zenei kultúrák egybeforrasztása nyilvánul meg. A concerto grossók különlegesen őrzik az olasz jelleget. A szvitek, a kamarazeneművek s főként a zongoraművekben még több hatás fedezhető fel: francia, német és olasz elemek keverednek.

Händel Intézet

Händel intézet támogatásával készül a George Friedrich Händel honlap, ahol számos információt találunk ösztöndíjakról, kutatásokról, fesztiválokról, alapítványokról, konferenciákról. 2015. április 23-26-án az American Society Händel az Egyesült Államokban, az Iowa Egyetemen szervez konferernciát, a Händel Intézet pedig ez év november 21-22-én Londonban tartja Händel és a tizennyolcadik századi előadók címmel konferenciáját.

 

Források:

Händel
Händel honlap
Brockhaus Riemann zenei lexikon II. G-N. Budapest: Zeneműkiadó Vállalat, 1983.
Szabolcsi Bence ,Tóth Aladár: Zenei lexikon II. (G–N). Budapest: Zeneműkiadó. 1965.
Winton Dean: Händel. Budapest: Zeneműkiadó, 1978. (Grove monográfiák) p. 115.

Képek forrása:

Georg Friedrich Händel - Balthasar Denner festménye
Händel - Haus
Edouard Jean Conrad Hamman festménye
Händel House Museum
King s Theatre
Tűzijáték-zene, színezett rézkarc
Edward Edwards festménye
Händel Intézet

Tovább a kategóriában: « Ravel Hobo 70 éves »

Közérdekű

Kapcsolat

Cím:
Kaposvári Egyetem Egyetemi Könyvtár
7400 Kaposvár, Guba Sándor u. 40.
Postacím: 7401 Kaposvár Pf.: 16.

Telefon:
82/505-936 – Olvasószolgálat, információ
82/505-934 – Kiss Gábor könyvtárigazgató
82/505-800/1307 m. vagy 1308 m. könyvtárközi kölcsönzés
82/505-935 – Fax

E-mail:
lib [KUKAC] ke [PONT] hu • kvtkozi [KUKAC] ke [PONT] hu (könyvtárközi kölcsönzés)

facebook youtube rss

Megközelíthetőség

Írjon nekünk!

© 2018 Kaposvári Egyetem • Egyetemi Könyvtár. Minden jog fenntartva!

Please publish modules in offcanvas position.

A weboldalon cookie-kat használunk, hogy biztonságos böngészés mellett a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk.

Adatvédelmi szabályzat

0
megosztás