facebook youtube rss
2015. június 10. | 06.50

150 éve született William Butler Yeats

William Butler Yeats ír származású angol Nobel-díjas költő, drámaíró Dublinban született, 1865. június 13-án. Legnagyobb költészeti értékének az irodalomtörténészek az angol lírai irodalom megreformálását tartják, a viktoriánus költők jambikus verselését felváltja a szabad verses költészetével, melyben az érzelmeket, s gondolatokat mítoszokkal, szimbólumokkal, látomásokkal fejezi ki magas fokú zeneiséggel. Szellemiségével, gondolatainak erejével próbálta az íreket hozzásegíteni ahhoz, hogy saját kultúrájukat kialakítsák, gazdagítsák, régi hagyományaikat megőrizzék. Költészetének feltűnő jegye a világ ellentétpárokban való látása, láttatása.

 

Gyermekkor

Dublinban született, de gyermekkorát Sligoban töltötte, ahonnan édesanyja, a vagyonos családból származó Susan Mary Pollexfen született. Édesapja, John Butler Yeats kezdetben ügyvédnek tanult, azonban ambícióit követve elismert festő lett. Családjának anyai ága elkötelezett Anglia-párti család volt, akik szerint Írországnak a brit korona alatt kell maradnia. Azonban apja már az Ír Szabad Állam megalakulásának híve volt. Mind édesanyja, mind édesapja hozzájárult a művészet iránti érdeklődéséhez, apja prerafaelista ábrázolásmódja és a később ugyanebbe az irányvonalba tartozó költők befolyásolták Yeats költészetét. Édesanyja ismertette meg az ír mondavilággal, ami fő témájává vált későbbi alkotásainak. 1876-ban a család átköltözött Angliába, ott a Godolphin Általános Iskolába járt, ahol nem mutatott különösebb érdeklődést a nyelv iránt, teljesítménye közepes volt, s helyesírása is csak elégséges. Londonban egyedül apja érezte jól magát, a gyermek Yeats nagyon vágyódott ír szülőföldjére. Mint a koraérett gyermekek általában, nem szeretett gyerek lenni, felnőtté és önállóvá válásának minden évével boldogabb és kiegyensúlyozott embernek érezte magát. 1880-ban visszatértek Írországba, Dublinba, ahol az Erasmus Smith Középiskolában folytatta tanulmányait. Apja művészműhelyébe is eljárt, ahol öccse, apja nyomdokaiba lépve festőnek tanult. 1884-ban átiratkozott egy dublini művészeti iskolába, a Metropolitan School of Art intézménybe. Az itt töltött két éve alatt írta meg első verseit, amelyet már a város egyetemi lapja, a Dublin University Review már leközölt.

Fiatal költő

Az 1880-tól kezdődő időszak a fiatal költő életében a népi hagyományok, népének ír-kelta kultúrájának felfedezése volt. Ő maga is szerepet vállalt nép- és tündérmesék gyűjtésében, melyet a nagy sikerű, 1893-ban megjelent A kelta homály című népi hiedelem-gyűjteményében dolgozott fel. A család 1887-ben ismét Londonba költözött, Yeats is visszatért tanulmányait befejezvén a brit fővárosba. Itteni házuk fontos gyülekezőhelyévé vált az irodalmi élet képviselőinek és alkotóművészeinek. Itt találkozott először a szintén ír, író-költő Oscar Wilde-dal. 1889-ben jelent meg első önálló kötete, a The Wanderings of Usheen and other Poems, mely magyarul az Osszián bolyongásai címmel jelent meg. Csatlakozott Madame Blavatsky Teozófiai Társaságához, majd ugyanebben az évben megismerkedett a nála egy évvel fiatalabb, ír nacionalista érzelmű múzsájával, Maud Gonne-nal, aki épp az ír politikai foglyok szabadon bocsátásáért küzdött. Négy alkalommal állt elé házassági ajánlattal, de a hölgy minden egyes alkalommal elutasította, míg végül hozzáment egy republikánus politikushoz. A színésznő-szabadsághős Gonne nagy hatással volt Yeats költészetére, a Katalin grófnő (The Countess Cathleen) és a Cathleen Ní Houlihan színdarabokat neki írta. A költő egész életművét átszőtte emléke, mint Tróüjai Heléna, Léda, Athéné és még sok más metaforikus alakban.

Maud Gonne

 

Írország és Yeats

Elkötelezettsége Írország felé akkor nyilvánult meg először, mikor Lady Gregoryval, Edward Martynnal, és George Moore-ral együtt megalakította az Ír Irodalmi Színházat (Irish Literary Theatre), ahol ír és kelta mondavilággal fűtött darabokat adtak elő. 1899-ben megalapították az Abbey Theatre-t, a későbbi ír nemzeti színházat, melynek Yeats élete végéig igazgatója maradt. Ebben az időben alakult meg az Ír Nemzeti Színházi Társaság is, mely fiatal tehetségeket toborzott ír színdarabokhoz.1902-ben bemutatásra került Yeats Cathleen Ní Houlihan című darabja, melyben Maud Gonne játszotta a főszerepet. A műben Caitlín Írország megszemélyesített alakja, aki erősíti a katonákat az angolok ellen folytatott harcokban. Kijelenti, hogy emlékük örökkön fennmarad, örökké élni fognak és örökké beszélni fognak róluk. A nemzeti érzelmű művei miatt Yeats hírnévre tett szert Írországban. Az ír függetlenségi mozgalmat kísérő színházi megújuláshoz rövid, egy vagy két felvonásos költői darabokkal járult hozzá. Előszeretettel dolgozott föl ír mitológiai és történelmi eseményeket. Élete végéig kísértette a tudat, hogy volt-e köze korai drámáinak az 1916-os húsvéti felkeléshez, amely tizenöt ír vezető kivégzésével ért véget. Az ő emlékük jelent meg Kísértetek (The Apparitions) című versében. Az első világháború a témája az „Ír repülő a halálát jósolja” (An Irish Airman Foresees His Death) című versének, mely világhíressé vált. Még az első világháború idején,1917-ben feleségül vette Georgie Hyde Lees-t.Yeats és felesége, Georgie Hyde Lees

Az Ezerkilencszáztizenkilenc című, hat részes verse 1921 szeptemberében, a The Dial című lapban látott először napvilágot, majd néhány évvel később, 1928-ban A torony című verseskötetben jelent meg. A pesszimista és apokaliptikus ihletésű vers a magány, a kiábrándulás és az erőszak fásult gyűlöletének verse.

Ezerkilencszáztizenkilenc

Nappalokon most sárkány lovagol
Álmon lidérc. A legyilkolt anyát
A részeg had, bár vérben fuldokol
A küszöbön, ott hagyja, s dúl tovább;
Rémült az éjszaka, mint amikor
Még nem álmodtunk filozófiát -
Sok sötétben civakodó sakál,
Nem firtattuk: a világra mi vár.
(részlet)

Költészete

Yeats korábbi verseiben megfigyelhető az okkultista, spirituális hangnem, hisz maga is 1888-ban csatlakozott az Arany Hajnal Rendhez. Érdekelték a természetfeletti, paranormális, emberfeletti erők létezése, ezért költészetébe is mélyen beleivódtak ezek a tanok. Ez az egység magába foglalta a kozmológiát, kozmográfiát, teozófiát, rózsakeresztes, kabbalisztikus okkult tanokat, a keresztény és hinduista elemeket és a filozófiát. A szürrealisták által először használt írói technika lényege, hogy a tudatalattiból közvetlen előtörő gondolatok, érzések kerüljenek papírra, minden hatás nélkül. Georgie vezetésével Yeats elkezdte írni ezt a misztikus művet, később Látomás (Vision) címmel publikálta. 1922 júniusában kitört az ír függetlenségi háború a brit korona ellen. Ebben a konfliktusban Yeats a nemrég alakult ír kormány mellé állt, s még ebben az évben szenátorrá is választották az ír Parlamentben. Ezt követően, 1923 májusában megalakul a Saorstát Éireann, vagyis az Ír Szabad Állam. Ugyanebben az évben tüntették ki irodalmi Nobel-díjjal. A Svéd Akadémia indoklása: „a poétikájáért, mely egy igen művészi formában fejezi ki egy egész nemzet lelkületét”.

Kései évek

A húszas évek közepe táján megromlott egészsége, így csak 1929-ig maradt szenátori tisztségben. Ezt követően orvosa tanácsára számos telet töltött Olaszországban és Franciaországban. Kora és egészségügyi állapota ellenére még publikált, 1938-ban megjelent az Új versek, majd ugyanebben az évben az Utolsó versek. 1939-ben állapota újfent elszólította Írországból, és a francia Riviérára utazott. Azonban ez az útja az utolsónak bizonyult, mivel január 28-án Franciaországban elhunyt. A még ebben az évben kitört világháború megakadályozta földi hamvainak hazavitelét, azonban három évvel a II. világháború után nagyapja parókiáján újratemették.

Az ellopott gyermek

Elindul nagy gondolással, ünnepélyes indulással
Könnybe lábadt csillagszemmel az elhívott gyermekember
Visszaréved otthonára
Tehénke puha orrára
A pázsitos hegyoldalra
Emlékezve bölcsődalra
Kamrára, csűrre, padlásra
Konyhán egér-kaparásra
Miénk már a gyermekember: hullám nyelte, rejti tó
Tedd kicsiny kezed kezembe, vad vizekre induló
Tündér-léted szép ígéret, boldogabb lesz bizton ottan
E világnak bánatától gyönge vállad összeroppan
(részlet)

A verset meghallgathatjuk angol nyelven is (The Stolen Child), animáció kíséretében. Loreena McKennitt , az ír származású kanadai énekesnő első, Elemental című albumán szerepel Yeats megzenésített verse, Az ellopott gyermek. Az énekesnő, aki egyben dalszerző, hárfaművész és zongorista, mielőtt belefog a zeneszerzésbe, komoly kutatásokat végez, mely aztán a leendő album alapötlete lesz. Az Elemental albuma előtt is Írországba utazott, hogy anyagot gyűjtsön az ország történelméről, folklórjáról, földrajzáról és kultúrájáról.Szimbólumrendszere

Elsőként a rózsamotívum jelent meg a műveiben. Három képet rejt a rózsa szimbólumrendszere, a szerelmet, a szépséget és az életet jelenti. A tűzmotívum legtöbbször az idő metaforájaként jelenik meg. A vízszimbólum, mint az egyik őselem, az ír népet szimbolizálja, ebben a motívumban is a kelta hagyomány jelenik meg. A hattyúmotívum is az ír hiedelemvilágból táplálkozik, a lánccal összekötött vonuló hattyúcsapat az ír folklórban az átváltozott istenek attribútuma. A kelta hattyúk a mondákban isteni zenét énekelnek, melynek hatására az emberek három napig álomba süllyednek. A szarvas motívum időnként őz formájában jelenik meg, a tiszta, ártatlan lányt kifejező szimbólum. Az állatszimbolikában a vadkan a pusztítást jelenti, de mondáikban az űzött vad szerepében ő vezeti el a túlvilágra a vadászt. További motívumok, melyek megjelennek szimbólum rendszerében, a ló, a tenger, a torony, a madár és a fa.

 

Források:
Király István (főszerk.): Világirodalmi Lexikon 17. köt. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1994.
William Butler Yeats

Képek:
William Butler Yeats
Maud Gonne
Yeats és felesége, Georgie Hyde Lees
Yeats családja

 Közérdekű

Kapcsolat

Cím:
Kaposvári Egyetem Egyetemi Könyvtár
7400 Kaposvár, Guba Sándor u. 40.
Postacím: 7401 Kaposvár Pf.: 16.

Telefon:
82/505-936 – Olvasószolgálat, információ
82/505-934 – Kiss Gábor könyvtárigazgató
82/505-800/1307 m. vagy 1308 m. könyvtárközi kölcsönzés
82/505-935 – Fax

E-mail:
lib [KUKAC] ke [PONT] hu • kvtkozi [KUKAC] ke [PONT] hu (könyvtárközi kölcsönzés)

facebook youtube rss

Megközelíthetőség

Írjon nekünk!

© 2018 Kaposvári Egyetem • Egyetemi Könyvtár. Minden jog fenntartva!

Please publish modules in offcanvas position.

A weboldalon cookie-kat használunk, hogy biztonságos böngészés mellett a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk.

Adatvédelmi szabályzat

0
megosztás