facebook youtube rss
2016. június 23. | 09.45

165 éve született Gaudí

Antoni Gaudí építész, 1852. június 25-én született a katalán Rues városában, Spanyolországban. Új stílust teremtett, nem elégedett meg a természeti formák másolásával, az új köntösbe bújtatott régi tömegformálási elvekkel, festői szemlélettel közelítette meg az építészetet. Fölismerte a kézművesség és az iparművészet megújításának szükségét. A természetben a belső erőt kutatta, melyek életteliséget, vitalitást eredményeznek. Építészetében a határoló felületek bőrré, pikkellyé, a pillérek fákká, a terek testüregekké, vagy földalatti barlangokká válnak. Épületei a metaforák nyelvén szólnak hozzánk, és e metaforikus nyelv rendkívüli kommunikációs erejű. Ez a misztikus elemeket tartalmazó természet-szimbólumrendszer teljes egészében a szecesszió ideológiai talaján áll. Építészetében a szín szerepe rendkívül fontos. Életművének tanulságát így fogalmazta meg: „Azok, akik a természet törvényeit keresik, hogy segítsék őket az alkotásban, együttműködnek a Teremtővel. Azok, akik másolnak, nem együttműködők.” Gaudí életműve fontos szerepet játszott a katolikus egyház modern esztétikájának kifejlődésében is.

 

 

 

Család és iskolák

Gaudí ötödik gyermekként született a családba, apja rézműves volt. Antoni volt a legfiatalabb a családban, a testvérek közül csak hárman érték meg a felnőttkort. Gaudí 1863-tól a ruesi egyházi iskolába járt, majd 1868-ban Barcelonába költözött, a középiskolai tanulmányait ott fejezte be. Az érdeklődése már a diákévek alatt az építészet felé fordult. Tizenhét évesen beiratkozott a barcelonai egyetem természettudományi karára, majd 1874-ben a barcelonai Tartományi Építészeti Főiskolára. Tehetsége volt a nyelvekhez és az irodalomhoz is, mert megtanult franciául, majd németül, és nagy lelkesedéssel olvasta Goethe költeményeit, amelyek nagy részét kívülről is tudta.

Antoni Gaudí

Még egyetemistaként kapott tervezési feladatokat, kormányzati irodák számára kellett zárt belső udvart, majd kórházat, csónakázó tavat, szökőkutat és nyári lakot terveznie, valamint Montserrat-ban a Mária-kápolnát. Egyetemi évei alatt meghalt a bátyja, az édesanyja és a nővére is. Az ő kislányát Gaudí nevelte haláláig. Fájdalmát kemény munkába temette. Már ifjúkorában megcsodálta a római akvaduktok (csatornahíd), hidak boltozatait és a katalán középkori templomok zseniális szerkezeteit, a vékony téglahéjakat. Gaudí alkotói élete Barcelonához kötődött, a város az ipari forradalom lázában égett, világkiállításokat rendeztek, földalatti vasút épült, textilgyárakat alapítottak és Wagner-operákat mutattak be. Gaudí 1878-ban megszerezte építészi diplomáját, és tagja lett a katalán kulturális hagyományok őrzésén fáradozó szervezetnek, mely fontos szerepet játszott Katalónia függetlenségének történetében.

Casa Vicens

Gaudí épületei gyakran többféle eredethez és építőelemhez nyúlnak vissza, a gótikától a román stíluson át a mór építészetig. A Vicens házat 1878-ban tervezte Manuel Vicens kerámiakereskedő számára, és 1885-re épült fel. Az építtető az akkor oly divatos orientalizmus és az arab szerkezeti rendszerek iránt érdeklődött, így a külső színes kerámiacsempe-burkolatot a színpompás mór építészet elemeinek felhasználásával alkotta meg, összhangban a lakóház keleties részletformáival. A finom mintázatú, csillogó kerámia kontrasztot alkot a nyers kőfelületekkel. 1883-ben kezdte el az El Capricho lakóház tervezését egy nemes számára. A kovácsoltvas munkák gazdagsága bizonyítja, hogy Gaudí időközben kitanulta ezt a mesterséget is.

Don Eusebio Güell

A barcelonai társaság, a művészet támogatói és pártolói hamar felismerték Gaudí tehetségét és intelligenciáját. Közeli barátja és orvosa, Dr. Santaló számára házat is tervezett. Gaudí 1882-ben kapta első megrendelését Güell gróftól, akivel hamarosan szoros barátságot kötött, s aki a mecénása lett. Mindketten egyformán érdeklődtek a katalán kulturális örökség iránt. Güell gazdag textilgyáros volt, nélküle az ipari fellendülés elképzelhetetlen lett volna. Barcelonai palotájában, mint egy reneszánsz fejedelem, maga köré gyűjtötte a legkiválóbb katalán írókat, zenészeket, szobrászokat és festőket. Gaudí a palota állandó vendége lett, megismerte a kortárs művészet mestereinek munkáit és a könyvtár gazdag anyagát. Az angol preraffaeliták mellett a zene, főleg Wagner zenéje keltette fel a Güell köré csoportosult művészek érdeklődését. Ebben az időben épült fel a Katalán Zene Palotája, melynek falait Wagner-témák illusztrációi díszítik. Gaudí első munkája Güell számára a portaépület, a bejárati kapu és az istálló volt. A sárkányt ábrázoló kovácsoltvas bejárati kapu egy régi katalán legendát idéz, melyben a fallal körülvett rózsáskertet egy sárkány őrzi. A sárkány Szent Györgynek, Katalónia védőszentjének a szimbóluma.

Sagrada Família

Gaudí alaposan tanulmányozta a természet formáit és szerkezeteit, amelyek az igénybevételnek a leglogikusabban és leggazdaságosabb módon tudnak ellenállni. A természetben olyan szabályokat talált, melyeknek szerinte az építészet formáit és szerkezeteit is meg kell határozniuk. A tetői így a hegyek, boltozatai a barlangok, testüregek, oszlopai a test csontjainak formáját öltik magukra. A dombos, olajfás katalán táj nagy hatást gyakorolt rá, akárcsak honfitársaira, Picassóra, Miróra és Dalira. Ezt a hatást fokozta a Földközi-tenger tiszta, plasztikus formákat kiemelő fénye. 1881-ben kezdték meg a fogadalmi templom (Szent Család) építését, kizárólag közadakozásból, ezt Gaudí a legfőbb feladatának tartotta, bár tudta, hogy életében nem fogja befejezni. A templom tornyai munkások által lakott bérházak között emelkednek a magasba. Az ipari forradalom és társadalmi következményei ezeket az embereket elfordította a vallástól, így a „szegények katedrálisát” a munkásgyerekek oktatására épült iskoláival a hívők visszahódítására emelt fellegvárnak szánták az építtetők.

Sagrada Família

A katedrális középső, legnagyobb tornya a Megváltót szimbolizálja, mely körül négy kisebb torony, az evangélisták jelképei helyezkednek el. Az apszis fölé magasodó, kupolával koronázott torony Szűz Mária jelképe. A templom három főhomlokzatán hármas kapuk helyezkednek el, az egyik Krisztus születésének jeleneteit, a másik a passiót és Krisztus halálát, a harmadik a feltámadást mutatja be. Ez utóbbi, a Dicsőség kapuja, a legpompásabb és a legnagyobb. Mindegyik hármas kaput négy-négy torony díszíti, melyek együttesen a tizenkét apostolt jelképezik. A „Krisztus születése” homlokzatán megjelenik a tenger faunája és flórája, csigák és kagylók, tyúkok és teknősbékák, a Costa Brava csipkés gerincű dombjai, a tenger hullámai, és Montserrat sziklacsúcsai is. A katedrális mindazokkal a statikai előnyökkel rendelkezik, mint a gótikus székesegyházak, de statikai rendszere jelentősen eltér azoktól. Boltozatrendszerét fatörzsekhez hasonló, ágakra bomló pillérek tartják. Gaudí terve szerint a keleti, Krisztus születése kaput díszítő mozaikokat az élénk, vidám színek, míg a nyugat felé tekintő Passió kaput a fájdalom, a naplemente színei jellemezték volna. Gaudít nemcsak képzett kollégái, hanem segédei is tisztelték, szigorú, igazságos, de atyáskodó munkavezetőnek tartották.

1914 után Gaudí nem épített több új épületet, kizárólag a Sagrada Família építésének folytatásával foglalkozott. Krisztus születése homlokzatot Gaudí nem sokkal a halála előtt fejezte be. A 100 méter magasságú, monumentális mű valósággal szobrászati alkotás szimbolikus jelentésű részletekkel, melyek Krisztus születésével és életével kapcsolatosak. A korabeli sajtóban Gaudít, mint idejétmúlt, szerencsétlen álmodozót említették. Gaudí magányossá vált, naponta árnyékként rótta szokásos útját a Família melletti kis műhelyből, hogy egy pillantást vessen a tengerre, majd imádkozzon a Son Felipe Neri templomban.

Güell palota

Güell gróf belvárosi palotájának középpontjában kupolával fedett, három emelet magasságú belső udvar található, mely a társasági élet középpontja, egyszerre kápolna, zeneterem, bálterem és szalon. A kitűnő akusztikát adó kupola pikkelyszerű héjazatán kis kör alakú nyílások vannak, az ezen keresztül beszűrődő külső fény a belső térben csillagfényként hat. Az épület utcai homlokzatát szürke kőburkolat fedi, két kapujának íve – Gaudí munkáiban később is viszontlátható – már itt a parabolaívhez fordul. Az ajtókon hullámvonalas kovácsoltvasból készült rácsdíszítés látható, mely kígyóformát idéz. A palota lépcsőháza monumentális hatást nyújt, csiszolt graffiti márványlapokkal rakták ki. A tetőteraszon márvánnyal, üveg- és mázas kerámiamozaikkal burkolt szellőzőkürtők és kéményfejek nyújtanak fantasztikus látványt. A palota a Világörökség része. Gaudí megbízást kapott egy lakóház, a Casa Velvet megtervezésére Barcelona város vezetőségétől, és az év legjobb épületének kijáró díjat kapta meg érte.

Güell palota

Bellesguard

A Bellesguard erődített kastély a XII. században épült, az elnevezés szép kilátást jelent. Erről a helyről valóban gyönyörű a kilátás a kikötőre és a tengerre. Később a kastély elpusztult, csak romjai maradtak meg. Gaudí olyan palotát akart létrehozni a romok felett, amely a vöröses, sziklás talajból nő ki és harmonizál a környező tájjal és a romokkal, melyeket később restaurált. A színbeli harmónia a Bellesguard ház legnagyobb értéke. Az épület belsejében mintha elvarázsolt kastélyban járnánk, minden helyiségben más, szokatlanságukkal meghökkentő formák fogadnak, a kovácsoltvas munkák is figyelemre méltóak.

Güell park

Eusebio Güell gróf üzletember is volt, így nagy területet vásárolt, melyet új városrésszé akart kiépíteni, az angol kertvárosok mintájára akart egy lakótelepet létrehozni. Gaudí határtalan lelkesedéssel látott hozzá a munkához, minden szobrászi, festői, építészi készségét latba kellett vetni a tervezéskor. A Güell park padjának burkolatát az égetésnél eltörött, hasznavehetetlen csempékből, tálakból, üvegdarabokból alakította ki, új formai világot teremtve. A park viaduktjának kőpilléreiben drágakövekként csillannak meg a parányi szemcsék. Zseniális újítás a falburkoló csempék széttörése, ily módon az íves felületek burkolása is lehetővé vált. A tört csempével burkolt felületek hatását fokozza, hogy a különböző síkú darabok másként tükrözik vissza a fényt, így a mozgó szemlélő számára a felület élettelibb, dinamikusabb. 1910-ben vált nyilvánvalóvá, hogy a Güell lakótelep, a szociális városépítés kísérlete gazdaságilag megbukott. Csupán két telket sikerült eladni, ezek közül az egyiket Gaudí vette meg. 1906 óta lakott a telken álló, a rózsaszín homlokzatú házban, amely ma Gaudí Múzeum. A Güell park építésének idején, a mélyen vallásos Gaudí számára új feladat kínálkozott, a mallorcai katedrális restaurálása.

Casa Batlló

A katalán textilipari vállalat vezetői bízták meg Gaudít két lakóház megépítésével. A Batlló ház esetében a feladat egy meglevő épület átalakítása volt. Az újjáépült ház lázba hozta az egész várost. A homlokzatot díszítő zománcozott kerámiáktól a bútorzatig minden gondos tervezés eredménye volt, és a részletek tökéletes egységet alkotnak. Az épületben, a lépcsőházban, a fentről beszűrődő, lapos és domborított csempéken megcsillanó kékes fény dereng. A tetőfelületet pikkelyszerű, üvegmázas kerámiaelemekkel burkolta, így egy hullámzó gerincű hüllőre emlékeztet. Gaudí több, mint száz bútort tervezett, közülük azok a legszebbek, amelyeket a Batlló család számára készültek. A ház kéményeinek és szellőzőinek fantasztikus formáit hangsúlyozzák a burkolásukra használt cserépdarabok.

Casa Milà

Barcelona egyik legnagyobb lakóépülete, a Casa Milà, megépítésével szintén a textilipari vállalat vezetői bízták meg Gaudít, mely az építész világának legteljesebb kifejezőjévé vált. Életművének romantikus alapgondolata, a természet és az építészet egymáshoz közelítése, összeolvasztása itt valósul meg a legkövetkezetesebben, szinte természetet épített. Az óriási geológiai képződményként ható kőhomlokzatról Gaudí azt írta egyik feljegyzésében, hogy a kő patinája, a balkonok kúszónövényei és virágai az épületnek állandóan változó színt fognak kölcsönözni. A Casa Milà korát messze megelőzően új építészeti gondolatokat fogalmazott meg, úgy, mint a lakások közti áthelyezhető, illetve eltávolítható válaszfalak, hagyományos értelembe vett „homlokzatnélküliség”, a tetőterasz, a nonfiguratív térplasztika.

Gaudí halála

Gaudí utolsó éveiről keveset lehet tudni. 1924-ből egy fényképfelvétel maradt az utókorra, mely a Corpus Christi körmeneten készült. A fotó a 72 éves Gaudít ábrázolja, kezében gyertyával. 1926. június 7-én szokásos sétája során, a Sagrada Família közelében, az úttesten átkelve egy villamos elgázolta. A szegényes ruházatú öregembert a szegények kórházába szállították, ott talált rá egyik építész barátja és a Sagrada Família lelkipásztora. Június 10-én halt meg, utolsó útjára barcelonai művészekből, munkásokból, diákokból álló óriási tömeg kísérte el. A temetés őszinte tisztelgés volt, annak elismerése, hogy Gaudí sokat tett a katalán nép hagyományainak és hitének megőrzéséért. A pápától kért és kapott engedély birtokában a Sagrada Família kriptájában helyezték örök nyugalomra. Gaudí sokkal közelebb állt a középkor építőmestereihez, akik a szerkezetekkel, az anyagokkal, az építés folyamatával közvetlen kapcsolatban éltek, alkottak. Gaudí is napjainak nagy részét az építkezésen töltötte, irányította a munkásokat, a rajzolókkal, a modellépítőkkel együtt dolgozott a műhelyekben. Gaudí építész, belsőépítész, formatervező, festő és kézműves volt egyszerre.

Gaudí a Corpus Christi körmeneten, 1924-ben

Források:
Hollósi Nikolett (szerk.): Antoni Gaudí. Budapest: Ventus Libro Kiadó, 2009.
Moravánszky János: Antoni Gaudí. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1980.

Képek:
Mozaik a Güell parkban
Antoni Gaudí
Sagrada Família
Güell palota belső udvara
Gaudí a Corpus Christi körmeneten, 1924-ben
0
megosztás

Közérdekű

Kapcsolat

Cím:
Kaposvári Egyetem Egyetemi Könyvtár
7400 Kaposvár, Guba Sándor u. 40.
Postacím: 7401 Kaposvár Pf.: 16.

Telefon:
82/505-936 – Olvasószolgálat, információ
82/505-934 – Kiss Gábor könyvtárigazgató
82/505-800/1307 m. vagy 1308 m. könyvtárközi kölcsönzés
82/505-935 – Fax

E-mail:
lib [KUKAC] ke [PONT] hu • kvtkozi [KUKAC] ke [PONT] hu (könyvtárközi kölcsönzés)

facebook youtube rss

Megközelíthetőség

Írjon nekünk!

© 2018 Kaposvári Egyetem • Egyetemi Könyvtár. Minden jog fenntartva!

Please publish modules in offcanvas position.

A weboldalon cookie-kat használunk, hogy biztonságos böngészés mellett a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk.

Adatvédelmi szabályzat

0
megosztás