facebook youtube rss

Évfordulók, események

2020. július 20. | 04.18

Nyári szünet

reading book girl woman people sunshine summer lake 860339

 

József Attila: Nyár

Aranyos lapály, gólyahír,
áramló könnyűségű rét.
Ezüst derűvel ráz a nyír
egy szellőcskét és leng az ég.

Jön a darázs, jön, megszagol,
dörmög s a vadrózsára száll.
A mérges rózsa meghajol -
vörös, de karcsú még a nyár.

Ám egyre több lágy buggyanás.
Vérbő eper a homokon,
bóbiskol, zizzen a kalász.
Vihar gubbaszt a lombokon.

Ily gyorsan betelik nyaram.
Ördögszekéren hord a szél -
csattan a menny és megvillan
kék, tünde fénnyel fönn a tél.

1929 nyara/1934

 

Kép forrása: https://pxhere.com/hu/photo/860339

2020. július 14. | 04.02

95 éve született Nagy László

nyc3a1ry kr nagylszc3a9csim

Nagy László és felesége, Szécsi Margit

Nagy László Kossuth-díjas költő, műfordító, grafikus, a Digitális Irodalmi Akadémia posztumusz tagja, a Veszprém megyei Felsőiszkázon született 1925. július 17-én, a családi emlékezet szerint azonban július 14-én. Olyan paraszti családból származott, amely szorgalmával a módosabbak közé emelkedett és igényt tartott a műveltségre is. Apja, Nagy Béla, elismert gazdaként különböző tisztségeket töltött be, bíró is volt, festőnek készült. Anyja, Vas Erzsébet, nyárádi születésű gazdalány volt. Négy gyermekük közül László a második, István a negyedik, aki Ágh István néven vált jeles költővé. A családot kulákoknak minősítették, politikailag idegeneknek, ellenségnek tekintették őket, és úgy is bántak velük. Az apa úgy halt meg, hogy nem békült meg a világgal, amely tönkretette őt.

2020. július 10. | 04.29

Július

picnic book park outdoors lifestyle summer reading nature 1382058

Márai Sándor: Július

Már reggel, ébredéskor, van a levegőben valami vészhírszerű. A madarak hajnali fél háromkor kezdik. Háromtól ötig vitatkoznak, készülnek a napra, az életre. Ezek a titkos órák. A város savanyú lepleibe göngyölten alszik, gyötrötten és aléltan készül a nappal harmincnégy fokos végzetére. De a kora hajnal, ez a gyöngéd, nemes és szagos júliusi hajnal az érettség egészséges és üde illatával lélegzik. Erkélyemen állok, reggel négykor, a fák között, hallgatom azt a finom zizegést, mellyel a fák ébrednek. Igen, ez a nyár, gondolkodom; s mintha elborítana egy érzés, amely nem alkudozik többé, s tele van egyszerű, testi emlékekkel: egy uszoda szagát érzem, a kajszibarack illatát, annak a viaszosvászonnal behúzott hencsernek hűvös szagát, melyen diákkoromban hasaltam júliusi délutánokon., s Jókait olvastam, boldog habzsolással, .a „Kőszívű ember fiai”-t és „Erdély aranykorá”-t. Azután egy domboldalt látok az alkonyatban, apám megy a jegenyék alatt, puskával kezében, előtte Castor és Pollux, a két barna vizsla, anyám a kertilak tornácán áll, fehér pongyolában, a táj tele van barna és kék alkonyati árnyakkal. Negyvenéves lehet e pillanatban az apám; sárga szalmakalapot visel, s a vadásztáskájából véres szemű fürjek lógnak le. A füzest látom, a sekélyvizű folyó partján, a porfelhőt az országúton, a teleholdat a meleg éjszakában, Nepomuki Szent János szobra felett. A szobor orrát letörték részeg vándorlegények.

A tücsköket hallom. Az éjszakában nők nevetnek valahol, a füzes közt tót lányok fürdenek a folyóban. Ez a nyár, ilyen volt, emlékszem.

 Hajnali ötkor bemegyek szobámba, becsukom az ablakot. Író vagyok, mesterséges klímára van szükségem, hogy dolgozni tudjak. Nem lehet strandra járni júliusban és írni. Nem lehet negyvenfokos napfényben tántorogni az olvadó, szortyogó köztereken írni. Az írás nem természetes mesterség. Sötét szobában, villanyfény mellett, e mesterkélt klímában dolgozom. Az ember maradjon hűséges mestersége feltételeihez. A bányász sem tehet másként, csak nyirkos sötétben találja meg az ércet, melyet keresni és megtalálni élete egyetlen értelme. Így vigasztalom magam, amíg napközben – a külvilágtól – csapzott küldöncök érkeznek, és rémhíreket mesélnek. Olvad az aszfalt, mondják, megöltek egy krupiét, az emberek ájuldoznak az utcán, a levegő elemeire bomlik a hőségtől, minden erjed, rothad és málladozik. A sötét lakásban nesztelenül élek, meghallgatom e híreket, aztán visszaülök asztalomhoz, s egy-két sort írok, esetleg a nyárról, az égésről, a préritűzről, mely pusztítja a külső világot. Mit csináljak, mikor ez a dolgom, kánikulában is?

Este hét felé lemegyek az utcára. A nap még villog a János-hegy fölött, sárga dühvel, egy haldokló ámokfutó dühével. A gépkocsi, mely a szerkesztőségbe visz, dülöngél a meleg kövek között. Odabenn most kezdünk dolgozni, mikor a többiek – miniszterek, öntözők, mozdonyvezetők – napi munkájuk után már a zuhany alatt állnak. A szürkésfekete forróságban dolgozunk, minta néger fűtők a hadihajó kazánja előtt. Munkások, újságírók, írók, ingujjra vetkőzve járunk a folyosókon, verekszünk az elemek lázadásával, a szellemi munka testi feltételeivel. Formába öntjük a párás, néha véres anyagot, melyet a forró nap megérlelt. Éjfél felé, munka után, sápadtan megyünk az utcákon, lehetőleg korrekten öltözve, mint a trópusokon a fehérek, akik kénytelenek fegyelmezetten maradni akkor is, mikor a természet fegyelmezetlen, s a bennszülöttek elvesztik a fejüket.

Hajnali háromkor megint künn állok az erkélyen. Hallgatom a madarakat. Arra gondolok, hogy az irodalom a mérsékelt égöv terméke. A trópusokon csak élni lehet. S még ezt gondolom, tikkadtan és honvággyal: nem is lehet rossz, a trópusokon. Nem is lehet rossz, élni, alélni az élet ötvenfokos, halálos ölelésében; élni, csak élni.

(A négy évszak)

Kép: https://pxhere.com/hu/photo/1382058

 

2020. július 04. | 04.46

Szinyei Merse Pál

szinyeimersepalmajalis

Szinyei Merse Pál  festőművész, 1845. július 4-én született Szinyeújfalun. Nemesi családból származott, nemzedékek óta megszokott volt az irodalom, a zene és a képzőművészet szeretete és művelése. Szinyei szuverén művész volt, nem követett irányzatokat, stílusokat, hanem maga alkotta meg azokat önmagának. Munkássága a korszak modern törekvéseibe illeszkedik, állandó küzdelemben a körülötte dívó hagyományos irányzatokkal. Akárcsak az impresszionisták, ő is az élet szépségét örökítette meg, mert a valóság nemcsak szenvedésből, nyomorúságból áll, van szépség, ifjúság, vidámság, boldog és napfényes lét is.

2020. június 29. | 05.59

Antoine de Saint-Exupéry

asexuperykicsikep

17589ase

Antoine de Saint-Exupéry író és pilóta, 1900. június 29-én született Lyonban. Kalandos életet élt és rejtélyes módon halt meg. A kis herceg című meseregénye a világ egyik leghíresebb és legismertebb könyve. A sivatagban megjelenő fiatal, aranyhajú hős és a társaitól lemaradt pilóta barátságának történetét már több mint 250 nyelvre fordították le.

2020. június 18. | 04.30

Ferenczy Béni és Ferenczy Noémi

Károly Ferenczy painter 1862 1917 Béni and Noémi

Ferenczy Béni és ikertestvére, Ferenczy Noémi, 1890. június 18-án születtek Szentendrén. Ferenczy Béni Kossuth-díjas szobrász, éremművész, grafikus és illusztrátor. Pályájának kezdete egybeesik a modern európai szobrászat kialakulásával, működése híven tükrözi a XX. század első felének törekvéseit. A humanizmus, a líraiság, a klasszikus görög és reneszánsz művészet kezdettől fogva hatott munkásságára. Ferenczy Noémi Kossuth-díjas festőművész, a magyar gobelinművészet megteremtője. Saját maga által, növényi festékkel színezett gyapjúfonalakból szőtte meg gobelinjeit. Erősen dekoratív hatásúak, síkszerűek a kárpitjai. Alkotásain egyformán fontos volt az alak és a természet is. Gobelinjeinek lírai színvilága is egyedi, a kezdeti erős színektől haladt a pasztell felé.

2020. június 10. | 04.07

Apáczai Csere János

apaczaicserejanospicikep

0c866f3763077d6a2a55a333393b53c4 4

1625. június 10-én született Apáczai Csere János, Erdély legjelentősebb filozófiai és pedagógiai írója, az újkori magyar oktatási rendszer elméleti megalapozója. Kevés időt kapott a sorstól életműve megalkotására, enciklopédiájával és iskolaalapítási terveivel mégis meghatározta a következő generációk oktatásügyi programját.

2020. június 04. | 04.29

Nemzeti Összetartozás Napja

20190603 005nön

A Nemzeti Összetartozás Napja az 1920-as trianoni békeszerződés aláírásának évfordulójára emlékező, június 4-ére eső nemzeti emléknap, melyet 2010. május 31-én iktatott törvénybe az Országgyűlés. (2010. évi XLV. trv.)

Az Országgyűlés a törvény elfogadásával kinyilvánította: „a több állam fennhatósága alá vetett magyarság minden tagja és közössége része az egységes magyar nemzetnek, melynek államhatárok feletti összetartozása valóság, s egyúttal a magyarok személyes és közösségi önazonosságának meghatározó eleme”.

2020. máj. 31. | 04.02

Gyermeknap

3 101 drajzgyereknap

"Minden egyes gyermek egy csoda. Nem lehet tudni, hogy kiben mi lakozik: egy új Ady Endre vagy épp Blaha Lujza. Ha ajtót nyitunk előttük, esélyt adunk nekik, hogy kibontakoztassák a személyiségüket, a tehetségüket. Nem kell hozzá mást tenni, csak egymásból a jót „kiszeretni”.
Az óvodáinknak, iskoláinknak nem bajnokképző tanfolyamoknak kellene lenniük, nem hiszem, hogy egy iskola versenyistálló kellene legyen, ahol egyetlen dolog számít, az individuális eredmények, a sikerek, hanem az életre felkészítő, az életnek szerves részét alkotó terek, ahol egy reális világba kilépésre készítjük fel a gyermekeinket." (Böjte Csaba)

 

Kosztolányi Dezső: Gyermekkor

Jaj, a gyerekkor mily tündéri kor volt:
egy ködbe olvadt álom és való,
ha hullt a hó az égből, porcukor volt,
s a porcukor az abroszon a hó.

 

"A mese örök. A mese pedig azért örök, mert a közönsége is örök. Amíg gyerekek vannak, addig mese is lesz, és a gyerekek sem változnak lényegesen, alapállásuk örök. Mert mi a gyerek viszonya a világhoz? Meg akarja ismerni, és meg akarja hódítani, és ebben segít többek között a mese is. Mindenkinek van egy saját kincsesbányája, a saját gyerekkora." (Csukás István)

"A gyermekkornak két tündérvilága van: cselekvés síkján a játék, és szellemi síkon a mese. A mese olyan lelki táplálék, amely életre szóló nyomokat hagy a gyermekben. Egyrészt a mesélés sajátos szituációja, bensőséges hangulata adja meg az érzelmi biztonságot, a nyugodt, csendes és szeretetteljes légkört, amelyben meg lehet pihenni, el lehet lazulni, a rítust, amivel le lehet zárni egy mozgalmas és eseménydús napot. Ám a kisgyerek a mesehallgatás során nemcsak a szülőre, hanem befelé is figyel, saját vágyainak megfelelő fantáziaképet alkot, ami segíti őt a nap folyamán felgyűlt belső feszültségei, negatív érzései, félelmei feldolgozásában." (Kádár Annamária)

4 61 drajzgyereknap

"A mesét hallgató gyerekben kialakuló belső képeknek hatalmas jelentőségük van, mivel ez az érzelmi tudás, a mesékben kódolt információk, szimbólumok elraktározódnak a jobb agyféltekében, és később is hozzáférhetővé válnak, mint a legmélyebb életbölcsességek. Ez a tudás erőforrásként jelenhet meg a krízis- és problémahelyzetekben is. A népmesék hol volt hol nem volt világa rokonítható a lelkünk legmélyén élő valósággal. A mese a főhős fejlődési folyamatát követi végig, egy valóságos metamorfózisnak lehetünk tanúi, ahol a megpróbáltatások, küzdelmek, fordulatok hatására a hős teljesen megváltozik, kicserélődik, újjászületik." (Kádár Annamária)

"A mese az az ábécéskönyv, amelyből a gyermek megtanul saját lelkében olvasni." (Bruno Bettelheim)

 

Ady Endre: Az örök gyermekség

Édes átok:
Utolsó napig és hajszálig
Gyermek-szemmel
Nézni a világot.
(részlet)

 

"Akkor lesz boldog a gyerek, ha szereted, és ebbe beletartozik, hogy azt is szereted benne, amiben más, mint te." (Mérő László)

"Ha azt szeretnénk, hogy a gyereknek megerősödjön az önbizalma, kérlek benneteket, ne alázzátok meg őt, ne nevezzétek tudatlannak, butának, szerencsétlennek, ügyetlennek, ne hasonlítgassátok össze a kárára másokkal. Inkább azt mondjátok el neki, hogy az ő korában ti is ugyanígy küszködtetek azokkal a dolgokkal, amikkel ő, álljatok mellé, erősítsétek meg abban, amiben jó! A modern pszichológia és pedagógia üzenete, hogy sugározz bizalmat! Nézz a gyerek szemébe, és mondd neki azt: tudom, hogy te ezt meg fogod tudni csinálni! Tudom, hogy képes vagy rá! Tudjátok, micsoda varázsmondat ez? Képzeljétek el, hogy nektek mondja ezt valaki teljes bizalommal és szeretettel! Ez olyan gyógyír a szívnek és olyan töltőerő, hogy a felnőtti kapcsolatokban is nagyon érdemes használni." (Bagdy Emőke)

"Azt hiszem, a legtöbb gyerek kíváncsian kutakodó fejjel jön világra. Talán azért lettem tudós, mert valamilyen értelemben gyermek tudtam maradni." (Szilárd Leó)

"Kiskölyök koromban bagoly szerettem volna lenni, mert a baglyokat este senki nem parancsolja ágyba." (Konrad Lorenz)


Varró Dániel: Akinek a kedve dacos
mondóka

Sárkány leszek, tűzokádó,
nem kell nekem avokádó.
Én királylányt reggelizek,
nem is egyet, hanem tizet!
(részlet)

 

"Különösen szeressétek a gyermekeket, mert vétek nélkül valók, mint az angyalok. A mi örömünkre vannak a világon, hogy jobbá tegyék szívünket. Gyermekek jelenlétében meggyógyul a lélek." (Fjodor Mihajlovics Dosztojevszkij)

"Aki a gyermekek lelkében horgonyozta le írói dicsőségét, igen bölcsen cselekedett, emléke jó helyen van." (Molnár Ferenc)

"A gyerek az öröm, a reménység. Gyönge testében van valami világi; ártatlan lelkében van valami égi; egész kedves valója olyan nékünk, mint a tavaszi vetés: ígéret és gyönyörűség." (Gárdonyi Géza)

4 23rajzgyereknap

"Jó néha gyereknek lenni, és mikor lenne jobb, mint karácsonykor, hiszen gyermek volt az ünnep fenséges alapítója is." (Charles Dickens)

"Gyermekkorunkban e hónap első napján árkus papírra, kék és zöld ceruzával, karácsonyfát rajzoltunk, karácsonyfát, harmincegy ággal. Minden reggel, dobogó szívvel, megjelöltük, mintegy letörtük e jelképes fa egyik ágát. Így közeledtünk az ünnep felé. E módszerrel sikerült a várakozás izgalmát csaknem elviselhetetlenné fokozni. A hónap közepe felé, amint közeledett az ünnep, már állandóan lázas voltam, esténként félrebeszéltem, hideglelős dadogással meséltem dajkámnak vágyaimról. Mit is akartam? Gőzvasutat és jegylyukasztót, igazi színházat, páholyokkal, színésznőkkel, rivaldafénnyel, sőt valószínűleg kritikusokkal és azokkal a szabónőkkel is, akik megjelennek a főpróbákon, és rosszakat mondanak a darabról. Ezenfelül lengyel kabátkát akartam, továbbá Indiát, Amerikát, Ausztráliát és a Marsot. Mindezt persze selyempapírban, angyalhajjal tetézve. Egyáltalán, gyermekkoromban mindig a világegyetemet akartam, az életet, amely egyszerre volt bicikli, kirándulás a Tátrába, anyám zongorázása a sötét társalgóban, bécsi szelet, almás rétes és diadal összes ellenségeim fölött." (Márai Sándor)

Források:
Citatum

Képek:
Fialowski Melinda rajza
Fialowski Réka rajza
Tar Petra rajza

2020. máj. 23. | 04.52

Rippl-Rónai József

cultura rippl ronai jozsef onarckep

ripplronaieletrajz

Rippl-Rónai József festő- és grafikusművész, 1861. május 23-án született Kaposváron. A modern magyar festőművészet egyik vezéralakja, a francia posztimpresszionisták, az ún. Nabis-csoport tagja, a posztimpresszionista és szecessziós törekvések legjobb magyar képviselője volt. Művészetét gazdag színvilág, bátran stilizáló vonaljáték, dekorativitás jellemzi. A festészeten kívül üvegablakok tervezésével és készítésével is foglalkozott. Amikor a Róma-villában élt, a festéshez gyakran nem a műtermébe elvonulva látott hozzá, hanem a villa parkjában, családtagjainak, barátainak és állatainak körében.

2020. máj. 17. | 04.30

Dsida Jenő

dsida jeno arboretum head 630x320

260px Dsida Jenő

Dsida Jenő 1907. május 17-én, született Szatmárnémetiben. Kora ifjúságától arra készült, hogy költő legyen, már gimnazistaként közölték a verseit. Benedek Elek fedezte föl és indította el költői pályáján. Első kötete huszonegy évesen jelent meg, versei ritmusjátékkal, melankolikus életérzéssel, a szépség és a jóság hirdetésének jegyében íródtak. Ő maga így vall erről: „Hiszek a hitben, a bátorságban, az élet minden körülmények között megmaradó szépségében. Hiszek a mindenható mosolygásban.” A háború, a trianoni diktátum következményei és fiatalkori szívbetegsége rányomta bélyegét az életművére. A részvét, a szenvedőkkel való együttérzés költője volt, aki szeretettel fordult mindenki felé. Visszatérő témái a hazaszeretet, a mély katolikus vallásosság, a szerelem és a halálfélelem. Nagyszerű műfordító is volt, főként latin (Catullus, Propertius), német (Goethe, Heine), és román (Eminescu) költőket fordított.

2020. máj. 12. | 04.25

Fagyosszentek

fagykaragyumolcsosben

A fagyosszentek a magyar népi hagyomány szerint a Pongrác, Szervác, Bonifác napok, (május 12., 13., 14.), valamint Orbán napjának (május 25.) a közös elnevezése. Szent Pongrác és Szent Bonifác vértanúk voltak, Szent Szervác pedig püspök. A szentek legendája és az időjárással kapcsolatos megfigyelések ugyan nem függnek össze, a magyar néphagyomány viszont megteremtette a kapcsolatot.

2020. máj. 10. | 04.26

Madarak és Fák Napja

index clip image002madarak

Hermann Ottó kezdeményezése

1900. február 25-én Herman Ottó az Országos Állatvédő Egyesület közgyűlésén terjesztette elő a madarak és fák napjának hazai megrendezését. Ezt követően az 1902-es európai egyezményt törvényi szintre emelték, majd gróf Apponyi Albert vallási- és közoktatásügyi miniszter körrendeletet bocsátott ki, melynek értelmében minden év májusában vagy júniusában külön napot kellett szentelni a madaraknak és fáknak. Mai formáját a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény adta meg, a 64. § (3) bekezdése alapján minden év május 10-e a Madarak és Fák Napja.

2020. máj. 01. | 04.17

Szerb Antal

fe 800 500 magveto havasreti szerb

Szerb Antal író, irodalomtörténész, a Magyar irodalomtörténet és A világirodalom története szerzője, 1901. május 1-én született Budapesten. Művelt értelmiségi családba született, könyvek közt nőtt fel. Egyszerre volt lankadatlanul kutató tudós, szenvedélyes olvasó, bravúrosan szerkesztő és fogalmazó író, lelkiismeretes középiskolai tanár és kellemes társasági ember.

2020. április 23. | 04.21

70 éves Gryllus Dániel

gryllus daniel lead fill 850x370

Gryllus Dániel Kossuth-díjas zeneszerző, zenész, a Kaláka együttes alapítója, 1950. április 23-án született Budapesten. Testvére, Gryllus Vilmos, aki szintén tagja a mai napig is aktívan zenélő, alkotó együttesnek. Gryllus Dániel zenei általános iskolába járt, először megtanult zongorázni, majd klarinétozni, később furulyázni és citerázni. Egyetemi diplomáját a BME Építőmérnőki Karán szerezte 1974-ben. Gyermekei: Gryllus Dorka és Gryllus Sámuel.

2020. április 17. | 04.32

Április versekben, képekben

lead 800x450tavaszmadar

A hónapot Mars kedveséről, Venusról nevezték el, Venust ugyanis Aperirének is hívták. A név a latin aperire szóból származik, melynek jelentése: megnyitni. Ez valószínűleg utalás az ekkor kinyíló természetre. A népi kalendárium Szent György havának nevezi.

 

Szabó Lőrinc: Az áprilisi rügyekhez

Nem láttalak egy hétig, kis rügyek,
és közben milyen nagyra nőttetek!
hüvelyknyire! … Kilombosodtatok
és ezer könnyű és friss fodrotok
halványzöld lángként repdesi körül
a gallyakat és táncol és örül.

De szépek vagytok, tavaszi rügyek,
de bátrak vagytok! Nem kérdezitek,
mi vár rátok – ha itt az ideje,
mint a barna földből a rét füve,
a barna ágból kicsaptok ti is,
akármilyen hideg az április.

Bölcsek vagytok ti, szárnybontó rügyek,
bölcsebbek, mint én, egészségesek …
Egy hónapja nem láttuk a napot,
mégis hittetek és kibújtatok,
hajtott a szent önzés, küzdöttetek,
győzni akartatok és győztetek!

Győztetek, hívő rügyek s levelek,
irigyelhetem erényeteket:
bolond idő járt rám is, április,
hosszú, naptalan, de én e komisz
tavaszban, mely oly zord és fénytelen,
hitetlen voltam és reménytelen.

Az voltam, fáradt, gyáva és beteg,
utáltam már az egész életet
s ez kellett, ez a büszke változás,
szemeimben ez a csodálkozás,
ez kellett, hogy megváltsam magamat
és megérthessem a példátokat,

hős példátokat, parányi rügyek …
Egy hét alatt de nagyra nőttetek!
Zöld zászlaitok felrepültek a
bokrok, fák és hegyek csúcsaira
s hiába ez a gyilkos április,
reményt hirdettek, reményt nekem is!

29173055tavaszkicsi

 

Radnóti Miklós: Április I.

Ragyogó rügyre ült le most a nap
s nevetve szamárfület mutogat.
Madárfi erre eltátja csőrét,
hunyorg feléje a nevető rét
s a bárány is csodálkozik. Csoda,
hogy nem billen ki száján fogsora.

Ragyogó rügyön álldogál a nap,
indulni kész, arany fején kalap.
Fiatal felhő bontja fönt övét
s langyos kis esőt csorgat szerteszét,
a rügy kibomlik tőle és a nap
pörögve hull le és továbbszalad.

512483 768601442 bigtavaszkicsi

 

Kosztolányi Dezső: Áprilisi ezüst eső

Szeles, fehérlő délutánon,
mikor dalt hallasz messze, távol,
a tiszta illatterhes égből
hull a napfényes, könnyű zápor.

Akáctömjén röpül a légben,
a lomb merengő, szűz fehérség,
kis, ideges lányok kacagnak,
veri az ördög a feleségét.

Nyílt arccal isszuk az esőt fel,
agyunkba rózsaszínű láz kap,
vékony, ezüst esőfonálon
fehér angyalkák citeráznak.

Piros a síró égnek arca,
s a lágy eső vígan pörög le,
mint fiatal, szelíd lányok
titkos szerelmű, enyhe könnye.

 

Jékely Zoltán: Tavasz van gyermekek

Tavasz van gyermekek! A hegyi szélben
érzitek-é ezer éves szagát?
- Őrült leány, virággal az ölében,
vén koldusoknak is vad csókot ád.
Légy boldog, régi holt, dédunokád
egy könnyes csókból most fogamzik éppen,
légy boldog, csontmagány, szép hóvirág
nyílik ki koponyád szemüregében.
S, boldog fiuk, hófoltos erdőszélre
rohanjatok ki, mint az ördögök,
pirult orcátok nyomjátok a szélbe!
Mind édesebbek e tavasz-körök,
melyek reánkgyürüznek évről-évre,
az ős nyárból, mely valahol örök!

flowers spring forsythia bloom nature yellow sky close 1043127

 

Kányádi Sándor: Április hónapja

Bolondos egy hónap
április hónapja,
hol kalap a fején,
hol báránybőr sapka.

Hiába próbálnád
kilesni a kedvét,
túljár az eszeden,
mire észrevennéd.

Köpenyegbe burkol,
ingujjra vetkőztet:
mutatja a tavaszt
hol nyárnak, hol ősznek.

Búsnak teszi magát,
szeme könnyben ázik,
mindegyre lehunyja
sűrű szempilláit.

Aztán gondol egyet,
fülig fut a szája,
s ránevet a fényben
hunyorgó világra.

mehek napjakiskep

Képek:
1. kép
2. kép
3. kép
4. kép
5. kép

2020. április 14. | 05.44

70 éve született Esterházy Péter

esterhazypeter

Esterházy Péter Kossuth-díjas író, publicista, a Digitális Irodalmi Akadémia alapító tagja, 1950. április 14-én született Budapesten. Nagyapja, gróf Esterházy Móric 1917-ben Magyarország miniszterelnöke volt. Édesapja gróf Esterházy Mátyás, édesanyja Mányoki Irén Magdolna volt. Felesége Reén Gitta, négy gyermekük született.

2020. április 11. | 04.04

120 éve született Márai Sándor

maraisandorkiskep

Márai Sándor 1900. április 11-én született Kassán, és mindig ez a város maradt számára az otthon, ami után később is vágyódott, különösen távoli országokban való tartózkodása során. Öccse Radványi Géza volt, a neves filmrendező, akinek a legismertebb filmje, a Valahol Európában.

2020. április 03. | 04.53

Melocco Miklós 85 éves

melocco miklos lead elso

Melocco Miklós Magyar Corvin-lánccal és a Nemzet Művésze címmel kitüntetett, Kossuth-díjas szobrászművész, 1935. április 3-án született Rómában.

2020. március 31. | 04.52

120 éve született Szabó Lőrinc

szabolorinc700
Szabó Lőrinc költő, műfordító, a modern magyar líra egyik nagy alakja, a Nyugat második nemzedékének egyik legjelentősebb képviselője, 1900. március 31-én született Miskolcon. A húszas években kifejezetten baloldalinak számított, a negyvenes években kifejezetten jobboldalinak. Költészete ridegen pesszimista, rossz véleménnyel van emberről is, világról is. Talán egész költészetünkben nincs még egy ennyire hitetlen, semmiben sem bízó költő, aki szakadatlanul figyeli-boncolja önmagát is. Úgy látja, hogy az élet értelmetlen és kegyetlen, s ebben az életben ő maga is kegyetlen, nem tud feloldódni az emberi kapcsolatokban. Még a szerelem is kíméletlen élet-halál küzdelem. És mindezt a ridegséget, reménytelenséget, szomorúságot annyi finomsággal, oly sok színnel, nemegyszer oly sok gyöngéd kedvességgel tudja költészetté varázsolni. (Hegedüs Géza: Irodalmi arcképcsarnok)

„Életműve a huszadik századot leginkább reprezentálók közé tartozhat. Azt a századot szólaltatja meg, amelyben minden következetes törekvés éppen önmaga ellentétére váltott át; ahol a kimondott szó a megfogalmazásba fogás pillanatától máris mást fedez; a tett pedig oly sokszor élt ellenkezésben az erkölccsel; és az ember végső menedéke, a magány is újabb kiszolgáltatottság terepévé lényegül át: „Magányod barlangját kard kutatja át” – írta 1931-ben Politika című versében. Minden látványosan önmaga ellentéteként is létezik. Egyidejűleg is, de utólag szemlélve még inkább. Költőként is, és magánemberként is keresztúton állt, mint évszázadának emberisége.” (Kabdebó Lóránt: Szabó Lőrinc)

/p>

Lóci óriás lesz
(részlet)

És ahogy én lekuporodtam,
úgy kelt fel rögtön a világ:
tornyok jártak-keltek köröttem
és minden láb volt, csupa láb,
és megnőtt a magas, a messze,
és csak a padló volt enyém,
mint nyomorult kis rab mozogtam
a szoba börtönfenekén.

És ijesztő volt odalentről,
hogy olyan nagyok a nagyok,
hogy mindent tudnak és erősek
s én gyönge és kicsi vagyok.
Minden lenézett, megalázott,
és hórihorgas vágy emelt
– föl! föl! – mint az első hajóst, ki
az egek felé szárnyra kelt.

És lassan elfutott a méreg,
hogy mégse szállok, nem növök;
feszengtem, mint kis, észre sem vett
bomba a nagy falak között;
tenni akartam, bosszut állni,
megmutatni, hogy mit tudok.
Negyedóra – és már gyülöltem
mindenkit, aki elnyomott.

Gyülöltem, óh hogy meggyülöltem!…
És ekkor, zsupsz, egy pillanat:
Lóci lerántotta az abroszt
s már iszkolt, tudva, hogy kikap.
Felugrottam: – Te kölyök! – Aztán:
– No, ne félj, – mondtam csendesen.
S magasra emeltem szegénykét,
hogy nagy, hogy óriás legyen. 

 

Kép:
Szabó Lőrinc

 

kosztolanyidezsokiskep

kosztolanyidezsoportre

Kosztolányi Dezső író, költő, műfordító, kritikus, esszéista, újságíró, a Nyugat első nemzedékének kimagasló formaművésze, a XX. századi magyar széppróza és líra egyik legnagyobb alakja, 1885. március 29-én született Szabadkán.

Apja Kosztolányi Árpád matematika-fizika tanár és iskolaigazgató, anyja Brenner Eulália, unokabátyja Csáth Géza író volt. Apai nagyapja, Kosztolányi Ágoston az 1848/49-es szabadságharc idején Bem seregében szolgált, ő tanította meg írni és olvasni unokáját, később az angol nyelvre is oktatta. Az gimnáziumot Szabadkán kezdte, majd önképzőköri konfliktusa miatt kicsapták, és magántanulóként, Szegeden tett érettségi vizsgát.

johannsebastianbachkiskepJohann Sebastian Bach, barokk zeneszerző, orgonista, a zenetörténet egyik legnagyobb egyénisége, 1685. március 21-én született Eisenach városában. Művei mély intellektuális tartalmuk és tanító jellegük miatt zeneszerzők nemzedékeire hatottak. Munkásságát jórészét a vallásos tárgyú kompozíciók alkotják, amelyek alapja a protestáns korál. Művészete a barokk kor zenei törekvéseinek hatalmas összefoglalása.

Young Bach2

2020. március 16. | 04.27

Tavaszköszöntő

2020tavasz koszonto

"Köszöntlek, kedves szép március! Ibolyaszagú, langyos leheletedet érzem már a levegőben. Zöld szőnyegeidet látom már kiterítve a halmokon. Itt-ott fehérlenek az árnyékos mélyedésekben a tovavonult télkirálynak elhagyogatott rongyai, de a napot már te emeled az égre, s a földön már a te lábad jár. És a te lábad nyomán kizöldül a fű, és előkéklik az ibolya." (Gárdonyi Géza)

2020. március 13. | 04.39

1848. március 15.

201803150900220.kokarda

„Március 14-ikén este adtunk egymásnak találkozást az én szállásomon, melynek lakosztályán Petőfiékkel osztoztunk.

Másnap reggel négyen jöttünk össze, a kitűzött találkozó helyen: Petőfi, Vasvári, Bulyovszky és én; de többi társaink Degré, Bozzai, Vajda János, Sükey, Pálffy Albert, Emődy, Oroszhegyi, Dobsa a Pilvax-kávéházban vártak reánk, az úgynevezett „közvélemény asztalánál”.

Korán reggel volt: borús, esős idő.

Petőfi az elmúlt éjjel megírta költeményét: „Talpra magyar, hí a haza!”

Én pedig a pesti tizenkét pontját a fiatal Magyarországnak: „mit kíván a magyar nemzet?” a nép által megérthető magyarázattal alakítottam át. A tizenkét pont összeállítása Irinyi József műve volt, ki azt a Pesti Kör elé terjeszté.

A kérdés csak az volt március 15-ikének reggelén, hogy mi történjék e tizenkét pontos petícióval.

Apelláljunk a népre! Ez volt közös megegyezésünk.

Vasvári Pál kezében elefántcsont-fogantyús botjával oly hevesen hadonászott, hogy a pálcatőr kirepült a botjából s az én falam szögletében állt meg a hegyével.

„Jó ómen!”

Előre a vassal!

S ezzel a szóval kezdődött meg az örökké emlékezetes 1848-iki március 15-ike: a sajtószabadságnak, a népszabadságnak örökké emlékezetes napja.”

(Jókai Mór: A márciusi fiatalság)

Petőfi 1848 ban Barabás Miklós rajza

Petőfi Sándor: Márciusi ifjak

Szolgaságunk idejében
Minden ember csak beszélt,
Mi valánk a legelsők, kik
Tenni mertünk a honért!

Mi emeltük föl először
A cselekvés zászlaját,
Mi riasztók föl zajunkkal
Nagy álmából a hazát!

A földet, mely koporsó volt
S benn egy nemzet a halott,
Megillettük, és tizennégy
Milljom szív földobogott.

Egy szóvá s egy érzelemmé
Olvadt össze a haza,
Az érzelem lelkesűlés ,
A szó szabadság vala.

(részlet) 

Képek:
kokárda
Barabás Miklós: Petőfi Sándor 1848-ban

2020. március 06. | 04.36

Michelangelo

Creación de Adán Miguel Ángel

Michelangelo Buonarroti az olasz reneszánsz kimagasló mestere, a képzőművészet egyik legnagyobb alakja, 1475. március 6-án született a toscanai Capresében. Önmagát mindig szobrásznak tartotta, de nemcsak a szobrászatban, hanem a festészetben, az építészetben és a lírában is maradandót és jelentőset alkotott. Művészete eltér kora, a reneszánsz virágkorának művészetétől, hiányzik belőle az a harmónia, derű, elegancia, amely Leonardo da Vinci, vagy Raffaello műveit jellemzi. Michelangelo általában megbízói – főként a Mediciek és a reneszánsz pápák – megrendelésére készített szobrokat, festett képeket, freskókat, vagy tervezett épületeket, mindezt páratlan zsenialitással. Magányos, önmarcangoló személyisége, amely állandó harcban állt önmagával és a világgal, arra késztette, hogy keserűségét alkotásaiban örökítse meg. Alakjai általában tragikus hősök, akik a művészhez hasonlóan a korlátaik közül igyekeznek kitörni.

2020. március 02. | 04.10

575 éve született Botticelli

1920px Sandro Botticelli La nascita di Venere Google Art Project kivagott

Sandro Botticelli a korai reneszánsz (quattrocento) egyik legmeghatározóbb művésze, a firenzei iskola legjelesebb képviselője. Képeiről a földön túli szépség-idea sugárzik akár mitológiai, akár vallásos témát ábrázol. Talán a legismertebb példa a Vénusz születését ábrázoló festmény, de Madonna-ábrázolásai is az ideális szépség festészeti megtestesülései.

2020. február 24. | 04.58

Händel

handelkicsikep

Haendelportre

A barokk zene egyik legnagyobb mestere, Georg Friedrich Händel, 1685. február 23-án született Halle városában. Nagy hatással volt a bécsi klasszikusokra, Haydnra, Mozartra és Beethovenre. Élete nagy részét Angliában töltötte, ezért az angolok nemzeti szerzőjüknek tartják.

2020. február 17. | 08.42

Csók István

csokistvanamalfikiskep

3amalficsokistvan

Csók István kétszeres Kossuth-díjas  festő, hosszú pályája során egyike volt a legtöbb hazai és külföldi elismerést, díjat nyert magyar festőknek. A dunántúli Sáregresen született 1865. február 13-án, szülőföldjének hatása mélyen a lelkébe vésődött. A táj és a nép kultúrája éltető eleme volt művészetének. A Dunántúl színpompás rétjei, mezői elvarázsolták, melyeket nagyszerűen ábrázolt festményein. Csók István a századelő koloritgazdag, ösztönös érzékkel alkotó, impresszionista festője volt. Párizsban töltött évek alatt készültek a nevezetessé vált aktos kompozíciói. Legszebb és legérettebb sorozatait kislányáról és a Balatonról festette. 1921-1932 között Képzőművészeti Főiskola tanára volt.

2020. február 13. | 04.02

Hobo 75 éves

hobokicsikep

hobo123456

Földes László, azaz Hobo, Kossuth-díjas, Fonogram Életműdíjas magyar blues énekes, dalszerző, előadóművész, a Hobo Blues Band alapító tagja és énekese, 1945. február 13–án született Újpesten. Kedvence írói: Shakespeare, Hasek, Hrabal, Bulgakov, kedvenc költője: József Attila, filmrendezője: Fellini, filmje: az Amarcord. „József Attila műveit úgy olvasom, mint a szent könyveket, és néha, mintha a saját gondolataimat látnám leírva”. (Hobo)

2020. február 07. | 04.02

Bolyai Farkas

bolyaifarkaskicsikep

bolyai farkas cultura hu

Bolyai Farkas matematikus, 1775. február 9-én született az erdélyi Nagyszeben melletti Bólyán. A sokoldalú tudós más tudományterületekkel, illetve művészetekkel is foglalkozott. Saját korában művei csak szűk körben váltak ismertté, így több kutatási eredménye más matematikusok nevén került be a matematika történetébe. Bolyai Farkast a nemeuklideszi geometriák előfutáraként tartják számon. Közel fél évszázadig dolgozott a marosvásárhelyi református kollégium matematika-, fizika- és kémiaprofesszoraként, ez idő alatt rengeteget tett a korszerű természettudományos ismeretek elterjesztéséért. Leghíresebb tanítványa saját fia, Bolyai János volt.

2020. február 03. | 04.40

90 éve született Csoóri Sándor

csoori wiki 370x230

Csoóri Sándor a Nemzet Művésze és Budapest díszpolgára címmel kitüntetett, kétszeres Kossuth-díjas és kétszeres József Attila-díjas magyar költő, esszéíró, prózaíró és politikus, 1930. február 3-án született Zámolyon. Pályáját költőként kezdte, majd a költészettel egyenrangú kifejezőeszközévé emelte a szociográfiát, a filmet és az esszét is. A Digitális Irodalmi Akadémia alapító tagja.

2020. január 24. | 07.17

100 éve született Fekete István

feketeistvankicsikep

F RI19671129004 v2 uj fekvo lead2

„Kerestem az utat, sirattam a tájat, a patakot, a poros utcát, a nádast, a cserszagú erdőt, mindent, de nem találtam kibúvót, és nem vettem észre, hogy közben - megtaláltam a Hazámat.” Fekete Istvánt a természettel együtt élő, titkát ismerő, vele naponta találkozó ember élményei avatták íróvá, a természettől eltávolodott embert újra természetközelbe tudta hozni.

2020. január 20. | 07.27

100 éve született Federico Fellini

fellinikicsikep

federico fellini anita ekberg la dolce vita

Fellini művészetében keveredik a valóság az álommal, a kollektív fantázia és a szimbólumok világa a személyes önéletrajzi elemekből táplálkozó tényszerűséggel. Sajátos groteszk humorral, az elesettek iránti érzékenységgel és együttérzéssel láttatta a világot és az embert. Egyetemes művész volt: a hétköznapokban megszürkülő ember sokszínű lelkét, féltett titkait és félretett álmait, emlékekből táplálkozó vágyait és vívódásait, a modern ember magány elleni tiltakozását hozta felszínre. Federico Fellini filmjei mindig az életigenlésről szólnak.

2020. január 14. | 04.14

Barcsay Jenő

barcsayjenokicsikep

barcsayjeno

Barcsay Jenő Kossuth-díjas magyar festő, grafikus, művészpedagógus és tanár, 1900. január 14-én született Erdélyben, a Katona nevű kis faluban.

2020. január 10. | 04.55

220 éve született Jedlik Ányos

53783jedlikanyos

Jedlik Ányos magyar természettudós, feltaláló, bencés szerzetes, kiváló oktató, 1800. január 11-én született a felvidéki Szimőn. Eredeti neve Jedlik István, az Ányos a bencés rendben felvett neve. Nevéhez fűződik többek között az első villanymotor megalkotása, az öngerjesztés elve, a dinamóelv első leírása, a szódavíz magyarországi gyártása és a feszültségsokszorozás felismerése. A Magyar Királyságban 1844-ig a latin volt minden magasabb fokú oktatási intézményben az oktatás nyelve, magyar egyetemi katedrán először 1845-ben Jedlik Ányos szólalt meg latin helyett magyarul.

2020. január 06. | 04.05

95 éve született Gerald Durrell

durellkicsikep

C1fe2iZW8AAr2w5

Gerald Malcolm Durrell brit zoológus, 1925. január 7-én. született az indiai Kalkutta közelében, Dzsamsedpur városában. Kevés olyan ember van, aki annyit tett az állatvilág, a természet megóvása érdekében, mint ő. Könyvei révén emberek milliói jutottak közelebb az állatokhoz és figyeltek fel az őket fenyegető veszélyre. Húsznál is több regénye jelent meg eddig magyarul. A teljes magánvagyonát az állatvilágnak szentelte. Állatkertet és alapítványt hozott létre a veszélyeztetett állatok fogságban tenyésztésére, illetve az eredeti élőhelyük megőrzésére, a fogságban tenyésztett állatok eredeti élőhelyére való visszatelepítésre. Az elsők között ismerte fel, hogy az állatkerteknek az állatvédelemben, azon belül is a fogságban tenyésztésben kell az igazi küldetését keresni. Durrell a megszállottságig szerette az állatokat, az egész élete róluk szólt. Állatkertje, alapítványa példaértékű.

Gyermekkor

Szülei Louisa Florence Dixie és Lawrence Samuel Durrell voltak. Három testvére született, Lawrence George, az író, Leslie és Margaret. Apjuk útépítő mérnökként dolgozott. Gerald első emléke egy állattal volt kapcsolatos. Kétéves korában őrizetlenül hagyták egy ház meredeken lejtő kertjében, egy túlságosan hosszú kötélen kipányvázott ló közelében. A ló a meredély szélére tévedt, a kötél a lába köré csavarodott, és a ló az oldalára zuhant, lábszára eltört, majd átbukott a meredélyen. Ez a korai benyomás egész életében kísértette Durrellt, azonosult az állattal, segíteni szeretett volna rajta. Egy másik korai emléke, amikor hindu dadája séta közben ismerősökkel találkozva megállt az út mentén, ő pedig négykézláb egy árokig mászott, ahol jól fejlett meztelen csigákat nézegetett. A dada undorodva elrángatta onnan, de őt elbűvölték ezek a teremtmények. Naponta kétszer vitték sétálni, ami azt jelentette, hogy naponta kétszer kellett végignézni a Kalkuttához közeli városka nyomorúságos kis állatkertjét. Állítólag első szava az „állatkert” volt.

1929 G in hat mod 1

Gerald Durrell 3 évesen

Apja 1928-ban meghalt, ezért a család hazatért Angliába, majd 1935-ben Korfu szigetére költöztek. Négy évig éltek a szigeten, amely Gerald Durrell fő szellemi ihletője volt. Itt kezdődött el az egy életen át tartó nagy szerelme a természet világa iránt. A sziget csodálatos állat- és növényvilága nem kerülte el az természet iránt egyébként is érdeklődő fiú figyelmét. Szerencséjére találkozott itt egy hasonló érdeklődésű emberrel, dr. Theodore Stephanides természettudóssal, aki felismerte a fiúban rejlő természetbúvárt és segített a fejlődésében. Iskolába nem járt, magántanárok oktatták. Korfui éveire emlékezett regénytrilógiájában (Családom és egyéb állatfajtákMadarak, vadak, rokonokIstenek kertje) és több novellájában is, sok humorral és öniróniával mutatva be családtagjait, a sziget lakóit és élővilágát.

gerrykamaszkoraban

Kiskamasz Gerald Durrell

Állatgyűjtő expedíciók

A II. világháború elől a család Angliába menekült. Durrell itt már tudatosan készült arra, hogy saját állatkertje legyen. Úgy tervezte, hogy állatgyűjtő expedíciókon szerez tapasztalatot nagyobb, egzotikusabb állatok gondozásáról, majd ezt a tudást felhasználva alapít egy saját állatkertet. Az akkori állatgyűjtők azonban hallani sem akartak róla, mivel nem volt gyakorlata. Hogy mégis gyakorlatra tegyen szert, 16 évesen a Whipsnade-i állatkertbe szerződött állatgondozónak, itt közel egy évig dolgozott, ám az állatgyűjtők továbbra sem fogadták el jelentkezését. 1943-ban katonának kellett volna besorozni, de végül gyenge egészsége miatt felmentést kapott.

Jelentős összeget örökölt 21 évesen, amit természetesen az állatok gyűjtésére költött el. Első, kameruni állatgyűjtő expedícióját 1947-ben saját költségén szervezte meg, és ő maga vezette, John Yealland ornitológus segítségével. A magával hozott állatokat a londoni, chesteri, paigntoni, bristoli és manvhesteri állatkertek vették meg. Ezt követték az 1948-ban és 1949-ben a Brit Guyana-i gyűjtő utak és a későbbiekben szervezett expedíciók Paraguay, Argentína, Sierra Leone, Mauritius, Mexikó, Madagaszkár vadonjaiba.

Durrell állatgyűjtési és állattartási elképzelései forradalmian új nézeteket tükröztek. Az állatokat a korabeli szokással szemben nagy gonddal szállította. Csakis a legjobb minőségű, elérhető ellátást volt hajlandó állatainak biztosítani, soha nem csak a ritka állatfajokat kereste, amelyekért sok pénzt fizettek a gyűjtők, hanem mindegyiket egyformán kívánta védelmezni és bemutatni. A brit állatkertek ezért elhatárolódtak tevékenységétől, és hamarosan legtöbbjükben már nem kínáltak számára munkát. A manchesteri Belle Vue állatkert akváriumában dolgozott egy darabig, némiképp elcsüggedten.

21195felesegevel

Durrell első feleségével állatgyűjtő expedíción

Írói karrier

1951-ben feleségül vette Jacqueline Sonia Wolfendent, és nővérének a bournemouthi házába költöztek. Jacqueline ezután Durrell állandó társává szegődött az állatgyűjtő utakon, valamint aktívan segédkezett a jersey-i állatkert létrehozásában, majd üzemeltetésében. Hogy anyagi helyzetét fellendítse, bátyja és felesége tanácsára Durrell humoros, életrajzi ihletésű könyveket kezdett el írni, nagy-nagy sikerrel. Minden könyve végén található felhívás csatlakozásra hívott és adakozásra kért. Az expedíciók közti rövid szünetekben Durrell belevágott második karrierjébe, elkezdte leírni az expedíciók sztorijait, állati kalandjait. Ezek először újságokban jelentek meg, rádióinterjúkat vállalt, majd 1953-ban megírta első könyvét is, Noé bárkája címmel. 1954-ben a könyvekből kapott pénzen újabb expedíciót vezetett Dél-Amerika dzsungeleibe. Durrell 33 könyvet írt kalandos és gazdag élete során.

Sajátos humorral és derűvel fűszerezett, lebilincselően szórakoztató könyveiben mesélt gyűjtőútjairól (A bafuti kopók, A részeg erdő, Állatkert a poggyászomban, Kalandorok az őserdőben), állatkertje szervezéséről (Vadállatok bolondja, az Állatkert a kastély körül), filmes expedícióiról (Vadászat felvevőgéppel).

A Durrell könyveit több tucat nyelvre lefordították, a nevét a világ minden szegletében ismerik, az állatvilág megőrzéséért folytatott munkásságáért pedig kilenc különböző díjat is kapott, köztük a legrangosabb a Brit Birodalom Rendeje. Korfu városában iskola és park is viseli a nevét, több állatfajt róla neveztek el, és számos veszélyeztetett faj fogságban született egyedeit hívják az ő tiszteletére Gerrynek.

A Családom és egyéb állatfajták

Humoros beszámolója korfui gyermekkoráról, a Családom és egyéb állatfajták című könyve hatalmas sikert hozott Gerald Durrellnek, több millió példányban kelt el világszerte és 31 nyelvre fordították le. Saját verziója szerint Korfun élni olyan volt, mintha egy nagyszabású, öt éven át tartó bohózatban szerepelt volna. A könyvből többévados brit televíziós filmsorozat készült Durrellék – The Durrells – címmel, amely a műfaji besorolása szerint komédia. Később a műből 2005-ben vígjátékot forgattak Angliában. Családtörténete a Madarak, vadak, rokonok és Istenek kertje című könyveivel teljesedett trilógiává.

“Ez a baj ebben a házban – csattant fel Larry. – Itt senki se számol! És mielőtt észbe kapna az ember, térdig jár az állatokban. Olyan az egész, mintha megismétlődne a Teremtés, csak még rosszabbul. Egy bagolyból egész hadosztály támad, mire észbe kap az ember, a szobák valamennyi zugában szexőrült galambok tombolnak, a lakás dugig szárnyasokkal, mint egy madárkereskedés, nem is szólva a kígyókról, a békákról, az apró halakról, amelyeken Machbeth boszorkányai évekig megélhetnének.” (Gerald Durrell: Családom és egyéb állatfajták)

Molnár Ferenc lánya, Sárközi Márta fordította magyarra Durrell máig leghíresebb könyvét, a Családom és egyéb állatfajták címűt, méghozzá zseniális könnyedséggel, humorral, ahogyan az meg van írva.

Kalandorok az őserdőben

A könyv egy 1950-es dél-amerikai, pontosabban guyanai gyűjtőút roppant szórakoztató leírása. Ebben a vidám útleírásban és élménybeszámolóban végigkövethetjük, ahogy ő és barátja Rob, valamint az udvarias Ivan végig ügyetlenkedik az ország vadregényes tájait, őserőit, vízgyűjtőit és szavannáit. Amerre járnak, olyan állatokat próbálnak összeszedni, amelyek a helyiek számára vagy hétköznapiak, vagy érdektelenek, néha pedig egyenesen utálatosak, mint az oposszum vagy a tüskés patkány. Durell gyerekes örömmel veti magát a kisebb nagyobb, veszélyes vagy teljesen ártatlan lények után és a legnagyobb örömet nem valami fejedelmi vad, hanem rendszerint valami furcsa, bamba állatka befogása okozza, aminek az átlag olvasó még a nevét sem hallotta. De pont ez a megkapó Durell könyveiben, hogy át tudja adni örömét, lelkesedését és izgalmát úgy, hogy közben a lehető legszórakoztatóbb módon tanít is minket.

Ismeretterjesztő könyve a Vadak a vadonban, szakmai tapasztalatait Az amatőr természetbúvár című kötetében foglalta össze, nagy sikert arató regénye a Rokonom, Rosy. Több mint harminc nyelvre lefordított műveiben a népszerű ismeretterjesztés, a kalandos útleírás és a természettudományos szakértelem ötvöződik. Megfigyelőkészsége, stílusa alapos ember- és állatismeretről, szeretetről tanúskodik.

Gerald készített 7 filmsorozatot is és számtalanszor szerepelt a televízióban és a rádióban is. Korai állatgyűjtő expedícióiról a BBC Természetrajz részlege készített felvételt. Későbbi filmjeit, többek között Az amatőr természetbúvárt és a Durrel a Szovjetunióbant független producerek készítették a 4-es csatorna számára és utólag több mint 40 ország tévécsatornáin vetítették, több mint 150 millió néző látta őket.

Durrell Wildlife Park, Jersey Állatpark

1956. március 26-án nyitotta meg a Csatorna-szigetek egyikén, Jerseyn a saját paradicsomát, a Durrel Wildlife Parkot. Az állatkert főhadiszállása egy hatalmas, XVI. századi ház lett. Ezzel végre megvalósult a gyerekkori álom, sőt, még egy kicsivel több is. A park ugyanis nemcsak egzotikus állatoknak ad otthont, de egy aprócska kutatóközpontnak és egy mini egyetemnek is, ahol a világ minden tájáról érkező állattartók sajátíthatják el a különféle élőlényekkel való speciális bánásmódot. Húsz év alatt több mint hétszázan tanultak itt, Durrell serege pedig, ahogy előszeretettel hívják magukat, később az ő szellemében folytatta a természetet óvó küldetésüket.

durrell wildlife park flamingos

Durrell Wildlife Park

1957-ben ismét Kamerunba utazott, és ezúttal már saját, leendő állatkertje számára gyűjtött állatokat. Visszatérése után ismét Margóhoz költözött, s annak kis, hátsó kertjében tartotta népes állatseregletét, amíg helyet keresett a számukra. Legnagyobb csalódására a helyi önkormányzatok elutasították az ajánlatát, hogy állatkertet hozzon létre városukban. 1958-ban azonban rátalált a Jersey Állatparkra, amely ideálisnak bizonyult álmai megvalósítására. Még abban az évben újabb és már sikeres állatgyűjtő expedíciót szervezett Dél-Amerikába, elsősorban a veszélyeztetett fajok megmentését célozva. Az állatkertet 1959 tavaszán nyitották meg.

12 durellgorillaval

Durrell egy gorilla bébit etet

Durrell Wildlife Conservation Trust

1959-ben Durrell valóra váltotta gyermekkori álmát azzal, hogy létrehozott egy biztonságos helyet az állatok számára Jersey-ben a Channel szigeteken. A központ egy XVI. századi udvarház, a park és a farm 32 hektáron fekszik. A farmot a kihalás szélén álló fajok tenyésztésének szentelte, ami egyet jelent a túlélésük biztosításával. Ez ma már egy mindenki által elismert fegyver az állatok kihalása elleni harcban, ám Durrell első próbálkozásait a fogságban való tenyésztés terén erősen kritizálták az elismert zoológusok, mondván, hogy az fölösleges és lényegtelen. 1963-ban Durrell az állatkertjét átalakítva létre hozta a Durrell Wildlife Conservation Trust-ot, mely tenyésztő csoportokat hozott létre rengeteg veszélyeztetett állatfajból, emlősökből, madarakból, hüllőkből, kétéltűekből. Úttörők voltak az állatok vadonba való visszatelepítésében is. Emblémájának is a 17. században kipusztított mauritiusi dodó-madarat választották.

Durrell eredeti álma túlnőtt az állatok fogságban való szaporításán, az alapítvánnyal elérték, hogy az állatkertek kicseréljenek egymás közt állatokat, tudományos információkat és egyezséget kötöttek a kormányokkal az állatok kölcsönadásáról és az országon belüli programokról, melyek az állatok élőhelyeinek megőrzésére fókuszáltak. A szervezet fontos oktatási problémákra hívta fel a figyelmet, az iskoláskorú gyermekeknek jerseyi farmon való oktatásától a veszélyeztetett állatok élőhelyeinek közelében élő emberek és cégek tudatosságra intéséig. Durrell másik álma az volt, hogy egy "mini-egyetemet" hozzon létre Jersey-ben, az általuk kifejlesztett technikák bemutatására szakértők által. 1977-ben érkezett meg az első gyakornok Jersey-be, 1980-ra már képzési felelőst kellett kinevezni, és megalakult a Nemzetközi Gyakornok Központ (ITC), és folytatódott a képzés a Les Noyers udvarházban. Eddig 1500 tanuló, 21 országból vett részt a képzésben az ITC csapatával és alkalmazza az ott megszerzett tudást a saját országában. Az új kurzusok már speciális témákat is tartalmaznak, mint természetvédelem a szigeteken és a kétéltűek védelme.

Az állatkert szakmai továbbképzéseket, kutató-, szaporító programokat és népszerűsítő előadásokat is szervezett, maga az alapító igen sokszor adott elő a brit rádióban, és öt, nagyobb állatokkal foglalkozó filmsorozatot is készített a BBC megbízásából. Az alapítvány révén végül is sikerült megvásárolnia a birtokot, amelyen az állatkert elhelyezkedett, biztosítva annak hosszú távú fennmaradását.

„Ez az ember nem normális. Ha meghívod magadhoz, sast telepít a borospincédbe!” Így foglalta össze karrierjét a bátyja, Lawrence Durrell, 1967-ben.

1979-ben elvált első feleségétől, s még ugyanabban az évben újra nősült, Lee McGeorge lett a társa. 1982-ben Új-Zéland, Ausztrália és Malajzia helyszínein tévésorozatot forgattak Lee-vel , amit Magyarországon is bemutattak.

Durrell öröksége

Durrell tevékenységét több kitüntetéssel is elismerték, a veszélyeztetett fajok védelmében való közreműködésével Gerald Durrell nagy nemzetközi megbecsülést, tiszteletet vívott ki. Többek között a Doctor of Human Letters címet a Yale Egyetemtől, és a már fent említett Order of the British Empire kitüntetést. Korfu városában iskola és park is viseli nevét, és számos veszélyeztetett faj fogságban született egyedeit nevezték el tiszteletére Geraldnak vagy Gerrynek.

Durrell 1988-ban írt egy levelet, melyet eltemetett egy időkapszulában az alapítvány központja alá. Ebben leírta az általa fontosnak tartott természetvédelmi alapelveket és problémákat a jövő számára.

Gerald Durrell 70 éves korában, 1995. január 30-án halt meg Jersey-ben, hamvait is ott temették el, állatkertje területén. Kitörölhetetlen jelet hagyott a természetvédelem világában és értékes örökséget az eljövendő generációk számára. Küldetése és álmai tovább élnek alapítványa természetvédőinek fáradhatatlan munkájában szerte a világon.

 

Források:
Gerald Durrell
Gerald Durrell

Képek:
Gerald Durrell
Gerald Durrell 3 évesen
Kiskamasz Durrell
Durrell első feleségével
Durell Wildlife Park
Durrell gorillával

 

2020. január 01. | 04.36

Újév

ujev2019kicsikep

Kányádi Sándor: Csendes pohárköszöntő újév reggelén

Nem kívánok senkinek se
különösebben nagy dolgot.
Mindenki, amennyire tud,
legyen boldog,
érje el, ki mit szeretne,
s ha elérte, többre vágyjon,
s megint többre.
Tiszta szívből ezt kívánom!
Szaporodjon ez az ország
emberségbe’, hitbe’, kedvbe’,
s ki honnan jött,
soha-soha ne feledje.
Mert míg tudod, ki vagy, mért vagy,
vissza nem fognak a kátyúk…
A többit majd apródonként
megcsináljuk.
Végül pedig azt kívánom,
legyen béke,
gyönyörködjünk még sokáig
a lehulló hópihékbe’!

 

2019. december 16. | 04.16

Karácsony

karacsony2019

„Ilyenkor megcsendesednek a hajnalok. Nem kóborol a szél, nem vándorol az ördögszekér, és nem repkednek száraz falevelek határról határra. A csillagok reszketve nézik a földet, ez az alsó világ pedig némán figyel, és észre sem veszi, hogy a dombok puha hátát ádventi hangulattal hinti be a dér.” (Fekete István)

Kosztolányi Dezső: A szegény kisgyermek karácsonyi panaszai

(részlet)


  1. Apám a kellékes. Ő tárgyal az angyalokkal, egy titokzatos égi bankárral, aki csekklapján  minden elképzelhető játékot kiutalhat. Anyám az ügyelő, a felügyelő, a rendező, az áldott súgó, aki titokban értésemre adja, mit kell hazudnom Apámnak.

  2. A világosító - a fölvilágosító - az a barátom, aki már évekkel ezelőtt közölte velem, hogy a karácsonyfát nem angyal hozza, hanem a sánta viciné, s az egészet a nagyok találták ki, mert életük oly sivár és szürke, hogy szeretnének gyönyörködni a gyermekek tudatlanságában és ártatlanságában.

  3. Épp ezért tilos őket felvilágosítani. Kegyetlenség volna. Hadd higgyenek egyetlen káprázatuk boldog hazugságában. Csitt, ne beszéljünk a felnőttek előtt. Inkább zsaroljuk mi is, a magunk módján, az úgynevezett "tág gyermekszemünkkel".

  4. Én erre a napra mindenesetre fehér kínálati-lapot kapok, melyet kedvem szerint tölthetek ki.

  5. Mit óhajtok? Várjatok, hadd gondolkozom. Nem olyant, mint tavaly, hanem másmilyent. Olyan gömbölyűt, amit ki is lehet nyitni és be is lehet csukni, olyan sárgát, olyan kereket, ami muzsikál is, olyan furcsát, görbét, nem szabályost, de azért mégis egyenest, ami magától megy, süstörög, robban, tündököl, ezenkívül föl lehet kapcsolni a fülemre is.

  6. Olyant akarok, amit még senki sem látott, ami érdekes és borzasztó, ami csodálatos. Olyant akarok, ami nincs.

  7. Aztán a vacsora sem legyen olyan, mint máskor. Elég a csontképző, egészséges főzelékekből, tápláló lencséből és sárgarépából, amelyet apám csuppogva szokott előttem enni, pokolba ez egyszer az A-, B-, C- vitaminnal. Habot és cukrot, mely rontja fogam, és táplálja lelkem. Valami édest, nagyon édest ebbe a keserű gyermekéletbe. Gyomorrontást, alapos gyomorrontást!

Csukás István: Szegények királya lettél

Ha behunyom a szemem, hipp-hopp, utazok az időben vissza, ismerős utakon suhanok, s már ott állok a kapunkban, Kossuth utca 30. Lenyomom a kilincset, vidám orral szimatolok: sül a kalács, sül a hús! Mert utaztam akkor is, gyerekkoromban, haza karácsonykor az iskolából. Vonatról vonatra szálltunk át, kis vonatról nagy vonatra, Tarhostól Csabáig, Szajoltól Kisújszállásig. Egyre fogyó társasággal, el-elhagyogatva a közbeeső állomásokon a barátokat. Az utazás izgalma keveredett az ünnepével, a gyerekkor határán egyensúlyoztam, mert az utazás olyan felnőttes dolog volt, de a karácsonyt még gyermeki szívvel csodáltam.

Áhítatom, sóvárgásom gyermeki volt és teljes, ajándéknak számított a hazaérkezés, a betoppanás, a sült kalács illata és anyám öröme! Nem tudom, milyen volt a gazdagok karácsonya, ma sem nagyon érdekel. Csak azt tudom, hogy milyen volt a szegényeké. Én úgy éreztem, s ma is úgy érzem derűsen, hogy tökéletes volt. A legtöbbet kaptuk, adtuk: a szeretetet! Hogy is mondjam, hogy érthető legyen? Mi gyerekek a szegénységet természetesnek fogtuk fel, abban éltünk, és nem nagyon éreztük, hogy más is lehetne. Cipőnk-ruhánk volt, ha néha foltozott is, ettünk is, mint más, hiszen körülöttünk mindenki szegény volt. De a világunk egyáltalán nem volt csonka vagy szűkös, hiszen minden más egyebünk megvolt: a szívünk, az eszünk, a kedélyünk! Talán egy picit elevenebb, mohóbb is, talán egy picit jobban örültünk mindennek. S volt, amiből többet kaptunk, ami kimeríthetetlen bőségben áradt felénk: a szeretet! Mert talán mégiscsak van igazság a földön, hogy a szeretet pótolni tudja a hiányzó kincseket.

Este volt már, mikor megérkeztem. Óvatosan csuktam be a kaput, s bekopogtam a világító konyhaajtón. Öcsém vigyorogva nyitotta ki, s rám kacsintott: „Láttam a karácsonyfát!” Anyám a tepsit húzta ki éppen, gyorsan feltette a tűzhelyre, s hozzám szaladt. Ölelgetett, csókolgatott. Befele kiabált a szobába, ahol apám díszítette a karácsonyfát: „Gyere ki! Gyere ki! Megjött!” Apám kidugta a fejét az ajtón, s ritka mosolya egyikét villantotta rám. „Hát megjött a Jézuska? Vagy csak a követe?”

Leraktam a sarokba a fonott fűzfa koffert, amiben a mosnivalókat hoztam. Majd a konyha közepére álltam, s mikor megint mindenki rám figyelt, elővettem a zsebemből az ajándékot. Egy szép nagy tobozt a tarhosi grófi park fenyőfájáról. Mikor kellően mindenki megcsodálta, átnyújtottam apámnak. Apám ünnepélyes arccal átvette, forgatgatta, nézegette, még a fél szemét is becsukta hunyorítva, mint egy műértő, aki egy ritka ékszert vizsgál. „Éppen jó lesz! – mondta. – Ettől majd azt hiszi a karácsonyfa is, hogy fenyőből van!” S bevitte a szobába a tobozt, s rákötözte a citrusgallyakból eszkábált karácsonyfára.

Izgatottan vacsoráztunk, fél szemmel állandóan a szoba felé pislogva. Apám mosolygott türelmetlenségünkön, szántszándékkal húzta az időt, lassan evett-ivott, s kínálgatott minket is: „Na, még ezt a falatot! Ezt is kóstoljátok meg! Ma kivetjük a hasunkat a jóból.”

Aztán ő se bírta tovább. Felállt, s hangosan mondta: „Megjött a Jézuska!”

Betódultunk a szobába, meggyújtottuk a gyertyákat. Megcsodáltuk a házilag főzött szaloncukrokat, amelyeket szépen cifrázott-kivágott papírba csomagolt anyám. Megbámultuk az ezüstre festett, gyufaszálpöcökkel megtűzött diókat. S úgy néztük a piros almákat, mintha sose láttunk volna olyat. A toboz elöl lógott, főhelyen, cérnaszálon. Következett az ajándékosztás: mi, gyerekek, egy-egy nadrágszíjat kaptunk. Bőrből van! – hívta fel a figyelmünket apám. A szomszéd szíjgyártó készítette, a mi méretünkre. Rögtön a derekunkra kötöttük, s úgy álltunk a fa mellé s elénekeltük a karácsonyi éneket. Először a „Mennyből az angyalt”. Utána, apám unszolására, hogy halljuk, mit tanultál a zeneiskolában, egyedül énekeltem: „Kirje, kirje kisdedecske, betlehemi gyermekecske. Úgy hallottuk, megszülettél, szegények királya lettél!”

Apám bólogatott: „Kirjük bizony nagyon, hogy eljöjjön!”

Kosztolányi Dezső: Öröm

Mondd, mi ez az öröm, már napok óta? Éjjel, mikor megyek az utcán, egyszerre megállok. Valami viszkető csiklandozás bizsergeti a mellem. Gyönyörködöm egy cukrászda üzleti karácsonyfájában, melyet fehér kötényes kisasszonyok túlórázva diszítenek. Telefonom tündéri hanggal csilingel. Bámulom a könyveket, melyek – kívülről - a kirakat hazug vattahaván oly szépek a friss kötésükkel, az ízléstelen, arany címeikkel. Egy gázláng is meghat a fagyos homályban.

    Évtizedek óta nem éreztem ezt. Valaha, abban az ősemberi derengésben, melyet a gyermekkornak szokás nevezni, így december közepén édesapám sötét hajnalban kelt, és éjfél után feküdt. Dolgozószobája műhellyé alakult. Titokzatos neszeket hallottunk onnan, a lombfűrész sikítását, kopácsolást, a gyalu harsogását, s zárt ajtaja mögül az enyv szaga szüremkedett ki, mely gyermeklelkünkben, az eljövendő csodák reményében valami bűvös illattá változott. Mindig maga készítette játékainkat. Szeretett ezermesterkedni. Előbb ő játszott, aztán mi.

     Kaptam tőle egy ördögmalmot, mely a mozi föltalálása előtt a mozgóképeket sejtette meg velem. Máskor házitelefonnal lepett meg. A padlásról és pincéből hallottam komoly férfihagját. Emlékszem a leydeni palackra, mellyel a macskákat és cselédeket megvillanyozta, a gyantalemezre, melyet rókafarkkal kellett megdörzsölnöm, s akkor a bodzabábok táncoltak rajta. Utoljára egy kis színházat ácsolt össze, igazi süllyesztővel, huszonöt díszlettel és ötszáz figurával. Ehhez maga írt egy darabot, csengő, rímes versekben.

    Sokszor töprengtem annak idején, hogy miért nem vesz játékot a boltban, mint más úriember. Ez kicsit fájt is. Nem értettem. Hisz nem volt fukar, a pénzt semmire se becsülte. Most megértettem, hogy mért cselekedett így. Ez a sok játék, melyet maga alkotott, a két keze munkájával és képzeletével, annyi idő után egyszerre mozogni és csöngetni, beszélni és hatni kezd rám, itt és ott, az utcán és kirakatokban föltámad, más alakban, de rendkívülien élőben és mindenütt jelenlévően. Ezt az oktalan, megmagyarázhatatlan örömet is ő küldi nekem, onnan messziről. Jó helyre tette energiáját. Micsoda bölcs volt, micsoda ezermester.

Móricz Zsigmond: Karácsonyi ének
(részlet)

Bealkonyodott, és jöttek a kis bátyáim, kis nénéim az iskolából. Kacagtak, játszottak, vidámak voltak. Én is velük. Együtt voltunk mindnyájan, apám, anyám és minden testvérem, a diákbátyám is. Körülültük a nagy asztalt, megettük a jó vacsorát, és ropogtattuk a mogyorót, mint a mókusok. Az ablak alatt pedig felcsendült a kántálók éneke: Krisztus Urunknak áldott születésén, Angyali verset mondjunk szent ünnepén… Elhallgattunk, s csöndesen vártuk végig az éneket, mint a templomban: és örültünk, hogy karácsony estéjét értük, örültünk az éneknek, örültünk az örömünknek. Édesapám két fehér pénzt adott nekem, a legkisebbnek, hogy vigyem ki a fiúknak. És én nagyon, nagyon örültem, hogy vihettem, s ők is úgy örültek, mikor megkapták. Mennyi öröm, mennyi öröm, milyen mennyei öröm volt mindez. Későn, mikor aludni mentünk, puha fehér ágyacskámban minden eszembe jutott a karácsonyról, s így imádkoztam:

– Édes Kisjézus, óh be jól tetted, hogy eljöttél a világra karácsonykor, és örömet hoztál a vadrózsabokroknak meg a jegenyefáknak meg a szántóföldeknek meg a verebeknek meg a sasoknak meg a farkasoknak meg az oroszlánoknak meg Ádám bácsinak meg Éva néninek meg Pistának meg nekem…

Boldog karácsonyt, boldog karácsonyt!

Nagy Lajos: Az én karácsonyfám
(részlet)

Kedves Jézuskám, én már a harmincadik évemen rég túl vagyok, de a lelkem még gyermeki, szeretem a karácsonyfát, a játékot és az ajándékokat, szeretném tehát, ha nem feledkeznél meg rólam az idei karácsonykor. Hozzál, kérlek, nekem egy szép karácsonyfát és apró kis vacakokat játszani, és mivel már mégis öregebb és így okosabb is vagyok a többi gyermekeknél, ne haragudj, ha mindjárt megmondom, hogy az egész dolgot hogyan szeretném én. (Neked már, ha költségbe vered magad és hozol, úgyis mindegy, nem igaz?)

Hát hozz kérlek egy jó nagy fát, szép nagy gyertyák legyenek rajta, olyanok, amik nemcsak fényessé, hanem meleggé is teszik a helyet, ahol felállítják a karácsonyfát. (Mivel a szobába nem férne el, az Almássy térre tervezem.) És kérlek, selyempapírosba pakolva ne szaloncukor legyen, mert azt, mióta sokat cigarettázom, nem szeretem, hanem nagy széndarabok legyenek, rúd szalámik, fehér kenyerek. A fa aljában ne kis kocsik és építőkockák legyenek, hanem nagy villamoskocsik, mert tudod, olyan rossz itt Pesten a közlekedés; mindet átadnám aztán, amikor már meguntam velük játszani a városnak, hadd járjanak a körúton és a Vilmos csá… akarom mondani a Váci körúton. Az építőkockák helyett hozzál, tudod, olyan barakkokat, ahol szegény emberek lakhatnak. Majd én úgy játszok velük – a barakkokkal –, hogy szegény embereket teszek beléjük.

És a fa alatt legyen nagy kisznikben sok szén, és nem bánom: rozskenyér és főtt marhahús és krumpli. Sok, sok, sok.

Ja igen, ezt majd elfelejtettem, a fán babák és ólomkatonák helyett, vékony zsinórokon háborús generálisok és diplomaták lógjanak, nem baj, ha a gyertya, amint olvad, a fejükre is csöpög.

Krúdy Gyula: Karácsony este
(részlet)

A mák és dió napja, mondja, a régi szakácskönyv, amelyből néha a nagyapám módjára ebédelni és vacsorázni is szoktam, hogy hosszú életkort élhessek a földön, mint általában a régebbi magyarok. A máktörő koloncnak vendéghívogató hangja volt, és minden házból kihallatszott döngése. A dió olyan jóízűen roppant, mintha a bánatot törtük volna össze darabidőre. Az asszonyhang, amely a zúzmarás ablakú konyhában kommandírozott, a legkeményebb férfit is meglágyította. A pajkos gyerek szorongva ült a suton, a komondor alázatosan ólálkodott az ünnepi illatokra, a pincében a hordó igyekezett megtisztulni szennyeitől, mert ő is tudta, hogy e napon vérét veszik, a gyalogösvényen a postás csodálatos levelekkel közelgett, nyelves szomszédasszony békét kötött, és szakértelemmel jött a fazékfedelek fölemelkedéséhez, a sütők átvizsgálásához, a patkók megkóstolásához.

Nem volt olyan ház Magyarországon, ahol a diós és mákos sütemények nem sikerültek volna e napon. Vajon termett-e elég mák, elegendő dió ez évben hazánkban, hogy mindenkinek patkó jusson az asztalára? A régi könyv azt mondja, hogy e sütemények nélkül nem érvényes a karácsonyi ünnep. Tán még a másvilági bíróság is valamiképpen felelősségre vonja az ünneprontót. Vajon mivel fog védekezni a magyar, aki a karácsonyi kalácsot elmulasztotta?

Örkény István: Nagy karácsonyi ajándékvásár  csak minálunk!  Sehol másutt!

ÓRA- ÉS ÉKSZEROSZTÁLYUNK ÚJDONSÁGAI:

Vízhatlan karóra

Gőzben, vízben, még 500 méteres tengermélységben is kifogástalanul működik. Pontos, elegáns, megbíztató! Lepje meg vele vízbe fulladt kedveseit!

18 köves fordítva járó óra

Újdonság! Nemcsak a mutatók járnak fordított irányba, hanem a számlap számozása is fordított. (XII, XI, X és í.t.) Ezáltal az óra nemcsak visszafelé mutatja az időt, hanem tulajdonosa óránkint egyórányit fiatalodik is!

Ugyanaz, ébresztő szerkezettel (Vekker) Szintén fordítva jár. Ha az ébresztést, példának okáért, reggel hatra állítjuk be, az óra tegnap reggel csöng.

HASZNÁLT CIKKEK ÚJJÁ VARÁZSOLVA

Mai ajánlatunk:

Újra lehűtött tavalyi hó

Egyszer már megevett csokoládé (mogyorós). Olcsó! Mutatós! Ízletes!

Források:
Háy János (összeáll.): Karácsonyi történet: Magyar írók novellái. Budapest: Palatinus Kiadó, 2001.
Háy János (összeáll.): Az ünnep angyala. Magyar írók karácsonyi novellái. Budapest: Palatinus-Könyvek, 1999.
Kőrössy P. József (összeáll.): Karácsonyi ajándék. Magyar írók karácsonyi novellái. Budapest: Noran Kiadó, 2001. (Novella)

Képek:
karácsony

2019. december 12. | 04.43

90 éve született John Osborne

johnosbornekicsikep

GettyImages 2633072

John Osborne angol író, drámaíró, forgatókönyvíró, színész, 1929. december 12-én született Londonban. A dühös fiataloknak (angry young man) nevezett irodalmi, színházi és filmes művészeti irányzatnak, mozgalomnak volt a vezéralakja. A Nézz vissza haraggal(Look Back in Anger) című – magyar fordításban a Dühöngő ifjúság – színművének ősbemutatója 1956. május 8-án volt a londoni Royal Court Theatre-ben. Az előadás egy hét alatt az érdeklődés középpontjába került, és az évad sikerdarabja lett, rövidesen pedig az új művészeti magatartás névadó művévé vált.

2019. december 06. | 04.06

Szent Miklóstól Mikulásig

mikulaskicsikep

szent 20mikl f3s 0

Kevés hitelesnek tekinthető történeti adat mellett sok mozgalmas történetet ismeretes Szent Miklós püspökről, akiről a hagyomány olyan tisztelettel beszél, hogy népszerűségben, bensőséges tiszteletben és életszerűségben alig találjuk párját a szentek között. Olyan életrajz nincs, amely a történettudományt is kielégítő pontossággal mondaná el szent püspök életét. A Szentek élete című könyv szerint a későbbi források adatai sem megbízhatóak, ezért alakját a 13. századi Legenda Aurea (Arany Legenda) legendagyűjtemény alapján mutatja be.

2019. december 02. | 04.42

160 éve született Georges Seurat

seuratfestmenykicsikep

1280px Georges Seurat 031

160 éve, 1859. december 2-án született Párizsban Georges-Pierre Seurat, francia festő. Legismertebb munkája, a Vasárnap délután Grande Jatte szigetén megváltoztatta a 19. századi modern művészet irányát, elindítva ezzel a neoimpresszionizmust.

2019. november 29. | 04.04

Advent

advent1 0

Ilyenkor megcsendesednek a hajnalok. Nem kóborol a szél, nem vándorol az ördögszekér, és nem repkednek száraz falevelek határról határra. A csillagok reszketve nézik a földet, ez az alsó világ pedig némán figyel, és észre sem veszi, hogy a dombok puha hátát ádventi hangulattal hinti be a dér.” (Fekete István)

Advent a keresztény kultúrkörben a karácsony napját, december 25-ét megelőző negyedik vasárnaptól karácsonyig tartó időszak. A karácsonyi ünnepkör advent első napjával kezdődik, és vízkeresztig, január 6-ig tart. Advent első vasárnapja, amely Szent Andás napjához legközelebb eső vasárnap, egyúttal az egyházi év kezdetét is jelenti.

2019. november 25. | 04.50

90 éve született Gross Arnold

Gross Arnold a Nemzet Művésze címmel kitüntetett, Kossuth-díjas grafikus, 1929. november 25-én született Erdélyben, Tordán. Megtalálta azt a klasszikus műfajt, a rézkarcot, amely leginkább megfelelt alkatának, gondolatainak kifejezésére. Jellegzetes színezési technikájának köszönhetően minden egyes nyomata különbözik a többitől. Képeit a csodálatos, gyermeki mesevilág jellemzi, ahol mindig süt a nap, virágüzletekkel és játékokkal teli. Műalkotásaiban az ember része a természetnek, képeivel szépet, örömet nyújt, egy mesevilágot, amiben nincs semmi hátborzongató vagy borús.

11096554 652185588215075 5737267300821025309 n

Madarak és virágok

gereczattilakiskep

Gérecz Attila, költő, sportoló, forradalmár, 1956 hősi halottja, Dunakeszin született 1929. november 20-án.  Apja vitéz Gérecz Ödön, a MÁV mérnöke, akit az első világháborúban tanúsított bátorságáért vitézzé avattak. Édesanyja, az erős lelkű Básthy Irén, az apa 1943. március 15-én bekövetkezett hirtelen halála után, három fiát özvegyen, egyedül nevelte fel. Két bátyja közül Ödön katonai pályára készült, Ludovikás főhadnagyként vett részt és sebesült meg a második világháborúban, Amerikában lelkészként fejezte be életét. Árpád neves hegedűművész, karmester volt, aki Svájcban élt haláláig.

470gereczattila

ignotuskicsikep

mn 1249132434ignotus fo

Ignotus Hugó költő, író, újságíró, a magyar kritikatörténelem meghatározó alakja, a Nyugat főszerkesztője, 1869 november 17-én született Pesten. Ignotus a modern magyar irodalom szervezőjeként hatalmas szerepet játszott abban, hogy a Nyugat aranynemzedéke világszínvonalra emelte a magyar irodalmat. Ignotus L’art pour l’art definiálja művészetét, szemben állt a maradisággal, a haladás híve volt. Az kezdetben az írói álneve volt az Ignotus (eredeti neve: Veigelsberg Hugó), de később törvényesen is felvette az Ignotus Hugó nevet. Latinul ismeretlent jelent a neve. Janus Pannonius óta ő volt az első, aki eredeti neve helyett latin nevet választott magának.

2019. november 12. | 04.28

90 éve született Michael Ende

michaelendekicsiMichael Andreas Helmuth Ende német író, 1929. november 12-én született Garmisch-Partenkirchen-ben, Edgar Ende szürrealista festő és második felesége, Luise Ende gyermekeként, aki gyermekkönyvei által vált ismertté. Ende a huszadik század legkedveltebb és legsikeresebb német nyelvű szerzőinek egyike, akit az irodalomkritikusok azonban szinte teljes egészében figyelmen kívül hagytak. Nagy sikerét és ismertségét részben a két legismertebb regényéből, a Momo és A végtelen történet című meseregényekből készült filmeknek is köszönheti.

michael ende 228013 97714

2019. november 08. | 04.00

Friedrich Schiller

friedrichschillerkiskep

200px Friedrich Schiller by Ludovike Simanowiz

Johann Christoph Friedrich Schiller német költő, drámaíró, filozófus és történész, 1759. november 10-én született Marbach am Neckar városában. Goethe és Herder mellett ő a weimari klasszikusok legjelentősebb képviselője. Több színdarabja a német nyelvű színházak állandó repertoárjában szerepel, a balladái pedig a legkedveltebb német versek közé tartoznak. Az Örömóda című költeménye Beethoven megzenésítésében a humanizmus világhimnusza lett.

2019. október 30. | 04.39

180 éve született Alfred Sisley

alfredsisleykicsikep

N04249 10

Alfred Sisley angol impresszionista festő 1839. október 30-án született Párizsban.

2019. október 25. | 04.01

260 éve született Kazinczy Ferenc

kazinczyferenckiskep

27838kazinczy

Kazinczy Ferenc 1759. október 27-én született a romániai Bihar megyében, Érsemjénben. Nyelvújító és irodalomszervezői tevékenységével a reformkor előtti évtizedekben a nemzeti felemelkedés és önállósulás ügyét szolgálta. Életét és vagyonát az irodalomnak és a nyelvújításnak szentelte. Életművének gerincét levelezése adja, melyet 23 vaskos kötetben adtak ki. Kazinczy még Bessenyeitől kapta az ösztönzést, és Kisfaludy Károlyon keresztül Vörösmarty nemzedékének is ösztönzője lett. Évtizedeken át a széphalmi birtokáról szervezte a magyar irodalmi életet. A köznemesi famíliából származó irodalmár anyanyelvünk ápolása mellett hazánk művelődésének ügyét is szívén viselte, hosszú pályája során ugyanis többek között részt vett a II. József-féle oktatási reformok megvalósításában, a Magyar Tudományos Akadémia szervezésében és a korszak legjelentősebb folyóiratainak szerkesztésében is.

2019. október 22. | 04.11

1956-os forradalom emlékezete

1956kiskep

lyukaszaszlo

Október 23.

Rian a föld, a falak dőlnek,
Kék harsonákkal zeng az ég,
S barlangjából a dohos kőnek 
Az ember újra fényre lép.

Fonnyadt testünket záporozza, 
Sápadt arcunkra hull a nap, 
S szédülten, szinte tántorogva, 
Szabadság, szívjuk sugarad.

Sötétből tárul ki a szívünk: 
Nyíló virág a föld felett. 
A szolgaságból fényt derítünk, 
Fegyver nélkül is győztesek.
(Tollas Tibor)

 

2019. október 18. | 04.26

125 éve született Déry Tibor

derytiborkiskep

Déry Tibor fortepan 22337

Déry Tibor Kossuth- és Baumgarten-díjas író, költő, 1894. október 18-án született Budapesten.

2019. október 16. | 04.11

165 éve született Oscar Wilde

oscarwildekicsi

14398

Oscar Wilde, eredeti nevén Fingal O'Flahertie Wills, ír költő, író, drámaíró, 1854. október 16-án született Dublinban. A viktoriánus hagyományoktól dohos Anglia irodalmába friss levegőt hozó szellő volt Oscar Wilde, akit művei alapján embertestbe zárt angyalnak, magánéleti eseményei kapcsán pedig emberbőrbe bújt démonnak is neveztek. Kivételes egyéniség volt, egy igazi zseni, azok közé a művészek közé tartozott, akik életüket könyveiknél fontosabb alkotásnak tartották. Élete tele volt pompával, dicsőséggel, tündökléssel, gazdag volt, befolyásos és sikeres, ám éppen legnagyobb sikerei közepette érte a végzetes csapás, amely egész addigi életét felforgatta. A csillogás után a kegyetlen börtönvilág sötétje következett.

2019. október 10. | 04.40

Antoine Watteau

watteaukicsi

Rosalba Carriera Portrait Antoine Watteau

Antoine Watteau francia festő 1684. október 10-én született Valenciennes városában. A francia rokokó-festészet egyik jelentős képviselője, fő ihletője a „Commedia dell'arte”, a rögtönzött színjáték, azaz a színházi és az életbeli szerepjátszás hivatásos vándorszínészekkel. Szülővárosát nem sokkal születése előtt kapták vissza a franciák, Watteau-t ezért egész életében flamand festőnek tartották.

2019. október 04. | 04.23

Aradi vértanúk emlékezete

Aradi13

Barabás Miklós litográfiája

Egy esős októberi nap

A szemtanúknak köszönhetjük, hogy azt a napot, azokat az órákat úgy idézhetjük föl, ahogyan történt. Baló Béni református lelkész a rabok mellett állt az utolsó pillanatukig. Sylvester Lajos élelmezési őrmester önként csatlakozott a biztosítást adó Wocher-ezred katonáihoz, mert érezte a majdani tanúskodás fontosságát. Alois Herold aradi molnárt és kompbérlőt szaktársaival együtt a kíváncsiság vitte oda. A tizenhárom éves Oláh Gyula, aki később orvos lett és Pfenningsdorf Sándor huszár őrnagy a gyászesemény befejeztével a bitón látta függni, illetve a sáncárokba heverni a megölteket és híven megörökítette az aradi közhangulatot. Azon a reggelen, az aradi várban nem is volt ébresztő, a várparancsnok riadókészültséget rendelt el. A bástyákon égő kanóccal álltak ágyúik mellett a tüzérek, és a csövek mellől nézték az alvó, fenyegetően csendes Aradot. A láncra vert tiszteket körülvették, és a menet megindult a vár egyik hátsó kapuja felé. A papok karon fogták őket, és igyekeztek könnyíteni a járást, amelyet a jobb kéz csuklójától a bal bokáig vezető lánc mindannyiuknál akadályozott.

2019. október 01. | 05.34

Zene Világnapja

musicnotes

zene vilagnapja 2011

„Ma este rájöttem, hogy a muzsika, ha kifogástalan, pontosan ugyanazt a hatást váltja ki a lélekből, mint midőn kedvesünk jelenléte gyönyörködtet bennünket, azaz a világ látnivalóan legteljesebb boldogságával ajándékoz meg.” (Stendhal)

operahazkicsi

1.jpg.1200x0 q85

A Magyar Állami Operaház Budapest egyik legjelentősebb 19. századi műemléke, neoreneszánsz stílusban épült, Ybl Miklós tervei alapján. Podmaniczky Frigyes együtt közösen dolgozták ki a díszítések tervét. A gazdagon díszített belső terek kialakításában neves magyar művészek közreműködtek, többek között Than Mór, Lotz Károly és Székely Bertalan. A mészkőből faragott főhomlokzat enyhén ferde földszintje fokozza az épület monumentalitását. Az Operaházat nagyrészt a kor elvárásainak megfelelően lett kialakítva, Ybl Miklós a párizsi Operát vette alapul, ahol az volt a fő elv, hogy a nézőtér az annak tengelyében elhelyezett díszlépcsőn át közelíthető meg, így lett kialakítva az előcsarnokot, illetve a lépcső csarnoktere.

2019. szeptember 23. | 04.42

Őszi napéjegyenlőség - Szeptember 23.

oszinapejegyenlosegkicsi

sun moon pur

A csillagászati ősz szeptember 23-án kezdődik, az őszi napéjegyenlőség 2019-ben szeptember 23-án 7 óra 50 perckor lesz. Ezen a napon a nappal és az éjszaka hossza megegyezik, a Nap 90 fok magasan delel az egyenlítő felett, így a nappal és az éjszaka ezeken a napokon mindenhol ugyanannyi ideig tart. A Nap eléri a kozmikus egyensúly útját, az egyenlítőt, s elhozza a fény-árnyék egyenlőségének az idejét, a napéjegyenlőséget. Ettől kezdve a Nap a Baktérítő felé távolodik az Egyenlítőtől, sugarai egyre laposabb szöget zárnak be a földtengellyel. Ezért az északi féltekén rövidülnek és hűlnek a nappalok, közelít a tél. A meteorológiai ősz Európában már szeptember elején beköszönt.

2019. szeptember 17. | 04.18

175 éve született Puskás Tivadar

puskastivadarkicsi

3 211a

Puskás Tivadar, Európa első telefonközpontjának megalkotója, a telefonhírmondó feltalálója, 1844. szeptember 17-én született Pesten. „Üdvözöljük Budapest lakosságát. Üdvözöljük olyan szokatlan módon, mely páratlan a világon. Üdvözöljük az első várost, amelyből a telefonhírmondó az egész világon győzedelmes útjára indul.” Ezekkel a szavakkal kezdte meg adását a vezetékes telefonhálózatra épülő beszélő újság”, a rádió előzménye, a telefonhírmondó, Puskás Tivadar találmánya.

2019. szeptember 10. | 04.35

360 éve született PURCELL

purcellkicsi

Henry Purcell by John Closterman e1505033513798 696x391

Henry Purcell angol barokk zeneszerző, 1659. szeptember 10-én született Londonban. Az olasz és francia stilisztikai elemeknek a szigetországi zenei hagyományba való beolvasztásával teremtette meg jellegzetesen angol hangzású barokk zenéjét. Már 18 éves korában udvari zeneszerző lett, majd orgonista a legfontosabb londoni templomokban. A sajátos angol hagyományt követő színpadi zenéiben, vokális kamarazenéjében, egyházi kompozícióiban és kamaraműveiben a technikai igényességet szuggesztivitással, a groteszk hangvételt egyéni hanggal és harmóniakezeléssel ötvözte. Purcell műveinek legfontosabb eleme a kórus, amely helyenként magasztos himnuszokat, máshol madrigál-stílusú dalokat énekel.

2019. szeptember 04. | 04.55

Czóbel Béla

czobelbelakicsiA legfranciább magyar festőnek tartott Czóbel Béla a modern magyar képzőművészet meghatározó, nemzetközileg is elismert képviselője, 1883. szeptember 4-én született Budapesten.

czobel bela kalapos onarckep 1903 devenyi 2

Kalapos önarckép

2019. augusztus 28. | 04.35

Goethe

Staedel KunstDerModerne Tischbein JohannHeinrichWilhelm GoetheinderroemischenCampagna 1787 web 1

Johann Amadeus Goethe német író, költő, grafikus, művészetteoretikus, természettudós, jogász és politikus, a német irodalom egyik klasszikusa, a világirodalom egyik legnagyobb költője, 1749. augusztus 28-án született a Majna-parti Frankfurtban. A líra, a dráma és az epika műfajában egyaránt remekművek sorát alkotta. Életművében tökéletes egységre talált a franciáktól tanult felvilágosodás, az ókortól tanult klasszicizmus, a német múltból és az akkori német jelenből megértett történelmi haladás, a feudalizmusból a polgáriságba és a bontakozó természettudományos gondolkodásba való átlépés. Személyében testesíti meg a világhatású német klasszicizmust, de úgy, hogy előkészíti a romantikát. Főszerepe van a líra világtörténetében is, hiszen egyéb remekművek mellett ő írta a Faustot. A regényirodalmat a Werther, Wilhelm Meister regények, a Lélekrokonság (újabb fordításában Vonzások és választások) és az ezekhez kapcsolódó önéletrajz, a Költészet és valóság a széppróza legfontosabb klasszikusai közt biztosítja a helyét.

2019. augusztus 23. | 04.19

Nemzetközi Vöröskereszt

nemzetkozivoroskereszt

Flag of the ICRC

1864. augusztus 22-én a Genfi Egyezmény hagyta jóvá a Nemzetközi Vöröskereszt létrejöttét. A Nemzetközi Vöröskereszt (angolul International Committee of the Red Cross, rövidítése ICRC) a pártatlanság, semlegesség, függetlenség, emberiesség, egyetemesség és önkéntesség elvei alapján működő nemzetközi segélyszervezet. Megalakulása óta megszakítás nélkül háborúban és békében egyaránt tevékenykedik. Nemzetközi egyezmények szabályozták - az egyezményhez csatlakozó országok részére kötelezően előírt - az ellenség sebesültjeivel, elfogott katonáival, a legyőzött ország katonáival, és polgári személyeivel való bánásmódot. Feladatai közé tartozik a békeidőben bekövetkező, nagy tömegeket érintő természeti katasztrófák, földrengés, árvíz, tűzvész áldozatainak szervezett egészségügyi és anyagi támogatása.

2019. augusztus 21. | 04.28

Nyári szünet Márai Sándorral

1nyitokepnyariszunet

 

Márai Sándor: A tenger

Álmaimban hallom néha a tengert. Ilyenkor leküzdhetetlen vágyódás fog el, oly mély és fájdalmas honvágy, hogy álmomban kicsordul a könnyem és lecsurog arcomon. E hajnalokon arra ébredek, hogy szájam szélén valamilyen sós íz tapad meg, mintha – az álom különös valóságában – csakugyan a tengerben mártottam volna meg arcomat.


A kép forrása: https://www.ujno.sk/files/styles/article_detail_full_header/public/images/1.-nyitokep.jpg?itok=QPGViIXC

 

2019. augusztus 14. | 04.25

Nyári szünet Radnóti Miklóssal

pipacsoknyariszunet

 

Radnóti Miklós: Pipacs

Az asszonyom pipacsot lát
és füttyent nekem az úton át
s hogy visszafüttyentek, lehajol.

Két ujja végigcsúszik a szár
szőrén s a fű közt megáll. És már
kezében lángol a lenge virág.

Újra füttyentek; füttyömbe boldog
madár füttye vág s ő mosolyog:
Pipacspirossal zendüljön a világ!


A kép forrása: http://www.mindmegette.hu/magyarkonyha/images/pipacsok.jpg

2019. augusztus 07. | 04.21

Nyári szünet Áprily Lajossal

badacsony este night balaton sunset naplemente sailing vitorlazas hajozashu 900x506

 

Áprily Lajos: Naplemente

Ne menj tovább. Hull már a harmat,
fejünk felett a végtelen kék;
lent zúg a víz és sír a fecske:
várjuk meg itt a naplementét.

Egy szót se szólj. Csak nézz a napba,
míg én a fejemet lehajtom.
Két mozdulatlan kőszoborra,
így hulljon ránk a nyári alkony.

A vándor lent a sziklavölgyben
megérzi tán, mily bús, milyen szép:
két ifjú fent a sziklaélen,
ki várja már a naplementét.


A kép forrása: https://hajozas.hu/wp-content/uploads/2016/08/badacsony-este-night-balaton-sunset-naplemente-sailing-vitorlazas-hajozashu-900x506.jpg

2019. július 31. | 04.18

Nyári szünet Gárdonyi Gézával

800px Balaton Tihany

 

Gárdonyi Géza: A Balaton

Csakhogy újra látlak, égnek ezüst tükre,
égnek ezüst tükre, szép csöndes Balaton!
Arcát a hold benned elmélázva nézi,
s csillagos fátyolát átvonja Tihanyon.

Leülök egy kőre s elmerengek hosszan
az éjjeli csendben az alvó fa alatt.
Nem is vagyok tán itt, csupán csak álmodom:
Balatont álmodom s melléje magamat.


A kép forrása: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/8a/Balaton_-_Tihany.jpg/800px-Balaton_-_Tihany.jpg

2019. július 24. | 04.12

Nyári szünet Kányádi Sándorral

beach chair book w 1024x1024

 

Kányádi Sándor: A tenger

Nagy ember a tenger,
nagyon nagy.
Minden gondolat
súlya, mélye,
súlyosan mélyül
hozzá mérve.

Emberként él, emberként érez,
nincsen fogható erejéhez.
Láttam, hajnalban a napot
égre emelte:
izzott az óriás kerék,
szinte sisteregve
hányta tüzét a hullámokra,
s ő, a tenger-ember, higgadtan
a horizontra paszította.
Aztán, mint egy nagyapó,
fecsegett, magyarázott,
mikor ölébe hulltak a hálás,
ujjongó sirálysikoltások.
Van derűje, van humora.
Hangja némelykor nagydob,
máskor fuvola.

Nyugalma is emberi,
szelíd nyugtalanság.
Bőszült ember,
hogyha felbosszantják.
Ó, mennyire ember!
Nem békül,
csak a maga szabta renddel.
A partja,
amilyennek ő akarja. -
Nem a hajókért van,
a hajók születtek érte,
s belevész, ki másképpen remélte.


Kép forrása: https://cdn.shopify.com/s/files/1/0016/6959/5189/files/beach-chair-book-w_1024x1024.jpg?v=1558634739

2019. július 17. | 04.08

Nyári szünet Márai Sándorral

book 2550169 960 720

 

Márai Sándor: Július

Már reggel, ébredéskor, van a levegőben valami vészhírszerű. A madarak hajnali fél háromkor kezdik. Háromtól ötig vitatkoznak, készülnek a napra, az életre. Ezek a titkos órák. A város savanyú lepleibe göngyölten alszik, gyötrötten és aléltan készül a nappal harmincnégy fokos végzetére. De a kora hajnal, ez a gyöngéd, nemes és szagos júliusi hajnal az érettség egészséges és üde illatával lélegzik. Erkélyemen állok, reggel négykor, a fák között, hallgatom azt a finom zizegést, mellyel a fák ébrednek. Igen, ez a nyár, gondolkodom; s mintha elborítana egy érzés, amely nem alkudozik többé, s tele van egyszerű, testi emlékekkel: egy uszoda szagát érzem, a kajszibarack illatát, annak a viaszosvászonnal behúzott hencsernek hűvös szagát, melyen diákkoromban hasaltam júliusi délutánokon., s Jókait olvastam, boldog habzsolással, .a „Kőszívű ember fiai”-t és „Erdély aranykorá”-t. Azután egy domboldalt látok az alkonyatban, apám megy a jegenyék alatt, puskával kezében, előtte Castor és Pollux, a két barna vizsla, anyám a kertilak tornácán áll, fehér pongyolában, a táj tele van barna és kék alkonyati árnyakkal. Negyvenéves lehet e pillanatban az apám; sárga szalmakalapot visel, s a vadásztáskájából véres szemű fürjek lógnak le. A füzest látom, a sekélyvizű folyó partján, a porfelhőt az országúton, a teleholdat a meleg éjszakában, Nepomuki Szent János szobra felett. A szobor orrát letörték részeg vándorlegények.

A tücsköket hallom. Az éjszakában nők nevetnek valahol, a füzes közt tót lányok fürdenek a folyóban. Ez a nyár, ilyen volt, emlékszem.

 Hajnali ötkor bemegyek szobámba, becsukom az ablakot. Író vagyok, mesterséges klímára van szükségem, hogy dolgozni tudjak. Nem lehet strandra járni júliusban és írni. Nem lehet negyvenfokos napfényben tántorogni az olvadó, szortyogó köztereken írni. Az írás nem természetes mesterség. Sötét szobában, villanyfény mellett, e mesterkélt klímában dolgozom. Az ember maradjon hűséges mestersége feltételeihez. A bányász sem tehet másként, csak nyirkos sötétben találja meg az ércet, melyet keresni és megtalálni élete egyetlen értelme. Így vigasztalom magam, amíg napközben – a külvilágtól – csapzott küldöncök érkeznek, és rémhíreket mesélnek. Olvad az aszfalt, mondják, megöltek egy krupiét, az emberek ájuldoznak az utcán, a levegő elemeire bomlik a hőségtől, minden erjed, rothad és málladozik. A sötét lakásban nesztelenül élek, meghallgatom e híreket, aztán visszaülök asztalomhoz, s egy-két sort írok, esetleg a nyárról, az égésről, a préritűzről, mely pusztítja a külső világot. Mit csináljak, mikor ez a dolgom, kánikulában is?

Este hét felé lemegyek az utcára. A nap még villog a János-hegy fölött, sárga dühvel, egy haldokló ámokfutó dühével. A gépkocsi, mely a szerkesztőségbe visz, dülöngél a meleg kövek között. Odabenn most kezdünk dolgozni, mikor a többiek – miniszterek, öntözők, mozdonyvezetők – napi munkájuk után már a zuhany alatt állnak. A szürkésfekete forróságban dolgozunk, minta néger fűtők a hadihajó kazánja előtt. Munkások, újságírók, írók, ingujjra vetkőzve járunk a folyosókon, verekszünk az elemek lázadásával, a szellemi munka testi feltételeivel. Formába öntjük a párás, néha véres anyagot, melyet a forró nap megérlelt. Éjfél felé, munka után, sápadtan megyünk az utcákon, lehetőleg korrekten öltözve, mint a trópusokon a fehérek, akik kénytelenek fegyelmezetten maradni akkor is, mikor a természet fegyelmezetlen, s a bennszülöttek elvesztik a fejüket.

Hajnali háromkor megint künn állok az erkélyen. Hallgatom a madarakat. Arra gondolok, hogy az irodalom a mérsékelt égöv terméke. A trópusokon csak élni lehet. S még ezt gondolom, tikkadtan és honvággyal: nem is lehet rossz, a trópusokon. Nem is lehet rossz, élni, alélni az élet ötvenfokos, halálos ölelésében; élni, csak élni.

(A négy évszak)

A kép forrása: https://pixabay.com/photos/book-flowers-forest-bouquet-garden-2550169/

2019. július 11. | 04.35

135 éve született Modigliani

modiglianikicsikep

26cul01f2 kWsD U43300459831177D1H 284x210Corriere Web Sezioni

Amedeo Modigliani olasz szobrász és festő, a 20. századi avantgárd jellegzetes képviselője, 1884. július 12-én született a toscanai Livornóban.

2019. július 01. | 04.59

Szép Ernő

szepernokicsikepSzép Ernő költő, regényíró, újságíró, színpadi szerző, elbeszélő, a modern abszurd irodalom hazai előfutára, 1884. június 30-án született Huszton. Nevét ma egy drámaírói díj is viseli.

szep erno01 head

Édesapja, Szép Sámuel a hajdúszoboszlói izraelita iskolában tanított, édesanyja, Lőwenstein Matild varrónő volt. Gyermekkorában szüleivel Debrecenbe költöztek. Iskolai évek alatt tette meg első írói lépéseit. Egyik tanára segítségével 1902-ben jelent meg első verseskötete, Első csokor címmel. Iskolai tanulmányai végeztével, 1903-ban Budapestre költözött és újságíróként helyezkedett el.

2019. június 26. | 05.28

Babos Gyula

babosgyulakicsikep

20170608babos gyula liszt ferencdijas magyar1

Babos Gyula Liszt Ferenc-díjas dzsesszzenész, dzsesszgitáros, zeneszerző és művésztanár, 1949. június 26-án született Budapesten. Felesége Katona Klári énekesnő volt. Édesapja hegedűs volt és Babos Gyula is először hegedülni, majd később rövid ideig zongorázni tanult. Családjában 100 évre visszamenőleg voltak roma muzsikusok.

2019. június 21. | 05.22

Nyári napforduló

napkelte napnyugta 2018 ban

A napforduló csillagászati kifejezés, mellyel a Napnak a Föld egyenlítőjéhez való helyzetét fejezzük ki. Valójában az év két pillanata: a Nap legmagasabb déli pozíciója a Baktérítőn, illetve északi pozíciója a Ráktérítőn. A nyári napforduló az évnek az a jellegzetes időpontja, amikor a Nap az égbolton a legmagasabb delelési ponton áll. A nyári napforduló alkalmával a nappal a leghosszabb, innentől kezdődően a Nap pályája ereszkedni kezd, így a nappalok fokozatosan rövidülnek, az éjszakák hosszabbodnak, míg a téli napfordulóval ismét megfordul a folyamat, akkor az éjszaka a leghosszabb.

2019. június 14. | 05.13

Apák napja

walking 1081723 1920

Az apák napját Magyarországon június harmadik vasárnapján ünneplik. Az apaságot és a szülői szerepet ünnepeljük ezen a napon, emlékezve az apákra, nagyapákra és a többi férfi elődökre. Az apák szerepének fontosságát számos pszichológiai tanulmány is igazolja. A katolikus egyház hagyományosan március 19-én, Szent József napján tartja az Apák napját.

gustavcourbetkicsi

c courbet gustave

Gustave Courbet francia festő, a modern realista festészet megteremtője, a barbizoni iskola egyik legnagyobb tehetségű és hatású egyénisége, 1819. június 10-én született Ornans-ban. Courbet a XIX. századi festészet egyik legnagyobb jelentőségű és legnagyobb hatású alakja, aki nemcsak mint művész volt igen kiváló, hanem bátor és eleven harcos is abban a küzdelemben, amely a festészet felszabadításáért és megújításáért folyt.

2019. június 05. | 06.11

Puskin

puskinkiskep

Kiprensky Pushkin

Alekszandr Szergejevics Puskin orosz költő, író, drámaíró, az orosz irodalom fejlődésének meghatározó alakja, a modern orosz irodalmi nyelv megteremtője, 1799. június 6-án született Moszkvában.

2019. máj. 30. | 05.20

Benny Goodman, a swing királya

bennygoodmankicsikep

300bennygoodman

Benny Goodman  amerikai klarinétművész, zenekarvezető, a swing királya, 1909. május 30-án született Chicagóban. Zenetörténeti jelentőségű örökséget hagyott maga után.

2019. máj. 21. | 06.00

175 éve született Henri Rousseau

henrirousseasukicsi

Douanier Rousseau Dornac

Henri Julien Félix Rousseau az egyik legismertebb francia naiv festő, tökéletes technikai tudását, a színek meglepő kezelését már a korabeli avantgárd festők is értékelték. Autodidakta festő volt, művészeti képzés nélkül vált híres festőművésszé.

kanyadisandorkiskep

kanyadi20foto2000

Kányádi Sándor a Nemzet Művésze címmel kitüntetett, Kossuth-díjas erdélyi magyar költő, a Digitális Irodalmi Akadémia alapítója, 1929. május 10-én született Nagygalambfalván. Egy interjúban mesélt arról, hogy szerinte mi a magyar nemzet célja. „Nekünk egyetlen hazánk van – kezdte –, ez a magyar nyelv. S mi ebbe a nyelvbe csomagolva jöttünk, érkeztünk meg ide. […] Egy nemzetnek a célja az, hogy az Isten által csak számára kiválasztott nyelvet az emberiség, az emberi lét legvégső határáig továbbvigye, gazdagítsa, gyarapítsa, éljen vele és benne, mindannyiunk örömére és Isten nagyobb dicsőségére.” Legnagyobb példaképe Arany János volt, a legszebb magyar versnek A vén cigányt tartotta. 

radnotimikloskiskep

radnotimikloselsokep

Radnóti Miklós költő, műfordító, a modern magyar líra kiemelkedő képviselője, 1909. május 5-én született Budapesten.

2019. április 29. | 05.57

125 éve született Molnár C. Pál

molnarcpalkicsi

1980 1 1.700x390

Molnár C. Pál festő és grafikus, 1894. április 28-án született Battonyán. Mesterségbeli felkészültsége sokirányú műveltséggel párosult. Műveiben a klasszikus mediterrán hangulat neoklasszicista nyugalommal párosul, így oldódik fel a nyugtalanság, a mozgalmasság az elmélyülésben, így lesz kiváló egyházi és díszítő festő. Leginkább a klasszikus hagyományokat tisztelte, de korának irányzatait is beleépítette művészetébe, tudott élni a szecesszió, a szimbolizmus, a szürrealizmus és a nagybányai iskola hagyományaival. Igen termékeny alkotó volt, haláláig alkotott, a festés, a rajzolás volt életerejének fenntartója.

2019. április 23. | 04.36

175 éve született Anatole France

anatolefrance

Anatole France 1921

Anatole France, eredeti nevén Jacques Anatole François Thibault, francia Nobel-díjas író, költő, kritikus, 1844. április 16-án született Párizsban. Epikuroszt, Rabelais-t és Voltaire-t tekintette mesterének. A francia stílus egyik legnagyobb művésze, művei gyönyörködtetnek és gondolkodásra késztetnek. Életműve egyszerre gondolatgazdag és közérthetően világos, neve ott áll a francia klasszikusok legelső sorában.

2019. április 17. | 05.39

Húsvét

husvetkicsikep

husvetitojas8

A húsvét a kereszténység legnagyobb ünnepe. A húsvétot hamvazószerdától nagyszombatig tartó negyvennapos böjt készíti elő. Az utolsó, virágvasárnappal kezdődő nagyböjti hét a nagyhét. A húsvéti szent három napon, azaz nagycsütörtökön, nagypénteken és nagyszombaton emlékezik meg a kereszténység Jézus Krisztus kínszenvedéséről, kereszthaláláról és feltámadásáról. Húsvét napja a tavaszi napéjegyenlőség utáni első holdtöltét követő vasárnap.

2019. április 12. | 05.11

Charlie Chaplin

charliechaplinkiskep

367389 poster l

Charlie Chaplin angol színész, 1889. április 16-án született Londonban. Furcsa járás, egy keménykalap és egy sétapálca, ezek Chaplin kellékei, amiket mindenki ismer, alakjával egyéni hőst teremtett. Filmjeiben nemcsak főszereplő volt, sokszor ő írta, rendezte filmjeit, zenét szerzett, vagy a film producere volt. Népszerűsége sokat tett Hollywood felvirágoztatásáért. Chaplin volt a legkreatívabb, legnagyobb hatású személyiség a némafilm világában. A legnagyobb rendezők közül csak Chaplin élte túl a némafilmeket, élte túl saját magát és kellékeit is. A viktoriánus korabeli Anglia mulatóinak színpadától kezdve szinte haláláig folyamatosan dolgozott.

kolteszetnapjakiskep

kolteszet343

A magyar költészet napját 1964 óta április 11-én, József Attila születésnapján ünnepljük, akinek az életműve megkerülhetetlen teljesítmény mind a költőutódok, mind a művészettel foglalkozók számára. A kor- és pályatársak többsége csak a halálhíre után döbbent rá, milyen kivételes életművet alkotott. Életútját kisgyermekkora óta váratlan veszteségek, lelki traumák, különös fordulatok szegélyezték, és egyéni szenvedéseiből egyetemes érvényű költészetet teremtett.

2019. március 25. | 09.45

Paul Verlaine

paulverlainekicsikep

Netsurf17 Paul Verlaine

Paul Verlaine költő, a francia szimbolizmus egyik meghatározó alakja, 1844. március 30-án született Metzben. Jómódú polgári családba született, Párizsban  tanult jogot, de érdeklődése hamar az irodalom felé fordult, majd a korabeli párizsi művészvilág züllött, bohém életét élte, a kor furcsa szokása szerint. Verlaine a szimbolisták és a dekadens gondolkodók példaképe, a hanyatlás civilizált emberének érzelmi világát festette meg. Magyarországon a Nyugat első nemzedéke fedezte fel költészetét.

2019. március 21. | 05.49

180 éve született Muszorgszkij

muszorgszkijkiskep

200px Mussorgsky Repin

Modeszt Petrovics Muszorgszkij, az operairodalom és az orosz zene történetének kimagasló egyénisége, a 20. század zenéjének egyik előfutára, 1839. március 21-én született Karjevóban.  Muszorgszkij művei közül a dalai a legjelentősebbek, saját maga írta a szövegüket is. Nemcsak a realista zenedráma alkotójának, hanem a zenei impresszionizmus közvetlen elődjének is tekintik Muszorgszkijt. Műveinek népszerűsítésében nagy szerepe volt Rimszkij-Korszakovnak, aki átdolgozta – főleg operáit – és ismét bemutatta őket.

2019. március 12. | 06.53

140 éve született Albert Einstein

alberteinsteinkisgep

Albert Einstein Head

Albert Einstein Nobel-díjas elméleti fizikus, a 20. század egyik legnagyobb tudósa, 1879. március 14-én született Ulm városában. Ő dolgozta ki a relativitáselméletet, és nagymértékben hozzájárult a kvantummechanika és a kozmológia fejlődéséhez. 1921-ben kapott Nobel-díjat az elméleti fizika területén szerzett eredményeiért, különös tekintettel a fényelektromos jelenség törvényszerűségeinek felismeréséért. Zsenialitására jellemző, hogy előre tudott jelezni olyan dolgokat, amelyeket száz évvel később a gyakorlatban is bizonyítottak. Tudományos munkássága korszakos jelentőségű, olyan új megközelítési módokat tárt fel a fizikában, amelyekhez hasonlót Isaac Newton óta senki más nem tudott kidolgozni. Világunk alapvető dimenzióinak, az időnek és a térnek teljesen új értelmezését adta, új mérési módszereket alakított ki ezekre vonatkozóan. Olyan matematikai szemléletet és eszközöket adott az őt követő tudós nemzedékek kezébe, amelyek segítségével részletesebb és pontosabb válaszok születhettek a legalapvetőbb kérdésekre, például arra, hogy hogyan keletkezett a világegyetem és hogyan működik.

2019. március 04. | 06.31

Smetana

smetanakiskep

210px Smetana

Bedřich Smetana zeneszerző, a romantikus cseh nemzeti zeneművészet első nagy képviselője, 1824. március 2-án született Litomysl városában. Smetana volt az első zeneszerző, aki műveiben a cseh legendákat, történelmet és eszméket dolgozta fel. A népi hatásokat Liszt és Wagner zenéjének eszközeivel ötvözte, életműve a cseh zene egyik csúcsát jelenti, nemzetének egyik legnagyobb zeneköltője volt.

2019. február 26. | 06.38

90 éve született Fodor András

fodorandrafooldal

Fodor András

A vers, a műfordítás és az esszé hármas egységéből áll Fodor András emberi és költői arculata, egy összetett és eredeti intellektusé, aki elhárítja a magyar szellemi élet megosztottságát. Különböző nemzedékeket, művészeteket és szellemi irányzatokat közelítő kísérleteivel a megőrző, a megtartó, de nyitott magatartás életképességét igazolta. József Attila és Illyés Gyula költészete mellett idősebb dunántúli pályatársai közül főként Takáts Gyula és Csorba Győző hatott lírájára. A barátságban, a családban és a szerelemben kereste és találta meg a méltó emberi élet esélyeit.

2019. február 19. | 11.10

175 éve született Munkácsy Mihály

munkacsykiskep

Munkácsy önarckép 1881

A szegénység sötétjéből kilépő asztalos inasból Európa és Amerika előkelőségeit saját palotájában fogadó híres festő lett, akinek műveiért versengett a műértő és műgyűjtő közönség. Pályája mélyről indult és magasra ívelt, de számára ez állandó belső vívódásokkal teli nehéz utat jelentett. Kételkedés a saját tehetségében és az állandó bizonyítási vágy időnként elviselhetetlen terhet jelentett számára. Látásmódjának egyszerűsége, érzelemgazdagsága, a műveiből áradó erő, a portréit átható emberismerete rabul ejtette a műértő közönséget.

2019. február 11. | 07.12

Charles Darwin

charlesdarwin

333px Charles Darwin 1880

Charles Darwin angol természettudós, az evolúcióelmélet kidolgozója és névadója, 1809. február 12-én született Shrewsbury városában. Megfigyelései alapján megalkotta az élővilág evolúciójáról szóló, nevezetessé vált elméletét, melyet darwinizmusnak neveznek. Elmélete nagy hatással volt korának tudományos és egyházi életére, és forradalmasította a biológiát.

2019. február 04. | 05.59

Február

kiskephovirag

medny205

A hónap latin neve, Februarius, a klasszikus szerzők szerint a februm, „tisztulás” szóból ered. Való igaz, a február már az antik Rómában is a decemberi, januári vígságra következő testi-lelki megtisztulás idejének számított.

2019. január 25. | 06.35

175 éve született Benczúr Gyula

bgykiskep

Gyula Benczúr Self portrait

Benczúr Gyula festőművész, a  19. századi magyar akadémikus történeti festészet egyik jelentős alakja, az MTA tiszteletbeli tagja, 1844. január 28-án született Nyíregyházán.

2019. január 14. | 08.05

180 éve született Paul Cézanne

almák4

Paul Cézanne francia festő, a 19. századi festészeti irányzatokat radikálisan átalakító, a modernizmust megelőlegező posztimpresszionizmus jeles alakja, 1839. január 19-én született Aix-en Provence városában. Művei számos XX. századi művészre és művészeti mozgalomra gyakoroltak hatást. Tájképeket, csendéleteket és portrékat festett. Érett festői stílusa a hetvenes évek végére alakul ki, amikor is saját technikával, csak a színekkel kezdte érzékeltetni a perspektívát. Cézanne művészete a kivételes érzelmi intenzitás mellett mélyen intellektuális volt, tudatosan kereste az ábrázolás problémáinak megoldásait. Kortárai közül csak kevesen ismerték fel nagyságát, életének túlnyomó részében félreértette és elutasította a közönség is.

2019. január 14. | 07.17

125 éve született Szőnyi István

szonyi zebegeny

Szőnyi István Kossuth-díjas festőművész és grafikus, a XX. századi magyar festészet kiemelkedő alakja, 1894. január 17-én született Újpesten. 1924-től haláláig élt és alkotott Zebegényben, itt teljesedett ki művészete. Festészetét a varázsos szépségű táj és a faluban élő emberek ihlették, a Dunakanyar tájképeivel közelebb hozta és megszerettette hazánknak e különös értékekkel bővelkedő régióját. Műveiben költészetté emelte a hétköznapokat. Egykori lakóháza és műterme 1967-től emlékmúzeum.

lakodalom

 

Vankóné Dudás Juli naiv festő, Népművészet Mestere címmel kitüntetett népművész, 1919. január 7-én született Galgamácsán. Festményein és rajzain szülőfaluja, Galgamácsa szokásait, hagyományait, mindennapi életét, színpompás viseletét, az év ünnepeit és jeles eseményeit mutatta be, lakodalmat, Szent Iván-éji tűzugrást, pünkösdi májusfa állítást, éjféli misemenetet, falusi mulatságokat. 

2019. január 02. | 07.28

Újévi köszöntő

havas táj

Kányádi Sándor:

Csendes pohárköszöntő újév reggelén

Nem kívánok senkinek se
különösebben nagy dolgot.
Mindenki, amennyire tud,
legyen boldog.
Érje el, ki mit szeretne,
s ha elérte, többre vágyjon,
s megint többre. Tiszta szívből
ezt kívánom.
Szaporodjon ez az ország
Emberségbe’, hitbe’, kedvbe’,
s ki honnan jött, soha soha
ne feledje.
Mert míg tudod, ki vagy, mért vagy,
vissza nem fognak a kátyúk…
A többit majd apródonként
megcsináljuk.
Végül pedig azt kívánom,
legyen béke. –
Gyönyörködjünk még sokáig
a lehulló hópihékbe’!

Boldog új évet kívánunk!

 Kép forrása: Havas táj

2018. december 13. | 11.59

Karácsony

termeszetes dekor

„Karácsony – egy mágikus takaró, amely könnyedén ránk terül miközben mégis olyan megérinthetetlen, akár az illat. A nosztalgia varázshálóját szövi körénk. Mert lehet bár az ünneplés és az imádság napja, de mindig az emlékezés napja is lesz – amikor mindenkit emlékezetünkbe idézünk, akit valaha szerettünk.” (A. E. Rundel)

2018. december 11. | 06.59

100 éve született Szolzsenyicin

Alekszandr Iszajevics Szolzsenyicin orosz Nobel-díjas író, 1918. december 11-én született Kiszlovodovszkban. Majdnem egykorú volt a szovjet állammal, de túlélte azt. Amikor a Szovjetunió összedőlt, még tizenhét év volt hátra életéből. Nem volt a kezében semmilyen eszköz, hogy azt a diktatúra ellen fordítsa, egyedül a kimondott és leírt szó hatalmával törte át a „hazugság falát”. Szolzsenyicint az vezérelte évek és írások hosszú során keresztül, hogy visszaadja Oroszországnak azt az erkölcsi mércét, amit 1917-ben elvettek tőle, visszaadja az igazságot, de a szépséget is.

szolzse2

2018. december 07. | 06.59

Bernini

Giovanni Lorenzo Bernini olasz építész és szobrász, 1598. december 7-én született Nápolyban. A reneszánsz egyetemesség utolsó fontos alakja és az első sokoldalú barokk mester volt. Michelangelo zsenialitását és Rubens szervezőkészségét ötvözte magában, pályáját siker övezte. Egyesek, mint zsenit tisztelték, mások viszont ítélkeztek fölötte, mert elvetette a mértékletességet és harmóniát, közömbösen senki nem viseltetett iránta. Technikai tudását még azok is elismerték, akik nem rokonszenveztek vele. Azok a pápák és királyok, akiknek dolgozott, tisztelettel vették körül, és bőkezűen díjazták. Bernini rendező volt az események és a művészet nagy barokk színpadán.

Apollo Daphne September 2015 1a

1. oldal / 4
0
megosztás

Közérdekű

Kapcsolat

Cím:
Kaposvári Egyetem Egyetemi Könyvtár
7400 Kaposvár, Guba Sándor u. 40.
Postacím: 7401 Kaposvár Pf.: 16.

Telefon:
82/505-936 – Olvasószolgálat, információ
82/505-934 – Kiss Gábor könyvtárigazgató
82/505-800/1307 m. vagy 1308 m. könyvtárközi kölcsönzés
82/505-935 – Fax

E-mail:
lib [KUKAC] ke [PONT] hu • kvtkozi [KUKAC] ke [PONT] hu (könyvtárközi kölcsönzés)

facebook youtube rss

Megközelíthetőség

Írjon nekünk!

© 2018 Kaposvári Egyetem • Egyetemi Könyvtár. Minden jog fenntartva!

Please publish modules in offcanvas position.

A weboldalon cookie-kat használunk, hogy biztonságos böngészés mellett a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk.

Adatvédelmi szabályzat

0
megosztás