facebook youtube rss

Évfordulók, események

2015. június 24. | 10.46

Herman Ottó

Herman Ottó magyar természetkutató, zoológus, néprajzkutató, régész és politikus, a Magyar Ornitológiai Központ alapító igazgatója, a Magyar Néprajzi Társaság alapító tagja, majd később elnöke. Breznóbányán született 1835. június 26-án. Az utolsó magyar polihisztornak és a madarak atyjának is nevezték. Legnépszerűbb műve az 1901-ben jelent meg, A madarak hasznáról és káráról címmel. További jelentős művei A magyar halászat nagykönyve I–II. és a Magyarország pók faunája I–III. kötetek. Ő alapította a Természettudományi Füzeteket és az Aquila madártani folyóiratot is. Sokoldalúsága előtt tisztelegve zoológiai szakmunkákban nevének rövidítése: „Herman”. Budapesten 1914. december 27-én halt meg.

 

2015. június 15. | 12.28

FERENCZY BÉNI és FERENCZY NOÉMI

 

Ferenczy Béni Kossuth-díjas magyar szobrász, éremművész, grafikus és illusztrátor 1890. június 18-án született Szentendrén. Szobrászatunk egyik legnagyobb, iskolát teremtő mestere. Pályájának kezdete egybeesik a modern európai szobrászat kialakulásával, működése híven tükrözi a XX. század első felének törekvéseit. A humanizmus, a líraiság, a klasszikus görög és reneszánsz művészet kezdettől fogva kihatott egész munkásságára, ezen túl európai bolyongásainak formai és szellemi hatásait is feldolgozta művészetében. Ikertestvére, Ferenczy Noémi Kossuth-díjas festőművész, a magyar gobelinművészet megteremtője. Nemcsak tervezte alkotásait, hanem saját maga készítette el azokat, kartonra tervezett festményeit maga szőtte, növényi festékkel saját maga által színezett gyapjúfonalakból. Kárpitjai igen erősen dekoratív hatásúak, síkszerűek, újító volt ilyen téren is. A képein egyformán fontos volt a figura és a természet. Gobelinjeinek lírai színvilága is egyedi, a kezdeti erős színektől haladt a pasztell felé.

William Butler Yeats ír származású angol Nobel-díjas költő, drámaíró Dublinban született, 1865. június 13-án. Legnagyobb költészeti értékének az irodalomtörténészek az angol lírai irodalom megreformálását tartják, a viktoriánus költők jambikus verselését felváltja a szabad verses költészetével, melyben az érzelmeket, s gondolatokat mítoszokkal, szimbólumokkal, látomásokkal fejezi ki magas fokú zeneiséggel. Szellemiségével, gondolatainak erejével próbálta az íreket hozzásegíteni ahhoz, hogy saját kultúrájukat kialakítsák, gazdagítsák, régi hagyományaikat megőrizzék. Költészetének feltűnő jegye a világ ellentétpárokban való látása, láttatása.

 

2015. június 01. | 12.51

THOMAS MANN

Thomas Mann német regényíró, esszéista, a kritikai realizmus hagyományainak kiteljesítője, a polgári humanizmus egyik utolsó kiemelkedő képviselője 1875. június 6-án született Lübeck városában. A szépirodalmi munkásságát nagy esszéi, tanulmányai, beszédei és saját műveihez írott kommentárjai egészítik ki. Meggyőződése, hogy az írónak nemzete reprezentánsának és nevelőjének kell lennie. Emigrációjának éveiben írásaival, előadásaival, rádióbeszédeivel fáradhatatlanul óvta népét és egész Európát a fasizmus veszélyétől, és a humanizmus nevében összefogásra buzdított ellene.

 

Dante Alighieri itáliai költő, filozófus, az olasz és a világirodalom nagy klasszikusa Firenzében, 1265. május második felében született. Társadalmi hatása már életében is széles körű volt, köszönhető volt ez annak, hogy eltért a humanizmus nyelvétől, a latintól, s inkább a hétköznapi ember nyelvén, anyanyelvén, olaszul írta műveit. Életműve rendkívüli mértékben komplex: összegzi kora tudományának, teológiájának, poétikájának, kultúrájának, hiedelmeinek és társadalmának szinte minden aspektusát. Jelentősége a világirodalomban csak Shakespeare és Goethe művészetéhez mérhető. Nagy műve, az Isteni Színjáték a középkor szellemiségének foglalata, egyúttal a művészeti újkor eszméinek csíráit is hordozza. Elsőként Boccaccio örökítette meg példaképének pályáját az 1360 táján írt Kis értekezés Dante tiszteletére című munkájában. Ravennában, 1321. szeptember 14-én halt meg.

 

2015. máj. 15. | 06.09

RÉBER LÁSZLÓ

Réber László kétszeres Munkácsy-díjas grafikusművész, illusztrátor, karikatúrista 1920. május 21-én született Budapesten. Az öt évtizedet átfogó alkotóperiódusában készített karikatúrákat, újságrajzokat, tervezett és rajzolt animációs filmeket, aktív könyvillusztrátori munkásságot fejtett ki. Az irodalmi művekhez, a mesékhez, a gyermekkönyvekhez készült illusztrációi évtizedek óta ismertek és közkedveltek. Kizárólagos illusztrátora volt Janikovszky Éva, Lázár Ervin és Gerald Durell műveinek. Az egyéni útját járó grafikus számos pályatársa sorsán osztozott, törekvéseit, műveit nem támogatták, nem tiltották, csak megtűrték a szocialista rendszerben.

 

2015. máj. 06. | 06.52

Madarak és Fák Napja

Gyurgyalag

2015. máj. 04. | 06.29

100 éve született Orson Welles

George Orson Welles rádiós, színész, színházi- és filmrendező, a 20. század első felének talán legkülönösebb közéleti figurája az Egyesült Államokban. A köztudatban elsősorban két kiemelkedő alkotása, az 1938-ban, a rádióban sugárzott, a Támadás a Marsról c. rádiójáték, majd az 1941-ben forgatott Aranypolgár című film emelte. A Belga Filmarchívum rendezésében, 1958-ban lezajlott versenyen az 1895-1955 között készült valamennyi film közül egy szakértő zsűri választotta ki a 12 legjobbat. Az Aranypolgár is bekerült ebbe az előkelő körbe.

2015. április 23. | 10.27

TÁNCMŰVÉSZET VILÁGNAPJA

A Nemzetközi Színházi Intézet 1981. évi madridi közgyűlése kezdeményezte a Táncművészet Világnapjának megtartását. Az ünnepet 1982-ben, az UNESCO Nemzetközi Színházi Intézetének Nemzetközi Táncbizottsága hozta létre. Időpontjának az egyetemes táncművészet megújítójának, a francia Jean-Georges Noverre klasszikus balett művész születésnapját, április 27-ét választották. A világnap legfontosabb célja a népszerűsítésen kívül az, hogy a tánc jelen legyen az oktatási rendszerben az alapfokú oktatástól egészen az egyetemig.

 

Anthony Quinn, a kétszeres Oscar-díjas mexikói-amerikai színész, producer, rendező Mexikóban, Chihuahua városában született 1915. április 21-én. Kiváló jellemábrázoló, kiemelkedő drámai tehetség volt. Játékára minden filmjében elmélyült lélekábrázolás, az adott szituáció érlelt, gondosan kidolgozott átélése volt a jellemző. Az 1964-ben készült Zorba, a görög című filmben olyan hitelesen játszotta el a főhőst, hogy Görögországban tiszteletbeli görög állampolgárrá avatták. Massachusetts államban, Bostonban hunyt el 2001. június 3-án.

2015. április 14. | 10.59

100 éve született Anthony Quinn

Anthony Quinn, a kétszeres Oscar-díjas mexikói-amerikai színész, producer, rendező Mexikóban, Chihuahua városában született 1915. április 21-én. Kiváló jellemábrázoló, kiemelkedő drámai tehetség volt. Játékára minden filmjében elmélyült lélekábrázolás, az adott szituáció érlelt, gondosan kidolgozott átélése volt a jellemző. Az 1964-ben készült Zorba, a görög című filmben olyan hitelesen játszotta el a főhőst, hogy Görögországban tiszteletbeli görög állampolgárrá avatták. Massachusetts államban, Bostonban hunyt el 2001. június 3-án.

 

 

2015. április 10. | 10.07

teszt

asdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdas

dasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdas

dasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasd

asdasdasdasdasdasdasdasdasda

sdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasd

2015. április 09. | 09.55

KÖLTÉSZET NAPJA nemcsak egy napra

József Attila: Tanítások

Ti jók vagytok mindannyian,
Miért csinálnátok hát a rosszat?

Néha úgy vagytok a rosszal,
mint a gyermek a csavargással,
Ujjong, eltéved, sírdogál
s hazakívánkozik.

Ti mindannyian örültök a jónak
s fontoljátok meg amit mondok:
nem sánta az, aki
együtt lelkendezik a csúszkálókkal!

(részlet)

 

2015. április 01. | 08.50

Húsvét

Kassák Lajos: Harangszó

Feltámadott, mondják a népek és
Megsüvegelik,
Nevét a názáretinek, ki az ács fia volt
s megenyhült már a szél is s a rügyek
kisarjadtak.
Kétezer éve látják őt a vének és a gyerekek
Amint hosszú, fehér ingecskéjében lépeget
S alszik a tengerre szállt halászok bárkájában.

(részlet)

 

2015. március 31. | 23.00

Április 1.

Wilhelm Conrad Röntgen Nobel-díjas fizikus, gépészmérnök, a róla elnevezett röntgensugárzás felfedezője, 1845. március 27-én született a Poroszországi Lennepben (ma Remscheid, Németország, Düsseldorf mellett). 1923. február 10-én, 77 éves korában halt meg Münchenben. Halálát daganatos megbetegedés okozta, ami valószínűleg összefüggésben volt a kísérleteivel, hiszen ólomtartalmú röntgen védőruhát, ólomkötényt, ólomköpenyt még évtizedekig nem alkalmaztak. A röntgensugarak mind a mai napig nemcsak az orvosi diagnosztikában, hanem az ipari alkalmazásokban, valamint az anyag szerkezetének kutatásában is fontos szerepet töltenek be.

Johann Sebastian Bach, barokk zeneszerző, orgonista, a zenetörténet egyik legnagyobb egyénisége 1685. március 21-én született Eisenach városában. A 17. század elejéig visszavezethető Bach dinasztia legjelentősebb alakja, a protestáns egyházi zene kiemelkedő képviselője. Művei mély intellektuális tartalmuk és tanító jellegük miatt zeneszerzők nemzedékeire hatottak. Munkásságát jórészét a vallásos tárgyú kompozíciók alkotják, amelyek alapja a protestáns korál. Művészete a barokk kor zenei törekvéseinek hatalmas összefoglalása. 1750. július 28-án halt meg Lipcsében.

 

2015. március 12. | 08.00

Március 15.

Petőfi Sándor: Márciusi ifjak

Szolgaságunk idejében
Minden ember csak beszélt,
Mi valánk a legelsők, kik
Tenni mertünk a honért!

Mi emeltük föl először
A cselekvés zászlaját,
Mi riasztók föl zajunkkal
Nagy álmából a hazát!

A földet, mely koporsó volt
S benn egy nemzet a halott,
Megillettük, és tizennégy
Milljom szív földobogott.

Egy szóvá s egy érzelemmé
Olvadt össze a haza,
Az érzelem lelkesűlés ,
A szó szabadság vala.

(részlet)

 

 

2015. március 04. | 10.18

Ravel

Joseph-Maurice Ravel francia zeneszerző, zongorista a Pireneusokban levő Ciboure-ban született 1875. március 7-én. A francia zene minden jellegzetes vonása fellelhető életművében: kultúra, szellem, sokoldalúság, humor, formaérzék. Színpadi műveit főként a tánc inspirálta. Kedvenc költői között ott volt Mallarmé, Poe és Baudelaire, a zenében pedig Schumann, Liszt, Chopin és Weber stílusát kedvelte. Később Mozart vált legfőbb példaképévé. Párizsban, 1937. december 28-án halt meg.

Georg Friedrich Händel német (szász) származású zeneszerző, hangszeres előadó, 1685. február 23-án született Halle városában. A barokk zene egyik legnagyobb mestere. Élete nagy részét Angliában töltötte, ezért az angolok nemzeti szerzőjüknek tartják. Nagy hatással volt a bécsi klasszikusokra, Haydnra, Mozartra és Beethovenre. Londonban, 1759. április 14-én halt meg.

2015. február 11. | 14.46

Hobo 70 éves

Földes László, azaz Hobo, Kossuth-díjas, Fonogram Életműdíjas magyar blues énekes, dalszerző, előadóművész, a Hobo Blues Band alapító tagja és énekese, 1945. február 13–án született Újpesten. Kedvence írói: Shakespeare, Hasek, Hrabal, Bulgakov, kedvenc költője: József Attila, filmrendezője: Fellini, filmje: Amarcord.
2015. február 04. | 08.39

Csoóri Sándor 85 éves

Csoóri Sándor a Nemzet Művésze és Budapest díszpolgára címmel kitüntetett, kétszeres Kossuth-díjas és kétszeres József Attila-díjas magyar költő, esszéíró, prózaíró és politikus. Zámolyon született 1930. február 3-án. Pályáját költőként kezdte, majd a költészettel egyenrangú kifejezőeszközévé emelte a szociográfiát, a filmet és az esszét is. A Digitális Irodalmi Akadémia alapító tagja.

2015. január 27. | 10.08

CSEHOV

Anton Pavlovics Csehov orosz író, drámaíró, novellista, Dél-Oroszországban, az Azovi-tenger partján fekvő Taganrog kikötővárosban született 1860. január 29-én. Gogol, Tolsztoj, Dosztojevszkij és Turgenyev mellett a 19. századi orosz irodalom legnagyobbjai közé tartozik. Csehov, az úgynevezett „drámaiatlan dráma” megteremtője, a novella műfajának megújítója.

2015. január 19. | 14.57

Federico Fellini

Fellini

Federico Fellini olasz filmrendező és forgatókönyvíró, a filmtörténet egyik legnagyobb alakja Riminiben született 1920. január 20-án. Filmjeiben a valóság, az emlékek és az álmok sajátos módon olvadnak eggyé. Művei az emberi kiszolgáltatottságot, képmutatást, ostobaságot és kisszerűséget szeretettel, gyakran harsány humorral jelenítik meg. Talán nincs is még egy olyan rendező a filmvilágban, akinek alkotásai annyi személyes élményből és emlékből épülnének fel, mint Fellinié. „Nem érdekel, hogy a film jó-e vagy rossz, csak élet legyen benne” – így összegezte művészete lényegét legnagyobb alkotása, a Nyolc és fél előkészületei közben.

 

 

2015. január 13. | 09.21

Albert Schweitzer

Albert Schweitzer, elzászi német teológus, lelkész, orgonaművész, tanár, Nobel-békedíjas orvos 1875. január 14-én született Kaysersbergben, néhány évvel azután, hogy a Német Birodalom bekebelezte Elzászt, Franciaország északkeleti régióját. Anyanyelve az elzászi alemann nyelvjárás volt. Az irodalmi német nyelvet (felnémet) az iskolában sajátította el. Szülei házában a francia nyelv is jelen volt.

2015. január 05. | 09.28

Jacob Grimm

Jacob Grimm német nyelvész, irodalomtudós, jogász, a német filológia és ókortudomány megalapozója, 1785. január 4-én született Hanau városában. Élete és munkássága szorosan összekapcsolódik az egy évvel fiatalabb Wilhelm öccsével. A köztudatban a két fivér neve együtt ismert, Grimm testvérek néven utalnak rájuk és egyként tisztelik őket.
2014. december 11. | 15.48

Karácsony felé

Szép Tündérország támad föl szívemben
Ilyenkor decemberben.
A szeretetnek csillagára nézek,
Megszáll egy titkos, gyönyörű igézet,
Ilyenkor decemberben.

Hild József magyar építész Pesten született 1789. december 8-án . A hazai klasszicista építészet egyik legnagyobb alakja, a reformkori Pest arculatának kialakításában meghatározó szerepet játszó építész. Leghíresebb munkái az egri főszékesegyház, az esztergomi bazilika, a budapesti Szent István-bazilika és a Főszékesegyházi Könyvtár Esztergomban.

Amilyen kevés hitelesnek tekinthető történeti adat birtokában vagyunk, olyan sok mozgalmas történetet ismerünk a szent püspökről, akiről a hagyomány olyan tisztelettel beszél, hogy népszerűségben, bensőséges tiszteletben és életszerűségben alig találjuk párját a szentek között. Olyan életrajz nincs, amely a történettudományt is kielégítő pontossággal mondaná el Szent Miklós püspök életét. A Szentek élete c. könyv szerint a későbbi források adatai sem megbízhatóak, ezért alakját a 13. századi Legenda Aurea (Arany Legenda) legendagyűjtemény alapján mutatja be.

Henri de Toulouse-Lautrec teljes nevén Henri Marie Raymond de Toulouse-Lautrec Monfa festőművész, grafikus, a posztimpresszionizmus mestere városában született 1864. november 24-én. Testi fogyatékosságát egész életében sajátságos öniróniával kezelte, önmagát sokkal jobban el tudta fogadni, mint környezete, elsősorban a rokonsága. Rövidre szabott élete ellenére Toulouse-Lautrec művei által megteremtette a századvég Párizsának mítoszát.

 

Gérecz Attila, költő, sportoló, forradalmár, 1956 hősi halottja Dunakeszin született 1929. november 20-án. Apja vitéz Gérecz Ödön, a MÁV mérnöke, akit az első világháborúban tanúsított bátorságáért avattak vitézzé. Édesanyja, az erős lelkű Básthy Irén, az apa 1943. március 15-én bekövetkezett hirtelen halála után, három fiát özvegyen, egyedül nevelte fel. Két bátyja közül Ödön katonai pályára készült, Ludovikás főhadnagyként vett részt és sebesült meg a második világháborúban, Amerikában lelkészként fejezte be életét. Árpád neves hegedűművész, karmester volt, aki Svájcban élt 1992-es haláláig.

 

2014. november 10. | 15.06

Michael Ende

Michael Andreas Helmuth Ende német író 1929. november 12-én született Garmisch-Partenkirchen-ben, Edgar Ende szürrealista festő és második felesége, Luise Ende gyermekeként, aki gyermekkönyvei által vált ismertté. Ende a huszadik század legkedveltebb és legsikeresebb német nyelvű szerzőinek egyike, akit az irodalomkritikusok azonban szinte teljes egészében figyelmen kívül hagytak. Nagy sikerét és ismertségét részben a két legismertebb regényéből, a Momo és A végtelen történet című meseregényekből készült filmeknek is köszönheti.

 

2014. november 03. | 08.31

200 éve született Ganz Ábrahám

Ganz Ábrahám 1814. november 6-án született Svájc zürichi kantonjában, Unter Embrachban egy református kántortanító gyermekeként. Apja kétszer nősült, Ganz Ábrahám a Remi Katalinnal kötött első házasságból született harmadik gyerekként, még nyolc testvér élt a népes családban. Anyját már korán, tíz évesen elveszítette. 15 évesen egy ácsmesterhez került, majd Zürichbe ment az Escher vasöntőhöz öntőinasnak.

 

2014. október 27. | 14.38

100 éve született Dylan Thomas

Dylan Thomas walesi költő és prózaíró 1914. október 27-én született Swansea városában. Már életében nagy népszerűséget szerzett bohémsága, ital- és nőszeretete, harsány megjelenése, kitűnő előadókészsége, ragyogó felolvasásai miatt. Bár walesi nyelven nem tudott, Wales tájai és emberei, hit- és érzelem világa életre szóló útravalóval látta el.

2014. október 20. | 13.28

Az 1956-os forradalom emlékezete

Az 1956-os forradalom Magyarország népének a sztálinista diktatúra elleni forradalma és a szovjet meg­szállás ellen folytatott szabadságharca, amely a 20. századi magyar történelem egyik legmeghatározóbb eseménye volt. A budapesti diákoknak az egyetemekről kiinduló békés tün­te­té­sével kezdődött 1956. október 23-án. A tömegtüntetés a kommunista pártvezetés ellenséges reakciója és a fegyvertelen tömegre leadott véres sortűz következtében még aznap éjjel fegyveres felkeléssé nőtt. A szovjet politikai vezetést a nyugati nagyhatalmak biztosították arról, hogy nem nyújtanak a magyar kormánynak segítséget, így november 4-én a szovjet csapatok hadüzenet nélküli háborút indítottak Magyarország ellen. Az aránytalan túlerővel szemben egyedül maradt ország több napon át folytatott hősi szabadságharca végül elbukott.
2014. október 13. | 13.51

160 éve született Oscar Wilde

Oscar Wilde, eredeti nevén Fingal O Flahertie Wills Dublinban, 1854. október 16-án született ír költő, író, drámaíró. A viktoriánus hagyományoktól dohos Anglia irodalmába friss levegőt hozó szellő volt Oscar Wilde, akit művei alapján embertestbe zárt angyalnak, magánéleti eseményei kapcsán pedig emberbőrbe bújt démonnak hihetünk. Kivételes egyéniség volt, egy igazi zseni.
Antoine Watteau (Valenciennes, 1684. október 10. – Nogent-sur-Marne, 1721. július 18.) francia festő. A francia rokokó-festészet egyik jelentős képviselője, fő ihletője a „Commedia dell arte”, a rögtönzött színjáték, azaz a színházi és az életbeli szerepjátszás hivatásos vándorszínészekkel. Szülővárosát nem sokkal születése előtt kapták vissza a franciák, Watteau-t ezért egész életében flamand festőnek tartották.
2014. október 06. | 06.04

Aradi vértanúk emlékezete

Aradi vértanúkra emlékezete

Az 1848-49-es szabadságharc végét jelentő világosi fegyverletétel után a császári haditörvényszék ítélete alapján Aradon kivégezték a magyar honvédsereg 12 tábornokát és egy ezredest.

 

Az 1848-49-es szabadságharc végét jelentő világosi fegyverletétel után a császári haditörvényszék ítélete alapján Aradon kivégezték a magyar honvédsereg 12 tábornokát és egy ezredest.
2014. szeptember 30. | 09.11

Október1. A Zene Világnapja

Yehudi Menuhin kezdeményezésre Az UNESCO Nemzetközi Tanácsa határozata alapján október 1-je a ZENE VILÁGNAPJA. Ez a nap a zeneművészet legnagyobb alakjaira emlékeztet, segíti a különböző kultúrák zenéinek jobb megismerését. A képen Jan és Hubert van Eyck: Zenélő és éneklő angyalokat ábrázoló két táblája látható, mely a genti oltár leghíresebb részlete, a műalkotás 1432-ben készült.

Az épület Budapest egyik legjelentősebb 19. századi műemléke. Neoreneszánsz stílusban épült, Ybl Miklós tervei alapján. A gazdagon díszített belső terek kialakításában neves magyar művészek is közreműködtek, többek között Than Mór, Lotz Károly és Székely Bertalan. Az építkezés 1875-ben kezdődött és kilenc évig tartott. Az ünnepélyes megnyitón részt vett Ferenc József császár.

 

2014. szeptember 22. | 06.12

Őszi napéjegyenlőség - Szeptember 23.

Őszi napéjegyenlőség - Szeptember 23.

Az őszi napforduló, napéjegyenlőség 2014-ben szeptember 23-án 2 óra 29 perckor lesz. A napéjegyenlőség egy időpont, amikor a nappal és az éjszaka hossza megegyezik, ekkor a Nap 90 fok magasan delel az egyenlítő felett, így a nappal és az éjszaka ezeken a napokon mindenhol ugyanannyi ideig tart. A Nap eléri a kozmikus egyensúly útját, az egyenlítőt, s elhozza a fény-árnyék egyenlőségének az idejét, a napéjegyenlőséget.
Az őszi napforduló, napéjegyenlőség 2014-ben szeptember 23-án 2 óra 29 perckor lesz. A napéjegyenlőség egy időpont, amikor a nappal és az éjszaka hossza megegyezik, ekkor a Nap 90 fok magasan delel az egyenlítő felett, így a nappal és az éjszaka ezeken a napokon mindenhol ugyanannyi ideig tart. A Nap eléri a kozmikus egyensúly útját, az egyenlítőt, s elhozza a fény-árnyék egyenlőségének az idejét, a napéjegyenlőséget.
2014. szeptember 18. | 06.03

80 éve született Sophia Loren

Sophia Loren, az Oscar-díjas olasz filmszínésznő önéletrajzzal ünnepli 80. születésnapját, Tegnap, ma, holnap: Életem, mint tündérmese címmel írt magáról könyvet, a kötet címe Vittorio De Sica azonos című 1963-as filmjét idézi.

Üdvözöljük Budapest lakosságát. Üdvözöljük olyan szokatlan módon, mely páratlan a világon. Üdvözöljük az első várost, amelyből a telefonhírmondó az egész világon győzedelmes útjára indul. - ezekkel a szavakkal kezdte meg adását a vezetékes telefonhálózatra épülő beszélő újság , a rádió előzménye, Puskás Tivadar találmánya.
Szeptember 8-a AZ ÍRNI-OLVASNI TUDÁS NEMZETKÖZI NAPJA 1965 óta, erről döntött a Teheránban összehívott világkongresszus. Ez a nap ráirányítja a figyelmet az írástudatlanság problémájára. A világon még mindig 1 milliárd írástudatlan felnőtt él, ezek kétharmada nő. Minden évben ezen a napon, az UNESCO díjjal jutalmazza azokat, akik a legleleményesebben és legösztönzőbben harcolnak az írástudatlanság ellen.
Szeptember 8-a AZ ÍRNI-OLVASNI TUDÁS NEMZETKÖZI NAPJA 1965 óta, erről döntött a Teheránban összehívott világkongresszus. Ez a nap ráirányítja a figyelmet az írástudatlanság problémájára. A világon még mindig 1 milliárd írástudatlan felnőtt él, ezek kétharmada nő. Minden évben ezen a napon, az UNESCO díjjal jutalmazza azokat, akik a legleleményesebben és legösztönzőbben harcolnak az írástudatlanság ellen.
Roger Waters (1943. szeptember 6.) angol énekes, basszusgitáros és zeneszerző leginkább a Pink Floyd együttes tagjaként ismert. 1965-től a zenekar basszusgitárosa, 1968-tól pedig fő dalszerzője és egyik énekese volt. 1985-ös kiválását követően meglehetősen sikeres szólókarriert kezdett, melynek eredménye három stúdióalbum és az egyik legnagyobb koncert a rock történetében, a The Wall berlini előadása 1990-ben. 2005. július 2-án, a Live 8 londoni koncertjén újra együtt zenélt a Pink Floyddal.
2. oldal / 2

Közérdekű

Kapcsolat

Cím:
Kaposvári Egyetem Egyetemi Könyvtár
7400 Kaposvár, Guba Sándor u. 40.
Postacím: 7401 Kaposvár Pf.: 16.

Telefon:
82/505-936 – Olvasószolgálat, információ
82/505-934 – Kiss Gábor könyvtárigazgató
82/505-800/1307 m. vagy 1308 m. könyvtárközi kölcsönzés
82/505-935 – Fax

E-mail:
lib [KUKAC] ke [PONT] hu • kvtkozi [KUKAC] ke [PONT] hu (könyvtárközi kölcsönzés)

facebook youtube rss

Megközelíthetőség

Írjon nekünk!

© 2018 Kaposvári Egyetem • Egyetemi Könyvtár. Minden jog fenntartva!

Please publish modules in offcanvas position.

A weboldalon cookie-kat használunk, hogy biztonságos böngészés mellett a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk.

Adatvédelmi szabályzat

0
megosztás