Az Egyetemi Könyvtár Elektronikus Könyvajánló Szolgáltatása
A szolgáltatást (egyelőre) csak a Kaposvári Egyetem dolgozói vehetik igénybe.
 Elektronikus Folyóirat Tartalomjegyzék  |  Egyetemi Könyvtár  Nincs bejelentkezve! •  Bejelentkezés 
Feliratkozás - Kérjük válassza ki a megfigyelendő szakterületeket!


 • Tudomány és kultúra
  • Tudomány és kultúra általában
  • Írás. Szimbólumok
  • Művelődés. Kultúra. Múzeum
  • Könyvtárügy. Könyvtártan. Olvasáskultúra
  • Információelmélet. Információs társadalom
  • Kommunikációelmélet. Sajtó. Újságírás. Média. Tömegkommunikáció
 • Filozófia, Pszichológia, Logika, Etika, Esztétika
  • Filozófia, Logika, Esztétika, Ezoterika
  • nem elérhető Pszichológia
  • Etika
 • Társadalomtudományok, társadalomtörténet
  • Társadalomtudományok általában
  • Szociológia. Szociográfia, Kulturális antropológia
  • Statisztika. Demográfia
  • Politika
  • EU, Nemzetközi kapcsoltok
  • Jog. Jogtudomány
  • Szociális gondoskodás. Szociális munka, Szociálpolitika
  • Biztosításügy, Fogyasztóvédelem
  • Néprajz
  • Etikett. Protokoll
 • Gazdaságtudományok
  • Gazdaságtudományok általában
  • Munkaügy
  • Államigazgatás. Közigazgatás
  • Nemzetgazdaság. Regionális gazdaság. Földügy
  • Pénzügy, számvitel
  • Agrárgazdaság
  • Élelmiszergazdaság
  • Turizmus. Idegenforgalom
  • Marketing, Menedzsment, Kereskedelem
 • Pedagógia
  • Pedagógia általában
  • Neveléselmélet
  • Didaktika. Tantárgypedagógia
  • Iskoláskor előtti nevelés. Óvodai nevelés
  • Iskolán kívüli nevelés és oktatás. Felnőttoktatás (Andragógia)
  • Gyógypedagógia
  • Szakképzés
  • Felsőoktatás. Pedagógusképzés
 • Természettudományok
  • Természettudományok általában
  • Természetvédelem. Környezetvédelem
  • Matematika, Mértékügy
  • Csillagászat
  • Fizika
  • Kémia
  • Geológia
  • Meteorológia
  • Hidrológia. Vízgazdálkodás
  • Őslénytan
  • Biológia
  • Növénytan
  • Állattan
 • Alkalmazott tudományok
  • Aquila
  • Alkalmazott tudományok általában
  • Állatorvoslás. Állathigiénia
  • Technika. Műszaki tudományok
  • Háztartás. Lakáskultúra
  • Üzemtan. Üzemszervezés. Vezetés
  • Iparágak
  • Informatika. Számítástechnika
 • Orvostudomány
  • Orvostudomány általában
  • Anatómia
  • Élettan
  • Higiéné általában
  • Táplálkozástudomány
  • Mentálhigiéné
  • Közegészségügy. Balesetvédelem
  • Gyógyszertan. Gyógyászat
  • Kórtan
 • Mezőgazdaság. Agronómia
  • Mezőgazdaság. Agronómia általában
  • Erdészet
  • Agrárökonómia
  • Mezőgazdasági üzemtan. Géptan. Mezőgazdasági épületek
  • Agrokémia. Talajtan
  • Agrotechnika
  • Állati termékek és feldolgozásuk. Élelmiszertudomány. Élelmiszerbiztonság
  • Növénytermesztés. Növényvédelem
  • Kertészet
  • Állatnemesítés. Genetika
  • nem elérhető Takarmányozás
  • Állattenyésztés
  • Vadgazdálkodás. Vadászat
  • Haltenyésztés. Akvarisztika
  • Egyéb állattartás
 • Művészetek
  • Művészetek általában
  • Általános kérdések. Művészetetika. Művészetfilozófia
  • Területrendezés. Tájrendezés
  • Építészet
  • Szobrászat
  • Éremtan. Ötvösművészet
  • Kerámiaművészet
  • Rajzművészet
  • Iparművészet. Díszítőművészet
  • Festészet
  • Grafika
  • Fényképezés. Fotóművészet
  • Zene
  • Színházművészet. Színháztudomány
  • Filmművészet
  • Tánc
 • Sport. Szabadidő. Hobbi
  • Sport
  • Szabadidő. Hobbi
 • Nyelv- és irodalomtudományok
  • Nyelvtudomány általában
  • Pszicholingvisztika
  • Nyelvtanulás. Nyelvtanítás
  • Irodalomtudomány általában
 • Földrajz
  • Földrajz általában
  • Útikönyvek
 • Történettudományok. Vallás
  • Történettudományok általában
  • Történelem, Hadtudomány
  • Régészet
  • Honismeret
  • Életrajzok. Heraldika
  • Művelődéstörténet
  • Vallás. Mitológia
 • Szépirodalom
  • Felnőtt szépirodalom
  • Gyermek- és ifjúsági irodalom