Mit? Hol? Hogyan? - Pedagógiai információforrások
2007.02.08.
Információs intézmények, szakmai szervezetek

Kormányzati szervezetek (törvényi kormányrendeleti szabályozások)
Szakmai-tudományos szervezetek
Felsőoktatási kutatóhelyek, neveléstudományii intézetek, tanszékek
Hazai háttérintézmények
Hazai könyvtárak (HUNOPAC)
Elektronikus könyvtárak
Pedagógusképzést folytató felsőoktatási könyvtárak
Hazai pedagógiai szakkönyvtárak
Múzeumok intézményei
Szakmai szervezetek, egyesületek, szolgáltatók
Oktatási intézmények
Alapítványok
Könyvkiadók, könyvkereskedelem
Pedagógus- továbbképés
Pedagógus érdekvédelmi szervezetek
Szakirodalmi források

Indirekt eszközök
Bibliográfiák
Tezauruszok
Referensz adatbázisok
Bibliográfiai adatbázisok
Közös katalógusok
Pedagógusképző felsőoktatási könyvtárak katalógusai
Pedagógiai szakkönyvtárak katalógusai
Megyei Pedagógiai Intézetek könyvtárainak katalógusai
Direkt eszközök
Kézikönyvek (összefoglaló művek, monográfiák)
Segédkönyvek (szótárak, lexikonok, enciklopédiák)
Adattárak
Statisztikák
Jelentések
Vizsgálatok
Jogszabályok
Magyar nyelvű szakfolyóiratok
Külföldi pedagógiai folyóiratok
Forrás adatbázisok
Elektronikus, digitális, virtuális könyvtárak
Elektronikus periodikák
Elektronikus kommunikációs formák
Teljes szövegű adatbázisok
Egyéb források
Kutatók honlapjai
Keresők
Portálok
Linkek, linkgyűjtemények

Információs intézmények, szakmai szervezetek

Kormányzati szervezetek (törvényi, kormányrendeleti szabályozások)

Oktatási és Kulturális Minisztérium (ágazati irányító, központi közigazgatási szerv); http://www.okm.gov.hu/
Szociális és Munkaügyi Minisztérium http://www.szmm.gov.hu/
UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization – Egyesült Nemzetek Nevelési, Tudományos és Kulturális Szervezete) http://www.unesco.org/
Európa Tanács (Council of Europe) – kormányközi, összehangoló szervezet; egyezmények, megállapodások http://www.coe.int/

Szakmai-tudományos szervezetek

Magyar Pedagógiai Társaság (MPT) http://www.pedagogia-online.hu/mpt/
MTA Pedagógiai Bizottsága http://www.mta.hu/index.php?id=1740
EERA (European EducationalResearch Association – Európai Pedagógiai Kutatók Szövetsége)
http://www.eera.ac.uk/
AERA (American Educational Research Association – Amerikai Pedagógiai Kutatók Szövetsége) http://www.aera.net/

Felsőoktatási kutatóhelyek, neveléstudományi intézetek, tanszékek

ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar Neveléstudományi Intézete
http://ppk.elte.hu/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=210&Itemid=39 
Eszterházy Károly Főiskola Tanárképzési és Tudástechnológiai Kar Neveléstudományi Tanszék http://nevtud.ektf.hu/
SZTE BTK Pedagógiai és Pszichológiai Intézet Neveléstudományi Tanszéke http://www.edu.u-szeged.hu/nt/indexhu.php
DE Neveléstudományi Tanszéke http://dragon.unideb.hu/~nevtud/index.htm
Pécsi Tudományegyetem BTK Neveléstudományi Intézete http://nti.btk.pte.hu/
Miskolci Egyetem BTK Tanárképző Intézete http://www.uni-miskolc.hu/~drupadm/drupal/
Pannon Egyetem BTK Pedagógiai és Pszichológiai Intézet
Neveléstudományi Intézet http://nevtudweb.uni-pannon.hu/
Tanárképző Központ Neveléstudományi Intézet http://tanarkepzoweb.uni-pannon.hu/
PPKE BTK Pedagógiai Intézete http://www.btk.ppke.hu/pedagogiaint_index.php
ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Kara http://www.barczi.hu/
ELTE Tanító- és Óvóképző Főiskolai Kar Neveléstudományi Tanszéke http://www.tofk.elte.hu/nevtud/nevelestudomanyi_tanszek/
Tanítóképző Intézete http://www.bdtf.hu/Organization/View.aspx?%20%20ID=38
Eötvös József  Főiskola Pedagógiai Fakultás http://www.ejf.hu/kepzesek.php?http://www.ejf.hu/egyeb_kepzesek/egyeb_kepzesek_Kepzesek.php
Kaposvári Egyetem Pedagógiai Főiskolai Kar Pedagógia Tanszék http://www.ke.hu/index.php?p=index867
Kaposvári Egyetem Pedagógiai Főiskolai Kar Pszichológia és Gyógypedagógia Tanszék http://www.ke.hu/index.php?p=index328
Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar Nevelés- és Társadalomtudományi Intézet http://www.ketif.hu/index.php?option=com_content&task=view&id=27&Itemid=156
Kodolányi János Főiskola Bölcsészettudományi és Művészeti Intézet Neveléstudományi Tanszék http://www.kodolanyi.hu/intezetek/bolcsesz_intezet/nevelestudomanyi_tanszek
Pszichológia Tanszéki Csoport http://www.kodolanyi.hu/intezetek/bolcsesz_intezet/pszichologia_tanszek
Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola Pedagógiai és Pszichológiai Tanszéke http://www.kfrtkf.hu/index.php?option=com_content&task=view&id=77&Itemid=44
Magyar Oktatási Tájékoztató - adatbázis http://mot.hu/
Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar Tanárképző Intézet http://www.uni-miskolc.hu/~drupadm/drupal/
Miskolci Egyetem Comenius Tanítóképző Főiskolai Kar Neveléstudományi és Társadalomelméleti Tanszék http://www.ctif.hu/nevtudtsz/nevtkezd.htm
Mozgássérültek Pető András Nevelőképző és Nevelőintézete Főiskola (MPANNI) Humántudományi Intézet, Konduktív Pedagógiai Intézet http://www.peto.hu/
Nyíregyházi Főiskola Pedagógusképző Kar http://www.nyf.hu/pkk/
Tanítóképző Intézet http://www.nyf.hu/latogato/?page=statikus&statikus_id=102
NYME Apáczai Csere János Kar Neveléstudományi Intézet
Pedagógia Intézeti Tanszéke http://atfk.nyme.hu/index.php?id=1019
Gyógypedagógia Intézeti Tanszék http://atfk.nyme.hu/index.php?%20%20id=3525
NYME Benedek Elek Pedagógiai Kar Szociális- és Neveléstudományi Intézet Óvodapedagógiai Tanszéke http://bpk.nyme.hu/index.php?%20%20id=1664
Szociálpedagógia Tanszéke http://bpk.nyme.hu/index.php?id=1664
Nyugat-Magyarországi Egyetem Művészeti, Nevelés- és Sporttudományi Kar http://www.bdf.hu/tmk/Default.aspx
Pázmány Péter Katolikus Egyetem Vitéz János Kar http://www.vjk.ppke.hu
PTE Illyés Gyula Főiskolai Kar Pedagógusképző Intézete http://www.igyfk.pte.hu/index.php?mid=78
Szent István Egyetem Pedagógiai Kar Neveléstudományi Intézet http://pfk.szv.tsf.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=51&Itemid=53

Hazai háttérintézmények

Felsőoktatási Kutatóintézet (FKI) – kutatás, képzés, tudományos tanácsadás, szakértői tevékenység, tudományszervezés http://www.hier.iif.hu/hu/mts_gk.php
Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet (NSZFI) – fejlesztő, szolgáltató intézmény https://www.nive.hu/index_sec.php
Fontosabb nemzetközi háttérintézmények (főként az UNESCO égisze alatt)
IBE (International Bureau of Education) – Nemzetközi Oktatási Hivatal http://www.ibe.unesco.org/
IIEP (International Institute for Educational Planning) – Nemzetközi Oktatástervezési Intézet) http://www.iiep.unesco.org/
UIL (UNESCO Institute for Lifelong Learning) – UNESCO Élethosszig tartó tanulás Intézet http://www.unesco.org/education/uie/index_uie.shtml
CEPES (European Centre for Higher Education) – Felsőoktatás Európai Központja http://www.cepes.ro/
OECD CERI (Organisation for Economic Co-operation and Development) (Centre for Educational Research and Innovation) – Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet Oktatáskutatási és Innovációs Központ http://www.oecd.org/department/0,3355,en_2649_35845581_1_1_1_1_1,00.html
Európai Uniós oktatási programok
Socrates (Comenius, Erasmus, Grundtvig, Lingua, Minerva) http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/doc78_en.htm

Megyei pedagógiai intézetek

Főváros, Pest megye
Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet http://www.fovpi.hu

Bács-Kiskun megye
Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Diákotthona, Egységes Pedagógiai Szakszolgálata, Gyermekotthona és Támogató Szolgálata http://www.juharisi.bacskiskun.hu

Baranya megye
Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja http://www.baranya-ped.sulinet.hu/

Békés megye
Békés Megyei Tudásház és Könyvtár http://www.bmkir.hu/bmhuman/index.html

Borsod-Abaúj-Zemplén megye
Borsod-Abaúj Megyei Pedagógiai, Szakmai, Szakszolgálati és Közművelődési Intézet http://www.borsod-ped.sulinet.hu/

Csongrád megye
Csongrád Megyei Pedagógiai Szak- és Szakmai Szolgáltató Intézet

Fejér megye
Fejér Megyei Pedagógiai Szolgáltató Intézet http://pihgy.hu/q=megyei_pedagogiai_intezetek/fejer_megyei_pedagogiai_szolgaltato_intezet

Győr-Moson-Sopron megye
Győr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Intézet link: http://www.mpigyor.hu/

Hajdú-Bihar megye
Hajdú-Bihar Megyei Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézet http://www.hajdu-ped.sulinet.hu/

Heves megye
Heves Megyei Önkormányzat Pedagógiai Szakmai és Közművelődési Szolgáltató Intézménye http://www.heves-pki.hu/

Jász-Nagykun-Szolnok megye
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet http://www.szolnok-ped.sulinet.hu/

Komárom-Esztergom megye
OSZI Országos Pedagógiai Szolgáltató Intézet Komárom-Esztergom Megyei Iroda http://www.commitment.hu/main.php?folderID=1596

Nógrád megye
Nógrád Megyei Pedagógiai-Szakmai Szolgáltató és Szakszolgálati Intézet http://www.nograd-ped.sulinet.hu/

Somogy megye
Pedagógus-Továbbképző és Szolgáltató Intézet http://www.ke.hu/index.php?p=&mstag=kepzo

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Megyei Pedagógiai, Közművelődési és Képzési Intézete http://www.mpkki.hu/

Tolna megye
OPSZI Országos Pedagógiai Szolgáltató Intézet Tolna Megyei Irodája http://www.commitment.hu/main.php?folderID=1606

Vas megye
Nyugat-magyarországi Egyetem Regionális Pedagógiai Szolgáltató Központ http://www.bdf.hu/pszk/default.aspx

Veszprém megye
Veszprém Megyei Egységes Pedagógiai Szakszolgálat http://www.veszprem-ped.sulinet.hu/vmpisz/index.html

Zala megye
Zala Megyei Önkormányzat Pedagógiai Intézete
http://www.zmpi.sulinet.hu/

Hazai könyvtárak

Országos Széchényi Könyvtár (OSZK) http://www.oszk.hu/index_hu.htm
HUNOPAC - Magyar online katalógusok http://mek.oszk.hu/html/opac.htm

Elektronikus könyvtárak

Magyar Elektronikus Könyvtár http://mek.oszk.hu/
Neumann Kht – digitális könyvtár http://www.neumann-haz.hu/index.html

Pedagógusképzést folytató felsőoktatási könyvtárak

DEENK Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kari Könyvtár http://www.lib.unideb.hu/
ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskolai Kar Könyvtára http://www.barczi.hu/index.php?page_ID=16&attr_ID=3
ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltár http://www.konyvtar.elte.hu/
ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar Könyvtára http://ppk.elte.hu/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=332&Itemid=79
ELTE Tanító- és Óvóképző Főiskolai Kar Könyvtára http://www.tofk.elte.hu/konyvtar/des2/
Eötvös József Főiskola Pedagógiai Fakultás, Könyv- és Médiatár http://www.ejf.hu/konyvtar.php?egysegek/konyvtar/konyvtar_Aktualis_hirek.php
Eszterházy Károly Főiskola Központi Könyvtár http://www.ektf.hu/konyvtar/hu/
Eszterházy Károly Tanárképző Főiskola http://www.ektf.hu/konyvt/index.php
Kaposvári Egyetem Egyetemi Könyvtár http://lib.u-kaposvar.hu/
Kecskeméti Főiskola Könyvtár és Információs Központ http://kik.kefo.hu/
Kodolányi János Főiskola Könyvtára http://www.kodolanyi.hu/lib/
Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola Központi Könyvtára http://www.kfrtkf.hu/index.php?option=com_content&task=view&id=178&Itemid=49
Miskolci Egyetem Comenius Tanítóképző Főiskolai Kar Könyvtára http://www.ctif.hu/konyvtar/konyvkezd.htm
Miskolci Egyetem Könyvtár, Levéltár, Múzeum http://www.lib.uni-miskolc.hu/
Mozgássérültek Pető András Nevelőképző és Nevelőintézete Főiskola (MPANNI) Könyvtár http://www.peto.hu/
Pető Intézet Hári Mária Könyvtár és Regionális Forrásközpont
Nyíregyházi Főiskola Központi Könyvtár http://viki.nyf.hu/
Nyugat- Magyarországi Egy. Apáczai Csere János Tanítóképző Főisk. Kar Könyvtára http://atfk.nyme.hu/index.php?id=654
Nyugat-Magyarországi Egy. Benedek Elek Pedagógiai Főiskolai Kar Könyvtára http://konyvtar.bpk.nyme.hu/
Nyugat Magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Könyvtára http://www.bdtf.hu/konyvtar/
Pannon Egyetem Egyetemi Könyvtár és Levéltár http://konyvtar.uni-pannon.hu/
Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar Könyvtára http://biblsrc.btk.ppke.hu/
Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi és Természettudományi Kari Könyvtár
http://www.lib.pte.hu/main.php?menu=library&article=konyvtarrol/konyvtaraink/ttud/ttud.html
Pécsi Tudományegyetem Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Kar Könyvtára http://www.lib.pte.hu/main.php?%20%20menu=library&article=konyvtarrol/konyvtaraink/feek/feek.html
Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula  Főiskolai Kar Könyvtára http://www.lib.pte.hu/main.php?menu=library&article=konyvtarrol/konyvtaraink/igyfk/igyfk.html
Pécsi Tudományegyetem Könyvtára http://www.lib.pte.hu/
Szegedi Tudományegyetem Egyetemi Könyvtár http://www.bibl.u-szeged.hu/
Vitéz János Római Katolikus Tanítóképző Főiskola Könyvtára http://libri.vjrktf.hu/

Hazai pedagógiai szakkönyvtárak

OPKM (Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum) – a neveléstudomány és a közoktatásügy országos feladatkörű szakkönyvtára; információs központ, tartalomszolgáltatás, pedagógiai muzeum, taneszköz centrum, információ előállítás; http://www.opkm.hu/
Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet (NSZFI) Könyvtárai https://www.nive.hu/index_sec.php
Megyei Pedagógiai Intézeti Könyvtára: http://www.kfki.hu/education/pedkozpontok.html
Felsőoktatási kutatóhelyek, neveléstudományi intézetek, tanszékek könyvtárai
Iskolai könyvtárak (közép- és általános iskolák; iskolatörténeti információk)
Határterületek szakkönyvtárai (Pedagógia, Szociológia)
Külföldi pedagógiai szakkönyvtárak
LISE (Librarians of Institutes and Schools of Education) – Nagy-Britannia pedagógiai szakkönyvtárai http://www2.worc.ac.uk/lise/index.php?%20%20option=displaypage&Itemid=50&op=page&SubMenu=

Múzeumok intézményei (pedagógiai múzeumok, iskolamúzeumok – neveléstörténet, iskolatörténet)

A Magyar Múzeumok Honlapja http://www.museum.hu/
Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum http://www.museum.hu/museum/index_hu.php?ID=742
Levéltárak
Magyar Országos Levéltár http://www.mol.gov.hu/

Szakmai szervezetek, egyesületek, szolgáltatók

Pedagógiai szakszolgálatok (gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, tanulási képeség vizsgálata, nevelési tanácsadás, logopédiai ellátás, továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás, konduktív pedagógiai ellátás, gyógytestnevelés) (ld. még az OKM honlapját is!)
Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont (OKÉV) http://www.oh.gov.hu/
Osztályfőnökök Országos Szakmai Egyesülete (OFOE) http://www.osztalyfonok.hu/
PEDIG – Hajdú Bihar Megyei Pedagógiai Intézet (országos szerveződésű) http://www.hajdu-ped.sulinet.hu/pedig/pedig-alapszabaly.php

Oktatási intézmények

Felsőoktatási intézmények Magyarországon (állami egyetemek, nem állami egyetemek, állami főiskolák, nem állami főiskolák) http://www.okm.gov.hu/main.php?%20%20folderID=638&articleID=4265&ctag=articlelist&iid=1
Közoktatási intézmények hivatalos jegyzéke (óvoda, általános iskola, középiskola, szakiskola, gyógypedagógiai intézmények, alternatív iskola, kéttannyelvű iskola, külföldi iskolák Magyarországon)http://www.okm.gov.hu/main.php?folderID=316
Alapítványi és Magániskolák Egyesülete
http://www.ame.hu/
Alternatív iskolák
http://alternativiskola.lap.hu/
Többtannyelvű iskolákhttp://tobbtannyelvuiskola.lap.hu/
Művészeti iskolákhttp://muveszetiiskola.lap.hu/
Egyházi iskolákhttp://egyhaziiskola.lap.hu/

Alapítványok

Oktatásért Közalapítvány http://www.oktatasert.hu/
Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány. http://www.fszk.hu/
Gandhi Közalapítvány http://gandhi.freeweb.hu/alapitas.htm
Fővárosi Közoktatásfejlesztési Közalapítványhttp://www.fkfk.hu/
INFO Alapítványokhttp://www.infoera.hu/
Kulturális Innovációs Alapítvány (KIA) http://www.kia.hu/
Kutató Diákokért Alapítvány (Kutató Diákok Mozgalma) http://www.kutdiak.hu/
Sansz – Az alapítványok alaplapja
http://www.sansz.org/

Könyvkiadók, könyvkereskedelem

Online tankönyv adatbázisok, könyváruházak http://www.bdtf.hu/konyvtar/onlinearuhaz_tankonyv.htm
Online könyváruházak http://www.bdtf.hu/konyvtar/onlinearuhaz.htm

Pedagógus-továbbképés

Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. http://www.educatio.hu/
Pedagógusképző intézmények által meghirdetett képzések (ld. az egyes intézmények ill. az OKM honlapján)
Pedagógus-továbbképzési Módszertani és Információs Központ http://www.sulinet.hu/tart/fncikk/Kfdc/0/6770/ptmik2.html
Közoktatási Vezetőképző Intézet http://www.kovi-vezetokepzes.hu/

Pedagógus érdekvédelmi szervezetek

Pedagógusok Szakszervezete http://www.pedagogusok.hu/
PDSZ- Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete http://www.pdsz.hu/
FDSZ – Felsőoktatási Dolgozók Szakszervezete http://www.fdsz.hu/i_flash.html
MKSZSZ – Magyar Közoktatási és Szakképzési Szakszervezet http://www.mkszsz.hu/
Független Pedagógus Fórum http://www.fpf.hu/

Szakirodalmi források

Indirekt eszközök

Bibliográfiák

Márkus Gábor: Magyar neveléstörténeti irodalom 1800-1944. Bp. : Könyvért. Váll., 1985.
Jáki László: Magyar pedagógiai irodalom. 1920-1944. Önálló kiadványok. Bp. : OPKM, 1970.
Jáki László: Magyar pedagógiai irodalom. 1920-1944. Folyóiratcikkek. Bp. : OPKM, 1991.
Baranyai M., Keleti A.: A magyar nevelésügyi folyóiratok bibliográfiája 1841-1936. Bp. : Fővárosi Ped. Könyvtár, 1937.
Jáki László: A magyar nevelésügyi folyóiratok bibliográfiája 1937-1958. Bp. : Tankönyvkiadó, 1962.
Gazda István: A magyar nevelésügyi folyóiratok bibliográfiája.1841-1958. Bp. : OPKM, 1984.
Valér Pálné: Magyar pedagógiai irodalom 1945-1958. Önálló művek. Bp. : OPKM, 1975.
Valér Pálné: Magyar pedagógiai irodalom 1945-1950. Folyóiratcikkek. Bp. : OPKM, 1983.
Toldy Sára: Magyar pedagógiai irodalom 1951-1954. Folyóiratcikkek. Bp. : OPKM, 1990.
Felkay L.-né, Tóthpál J.-né, Varga Kovács A.: Magyar pedagógiai irodalom 1955-1958. Folyóiratcikkek. Bp. : OPKM, 1992.
Magyar Pedagógiai Irodalom 1959-1970, 1981-2000. Magyar Pedagógiai Információ. Bp. : OPKM, 1959-
(folytatása 2001-től csak elektronikusan az OPKM PAD adatbázisában:
http://opac.opkm.hu)
Jáki László: Pedagógiai bibliográfiai irodalom. In: Kiss Árpád et al. (szerk.): Tanulmányok a neveléstudomány köréből 1962. Bp. : Akad. Kiad., 1963. 327-363. p.
Jáki László: A magyar neveléstudomány forrásai. Bp. : OPKM, 1993.

Tezauruszok

Magyar pedagógiai tárgyszójegyzék. Bp. : OPKM, 1997. Online változat: http://opac.opkm.hu/index.php?fn=mpt/index.php
British Education Thesaurus http://brs.leeds.ac.uk/~beiwww/beid.html
European Education Thesaurus http://redined.r020.com.ar/en/
Thesaurus of Psychological Index Terms http://psychology.wikia.com/wiki/Thesaurus_of_Psychological_Index_Terms
ERIC Thesaurus http://www.eric.ed.gov/ERICWebPortal/Home.portal?_nfpb=true&_pageLabel=Thesaurus&_nfls=false

Referensz adatbázisok (az eredeti, elsődleges forrásokra: könyvre, időszaki kiadványra, folyóiratcikkre vonatkozó,utalásokat, ún. másodlagos információkat pl. bibliográfiai leírást, esetleg ehhez kapcsolt referátumot, annotációt tartalmaznak)

Bibliográfiai adatbázisok

OPKM PAD adatbázisa http://opac.opkm.hu/
ERIC adatbázis (Educational Resources Information Center – Pedagógiai Források Információs Központja) http://www.eric.ed.gov/
MATARKA (Magyar TARtalomjegyzékek kereshető Adatbázisa) http://www.matarka.hu/
IKER-- Magyar Időszaki Kiadványok Repertóriuma http://w3.oszk.hu/rep.htm
EISZ adatbázisok (Web of Science) http://www.eisz.hu/
FIS Bildung http://www.fachportal-paedagogik.de/
BEI (British Educational Index) http://www.leeds.ac.uk/bei/
PIO (Periodicals Index Online) http://pio.chadwyck.co.uk/marketing.do
UnCover http://www.ingentaconnect.com/

Könyvtári (gyűjtemény) katalógusok (ld. HUNOPAC) http://mek.oszk.hu/html/opac.htm

Közös katalógusok

MOKKA http://helka.iif.hu:8088/corvina/opac/wpac.cgi
ODR http://odr.lib.klte.hu/
Országos Széchényi Könyvtár Katalógusa
http://nektar2.oszk.hu/librivision_hun.html

Pedagógusképző felsőoktatási könyvtárak katalógusai

Berzsenyi Dániel Főiskola Könyvtárának katalógusa http://hat.bdtf.hu/F?RN=54962729
DEENK Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kari Könyvtár http://ped.lib.unideb.hu/
ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskolai Kar Könyvtárának katalógusa http://corvina.barczi.hu/
ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltár katalógusa http://ek62.elte.hu/webpac-bin/...
ELTE Tanító- és Óvóképző Főiskolai Kar Könyvtárának katalógusa http://kaposzta179.elte.hu/konyvtar/des3/index.html
Eötvös József Főiskola Pedagógiai Fakultás, Könyv- és Médiatár katalógusa http://www.ejf.hu/egysegek/konyvtar/konyvtar_Katalogus.php
Eszterházy Károly Főiskola Könyvtárának katalógusa http://www.ektf.hu/konyvtar/hu/
Kaposvári Egyetem Egyetemi Könyvtár katalógusa http://libopac.u-kaposvar.hu/F?RN=90246288
Károli Gáspár Református Egyetem Tanítóképző Főiskolai Kar Könyvtárának katalógusa http://193.224.191.196:8080/corvina/opac/wpac.cgi
Kecskeméti Főiskola Könyvtár és Információs Központ katalógusa http://mimosa.kefo.hu/F?RN=205028754
Kodolányi János Főiskola Könyvtárának katalógusa http://aromo.kodolanyi.hu/monguz/index.jsp
Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola Központi Könyvtárának katalógusa http://193.6.174.80/smweb.htm
Miskolci Egyetem Comenius Tanítóképző Főiskolai Kar Könyvtárának katalógusa http://193.224.241.1:4505/ALEPH/B21MDCBALU94H5P4AF17VSRT61GSV1
SEJDMDG8AUHK75LHUDAE00371/file/start0

Miskolci Egyetem Központi Könyvtárának katalógusa
http://kvt20.lib.uni-miskolc.hu/webpac- bin/wgbroker.exe?20090707151
30005152020+-access+top.Miskolc

Nyíregyházi Főiskola Központi Könyvtárának katalógusa http://aleph.nyf.hu/F?RN=239836431
Nyugat-Magyarországi Egy. Apáczai Csere János Tanítóképző Főisk. Kar Könyvtárának katalógusa http://rs1.atif.hu:8991/F?RN=536123254
Nyugat-Magyarországi Egyetem Központi Könyvtárának katalógusa http://lib.nyme.hu:8080/
Pannon Egyetem Központi Könyvtárának katalógusa http://193.6.34.220:8992/F
Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar Könyvtárának katalógusa http://hunteka.itk.ppke.hu:8080/btk/index.jsp
Pécsi Tudományegyetem TTK Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Kar Könyvtárának katalógusa http://www.lib.pte.hu/main.php?%20%20menu=library&article=konyvtarrol/konyvtaraink/feek/feek.html
Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Pedagógiai Főiskolai Kar Könyvtárainak katalógusa http://corvina.igyfk.pte.hu/WebPac/CorvinaWeb
Pécsi Tudományegyetem Központi Könyvtárának katalógusa http://www.lib.pte.hu/
Pető Intézet Hári Mária Könyvtár és Regionális Forrásközpont katalógusa http://libsrv.peto.hu/ALEPH
Szegedi Tudományegyetem Egyetemi Könyvtár katalógusa http://corvina.bibl.u-szeged.hu/corvina/opac
Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Kar Könyvtárának katalógusa
Szent István Egyetem Alkalmazott Bölcsészeti Kar Könyvtárának katalógusa (Jászberény) http://gaia.szie.hu:8080/monguz2/index.jsp
Vitéz János Római Katolikus Tanítóképző Főiskola Könyvtárának katalógusa http://libri.vjrktf.hu/Smweb.htm

Pedagógiai szakkönyvtárak katalógusai

OPKM katalógusa http://opac.opkm.hu/
Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet Könyvtára http://www.nive.hu/tin-bin/tinweb.cgi


Megyei Pedagógiai Intézetek könyvtárainak katalógusai

Győr- Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Intézet Könyvtárának katalógusa http://www.mpigyor.hu/index.php?%20%20option=com_content&task=view&id=25&Itemid=39
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet Pedagógiai Szakkönyvtárának katalógusa http://www.szolnok-ped.sulinet.hu/konyvtar.html

Felsőoktatási kutatóhelyek, neveléstudományi intézetek, tanszékek könyvtárainak katalógusai
Iskolai könyvtárak (közép- és általános iskolák) katalógusai
Határterületek szakkönyvtárainak katalógusai (pszichológia, szociológia)
Külföldi pedagógiai szakkönyvtárak katalógusai

Direkt eszközök 

Kézikönyvek (összefoglaló művek, monográfiák)

Mészáros I., Pukánszky B., Németh A.: Neveléstörténet. Bp.: Osiris, 2004. (korábbi kiadások online:
http://mek.oszk.hu/01800/01893/
http://magyar- irodalom.elte.hu/nevelestortenet/
A magyar nevelés története. 1. köt. Főszerk. Horváth M. Szerk. Köte S. Bp. : Tankvk., 1988.
A magyar nevelés története 2. köt. Főszerk. Horváth M. Szerk. Orosz L. Bp.: Felsőokt. Koord. Iroda, 1993.
Bábosik I.: Neveléselmélet. Bp. : Osiris, 2004.
Kron, F. W. Pedagógia. Bp. : Osiris, 2000.
Zrinszky L.: Neveléselmélet. Bp.: Műszaki Kvk, 2002.
Kozma T.: Bevezetés a nevelésszociológiába. Bp. : Nemzeti Tankvk., 1999.
Vajda Zs., Kósa É.: Neveléslélektan. Bp.: Osiris, 2005.
Didaktika : Elméleti alapok a tanítás tanuláshoz. Szerk. Falus I.. Bp. : Nemzeti Tankvk, 2003.
Gyógypedagógiai alapismeretek. Szerk. Illyés S. Bp. : ELTE BGGYFK, 2001.
Bevezetés a pedagógiai kutatás módszereibe. Szerk. Falus I. Műszaki Kvk., 2000.

További példák:
http://pihgy.hu/bibliografiak_0
http://209.85.135.104/search?q=cache:xrlkKZuCMa0J:www.btk.ppke.hu/cikk.php?%20%20cikk=735+puk%C3%A1nszky,+nevel%C3%A9st%C3%B6rt%C3%A9net&hl=hu&ct=clnk&cd=6&gl=hu&client=firefox-%20%20a

Segédkönyvek (szótárak, lexikonok, enciklopédiák)

Pedagógiai Lexikon 1-3. köt. Főszerk. Báthory Z., Falus I. Bp.: Keraban, 1997.
Pedagógiai kislexikon. Összeáll. Nanszákné Cserfalvi I. Debrecen : Tóth Könyvkereskedés, 1996.
Közoktatási kisszótár http://www.oki.hu/oldal.php?tipus=szotar
Zsolnai József: A pedagógia új rendszere címszavakban. Bp. : Nemzeti Tankvk, 1996.
Gyógypedagógiai lexikon. Szerk. Mesterházi Zsuzsa. Bp. : ELTE BGGYFK, 2001.
Felnőttoktatási és -képzési lexikon. Főszerk. Benedek A., Csoma Gy., Harangi L. Bp. : MPT : OKI Kiadó : Szaktudás Kiadó Ház, 2002.

Adattárak

Pedagógiai ki kicsoda. Főszerk. Báthory Z., Falus I.. Bp. : Keraban, 1997.
Ki kicsoda a magyar oktatásban, 2006. Szerk. Radosiczky Imre. Bp. : DFT-Hungária, 2006.

Statisztikák

Oktatás-statisztikai évkönyv = Statistical Yearbook of Education. 2005/2006. Bp. : OKM, 2006. – évente!
(aktuális szám az OKM honlapján online: http://www.okm.gov.hu/main.php?folderID=1488
Központi statisztikai Hivatal Oktatásügyi Statisztikák http://portal.ksh.hu/portal/page?%20%20_pageid=37,327236&_dad=portal&_schema=PORTAL
Közoktatási Információs Iroda (KIR) (KIFIR, KIR-STAT) http://www.kir.hu/
UIS (UNESCO Institute for Statistics) http://www.uis.unesco.org/ev_en.php? ID=2867_201&ID2=DO_TOPIC
EUROSTAT (European Statistical System)http://epp.eurostat.ec.europa.eu/...
EURYBASE (a EURYDICE saját oktatási adatbázisa az európai oktatási rendszerekről ) http://eacea.ec.europa.eu/portal/page/portal/Eurydice/EuryPresentation
National Center for Education Statistics (Oktatási Statisztikák Nemzetközi Központja – USA) http://nces.ed.gov/

Jelentések 

Jelentés a magyar közoktatásról 2006. Szerk. Halász G. , Lannert J. Bp. : OKI, 2006.
http://www.oki.hu/oldal.php?tipus=kiadvany&kod=Jelentes2006
Szakképzés Magyarországon
http://observatory.org.hu /Feltoltott/ReferNet/Szakkepzes_Magyarorszagon_ReferNet_TO_2006.pdf
Felsőoktatási jelentések (OECD – Organisation for Economic Co-operation and Development részére ) http://www.oecd.org/topicstatsportal/0,3398,en_2825_495609_1_1_1_1_1,00.html

Vizsgálatok (hazai és nemzetközi mérések, értékelések)

IEA (International Association for the Evaluation Achivement – Nemzetközi Pedagógiai Teljesítményértékelési Társaság): Monitor vizsgálatok; kompetencia TIMSS, PIRLS, PISA

http://archiv.sulinova.hu/rovat.php?%20%20sess=&alsite=27&rovat=31&alrovat=42
http://timss.bc.edu/
http://www.pisa.oecd.org/pages/0,2987,en_32252351_32235731_1_1_1_1_1,00.html

Jogszabályok 

Hatályos jogszabályok elektronikus gyűjteménye http://www.magyarorszag.hu/kereses/jogszabalykereso
Oktatási és Kulturális Minisztérium honlapja: http://www.okm.gov.hu/main.php?folderID=248
Oktatási Jogok Biztosának Hivatala http://www.oktbiztos.hu/
Az oktatás nagy kézikönyve. Szerk.-lekt. Szüdi János. Bp. : Complex, 2006.

Magyar nyelvű szakfolyóiratok 

A biológia tanítása http://www.mozaik.info.hu/Homepage/HUNCONT/MS-9103T.HTM
Alkalmazott pszichológia http://www.apa.erg.bme.hu
Auti lap http://www.kunsagi.com/autizmus/autizmus.html
Beszédgyógyítás http://www.freeweb.hu/mfflt/beszgyogyitas.html
Budapesti nevelő
Család, gyermek, ifjúság http://www.szochalo.hu/folyoiratok/csalad-gyermek-ifjusag/
Csengőszó http://www.mozaik.info.hu/Homepage/huncont/MS-9106T.HTM
Educatio http://www.hier.iif.hu/hu/educatio.php
Egészségfejlesztés http://www.oefi.hu/megrend.htm
Esély http://www.szochalo.hu/folyoiratok/esely/
Fejlesztő pedagógia http://www.mentor-konyvesbolt.hu/fejlesztopedagogia/fejlped.php?what=regi
Felnőttképzés https://www.nive.hu/folyoiratok/admin/journals.phphttp://lib.ke.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=33&Itemid=94&lang=hu#
A fizika tanítása http://www.mozaik.info.hu/Homepage/huncont/MS -9102T.HTM
Fordulópont http://www.pontkiado.hu/fordulopont/index.php
Gyógypedagógiai szemle http://prae.hu/prae/gyosze.php?menu_id=100
Iskolai testnevelés és sport
Iskolakönyvtáros http://www.iskolakonyvtaros.hu/
Iskolakultúra http://www.iskolakultura.hu/
Kapocs http://www.szmi.hu/index.php?%20%20option=com_content&task=view&id=489&Itemid=48
A kémia tanítása http://www.mozaik.info.hu/Homepage/huncont/MS-9105T.HTM
Képzés és gyakorlat http://www.kepzesesgyakorlat.com/
A Kisgyermek http://www.akisgyermek.extra.hu/
Kisgyermeknevelés
Könyv és nevelés http://www.opkm.hu/konyvesneveles/
Köznevelés http://www.koznev.hu/
Magyar felsőoktatás http://www.magyarfelsooktatas.hu/
Magyar pedagógia http://www.magyarpedagogia.hu/
Magyar pszichológiai szemle http://www.akademiai.com/content/119727/
A matematika tanítása http://www.mozaik.info.hu/Homepage/huncont/MS-9101T.HTM
Megyei pedagógiai körkép http://www.veszprem- ped.sulinet.hu/vmpisz/fix/kiadvanyok/korkep.html
Mentor http://www.mentor-tampont.hu/index.php?top=2
Mester és tanítvány http://mesterestanitvany.btk.ppke.hu
Modern nyelvoktatás http://www.kjf.hu/manye/modernnyelv.html
Módszertani közlemények http://www.jgytf.u-szeged.hu/modszertan/
Módszertani lapok http://www.okm.gov.hu/main.php?folderID=292
Neveléstörténet http://www.kjf.hu/nevelestortenet/index.php
NyelvInfó
Oktatási közlöny http://www.kozlonykiado.hu/kozlonyok/index.php?m=1&p=0100&k=21
Óvodai élet http://www.commitment.hu/main.php?folderID=1272
Óvodai nevelés http://www.semic.hu/index.html? page=ovi&PHPSESSID=1bfff792c7440fd9f6151168f88b43af
Pedagógiai műhely
Pedagógusképzés http://www.pedagogia-online.hu
Pedagógusok lapja http://www.pedagogusok.hu/pedlap.php
Pszichológia http://www.mtapi.hu/index.php?mi=542<=hu&
Pszichoterápia http://www.pszichoterapia.hu/
Szakképzési szemle http://www.nive.hu/archivum/szol/szkszeml.html
Szakoktatás http://www.nive.hu/archivum/szol/szakokt.html
Taneszközfigyelő http://www.taneszkozfigyelo.hu/
Támpont http://www.mentor-tampont.hu/mediaajanlo.pdf
Tanító http://www.semic.hu/index.html?page=tanito
Tanító és Tanár http://www.apaczai.hu/start.php?%20%20nyelv_id=1&menu_id=19&almenu_id=2
Taní-tani http://tt.aula.info.hu/
Tanítás-tanulás http://www.apaczai.hu/start.php?%20%20nyelv_id=1&menu_id=19&almenu_id=2
Technika az iskolában
Tudásmenedzsment http://www.feek.pte.hu/tudasmenedzsment/index.php?ulink=540
Új katedra http://www.commitment.hu/main.php?folderID=975
Új pedagógiai szemle http://www.oki.hu/oldal.php? tipus=kiadvany&kod=2007-05
Üzenő

Egyéb források http://www.opkm.hu/?lap=folyoirat/magyar

Külföldi pedagógiai folyóiratok

Az OPKM külföldi pedagógiai folyóirat http://www.opkm.hu/?%20%20lap=folyoirat/kulfoldi

Forrás adatbázisok

Elektronikus, digitális, virtuális könyvtárak

Magyar Elektronikus Könyvtár http://mek.oszk.hu/
Neumann-ház Kht http://www.neumann-haz.hu/
Kempelen Farkas Hallgatói Információs Központ Digitális Tankönyvtár http://www.hik.hu/index.asp?r=261

 

Elektronikus periodikák

EPA Elektronikus Periodika Archívum) http://epa.oszk.hu/
DOAJ (Directory of Open Access Journals) http://www.doaj.org/
(ld. még fent: Magyar nyelvű szakfolyóiratok Külföldi pedagógiai folyóiratok)

Elektronikus kommunikációs formák

Elektronikus faliújság, levelezőlista, e-konferencia

Teljes szövegű adatbázisok

EBSCO adatbázisok (Acadaemic Search Premier, Eric) http://search.ebscohost.com/
EISZ adatbázisok (Science Direct, PsycInfo, SpringerLink, Magyar kiadású tudományos folyóiratok) http://www.eisz.hu/

Egyéb források

Kutatók honlapjai

Dr. Kéri Katalin weboldala http://kerikata.hu/
Pukánszky Béla http://www.staff.u- szeged.hu/~comenius/index1.htm
Csapó Benőhttp://www.staff.u-szeged.hu/~csapo/indexh.htm
Nagy József http://www.staff.u-szeged.hu/~nagyjozs/
Kozma Tamás honlapja http://dragon.klte.hu/~nevtud/Oktdolg/Kozma_Tamas/
Körmöczi Katalin  http://www.kormocikatalin.hu/
Kárpáti Andrea honlapja http://edutech.elte.hu/karpati/content/publ.htm

 

Keresők

Google Scholar http://scholar.google.com/
Scirus http://www.scirus.com/
SearchEdu.com http://searchedu.com/
PedagoNet.Com http://www.pedagonet.com/
FindArticles http://findarticles.com/

Portálok

Aula – Oktatási internetfigyelő http://aula.info.hu/
Edunet – Oktatási szakportálhttp://www.edunet.hu/
Eduport – Felsőoktatási portalhttp://www.eduport.hu/
ePálya.hu – Foglalkotatási portál http://www.epalya.hu/
Magyar Pedagógusok Háza Portálhttp://www.mphp.hu/
Pedagógia – Online http://www.pedagogia-online.hu/archiv/
Írisz – Sulinet portál http://www.sulinet.hu/tart/kat/R
Der Deutsche Bildungsserver http://www.bildungsserver.de/
Intute Education Gateway http://www.intute.ac.uk/socialsciences/education/

Linkek, linkgyűjtemények

Internet és pedagógia – Pedagógiai szakirodalom az interneten
Magyar Gallup Intézet http://ip.gallup.hu/
Magyar oktatási linkgyűjtemény http://www.oki.hu/oldal.php?tipus=linktar&kod=hu
Pedagógiai adatbázisok, honlapok http://www.kodolanyi.hu/lib/Linkgyujtemenyek/Pedagogia.htm
Az oktatásügy az Interneten http://www.bibl.u- szeged.hu/afik/tanitas/oktatas_interneten_05.htm
Fontosabb (pedagógiai) online információforrások
http://www.staff.u-szeged.hu/~fejesj/konyvtar/nap/onlineforrasok.doc
Pedagógia http://biblsrc.btk.ppke.hu/linkek/pedagogia.htm
Pedagógiai honlapok http://www.fszek.hu/konyvtaraink/...
Hasznos linkek http://ppk.elte.hu/index.php?%20%20option=com_content&view=article&id=399&Itemid=682
Libinfo – (OSZK) Oktatás; Oktatás, iskolák; Pedagógia; Pszichológia http://libinfo.oszk.hu/link.php
Pszichológia Online http://www.pszichologia.hu/
Pedagógia.lap.hu http://pedagogia.lap.hu/

(ld. még a Startlap vonatkozó linkgyűjteményeit)