A könyvtárról...
2006.10.09.

A könyvtár küldetésnyilatkozata

A Kaposvári Egyetem Egyetemi Könyvtár az egyetemen folyó oktatás, tanulás és kutatás legfontosabb információszolgáltató intézményeként dokumentum gyűjteményére, a legkorszerűbb informatikai eszköztárra, a könyvtárak széleskörű összefogására, valamint munkatársai alapos szakmai tudására és elkötelezettségére építve, az olvasók és információhasználók számára a leggyorsabb, legkényelmesebb, és leginkább személyre szabott szolgáltatásokat nyújtja, hogy képessé tegye őket értékes értelmiségi létre, felelős állampolgári döntésekre, versenyhelyzetekben való sikeres helytállásra, és az élethosszig tartó önképzésre, feladatmegoldásra.

A könyvtár bemutatása

A Kaposvári Egyetem 2000. január 1-jén alakult meg két korábbi helyi felsőoktatási intézmény, a Pannon Agrártudományi Egyetem Állattudományi Kara és a Csokonai Vitéz Mihály Tanítóképző Főiskola integrációjával, melyek jogelődjeik révén negyven illetve ötven éves múltra tekinthettek vissza.
A két kar mellé azóta két újabb is szerveződött: a Gazdaságtudományi - egyetemi szintű képzés céljára -, valamint a Művészeti Főiskolai Kar.

Az Egyetemi Könyvtár (EK) ennél is fiatalabb, 2005. január 1-jén jött létre a korábbi két intézményi könyvtár összevonásával. Az új könyvtárépület átadásra 2005 őszén, ünnepélyes avatására pedig december elején került sor az egyetemi kampuszon három oktatási miniszter, Magyar Bálint, illetve elődei, Pálinkás József és Pokorni Zoltán közreműködésével. A Könyvtár 1700 m2 hasznos alapterületen, közel 150 ezernyi dokumentummal, 150 ülőhellyel és 30 olvasói számítógéppel várja látogatóit.

Minthogy a Művészeti Főiskolai Kar a belvárosban maradt, ezért a korábbi könyvtár olvasótermében (210 m2) az Egyetemi Könyvtár Művészeti és kommunikációs gyűjteménye került elhelyezésre és szolgálja olvasóit. Az egyetemünk hallgatóinak száma napjainkban kb. ötezer fő, az oktatóké mintegy háromszáz. Az EK munkatársainak létszáma 17 fő.

Az EK-ba belépő olvasó a kölcsönzözhető állományrészek terébe jut, ahol a kölcsönzőpult (beiratkozás, gyorstájékoztatás és kölcsönzési tranzakciók céljára), továbbá az elektronikus katalógus lekérdezésére szolgáló számítógépek fogadják a látogatót. A könyvtári munkafolyamatok Aleph 500 integrált könyvtári rendszerrel automatizáltak. A bejárati szint fölötti galérián az igazgatóság és a munkaszobák kaptak helyet. Az alsó szinten az olvasóterem és a folyóirat-olvasó található, ahol szaktájékoztatás és könyvtárközi kölcsönzés is igénybe vehető. Ugyancsak itt található a tömör raktár, valamint az elektronikus olvasóterem is, melynek számítógépein számos hazai és nemzetközi bibliográfiai- és full-text adatbázis érhető el.

Az EK az egyetem hármas - oktatási, kutatási, és tanulmányi - munkáját, továbbá a hallgatók önművelését, hasznos szabadidő-felhasználását kívánja korszerű szolgáltatásaival segíteni. Ennek érdekében az EK évente mintegy 3 ezer új dokumentumot vásárol, a beszerzett időszaki kiadványok száma pedig megközelíti az ötszázat. A doktori képzés és az egyetemen folyó kutatások tudományos információkkal való ellátásában pedig nélkülözhetetlen szerep jut az országos konzorciumban gondozott EISZ (Elektronikus Információ Szolgáltatás) útján elérhető, valamint a szakterületi konzorciumi kereteiben előfizetett hazai- és nemzetközi adatbázisokhoz való hozzáférésnek (pl. közgazdaságtudomány: Econlit, állattudományok: CAB, Food Sciences, Zoological Records, művészetek: Grove Art Online stb.).

Az EK minden tanév első hónapjaiban - kisebb csoportokat szervezve - használóképzést biztosít az új hallgatók, a kezdő kutatók (PhD-hallgatók stb.), továbbá minden érdeklődő számára.

A saját állományunkon és az elektronikusan elérhető információforrások által nyújtott lehetőségeken túli forrásigényeket könyvtárközi kölcsönzés (elektronikus dokumentumszolgáltatás) révén is igyekszünk kielégíteni. A gyors és pontos tájékozódást segítendően pedig, a dél-dunántúli megyék vezető felsőoktatási-, köz- és szakkönyvtáraival együttműködve, az intézményeinkbe járó időszaki kiadványok éves lelőhelyjegyzékét készítjük el.

 

A könyvtár küldetésnyilatkozata
A Kaposvári Egyetem Egyetemi Könyvtár az egyetemen folyó oktatás, tanulás és kutatás legfontosabb információszolgáltató intézményeként dokumentum gyűjteményére, a legkorszerűbb informatikai eszköztárra, a könyvtárak széleskörű összefogására, valamint munkatársai alapos szakmai tudására és elkötelezettségére építve, az olvasók és információhasználók számára a leggyorsabb, legkényelmesebb, és leginkább személyre szabott szolgáltatásokat nyújtja, hogy képessé tegye őket értékes értelmiségi létre, felelős állampolgári döntésekre, versenyhelyzetekben való sikeres helytállásra, és az élethosszig tartó önképzésre, feladatmegoldásra.

Gyűjtőkör