BLOG: Hétről hétre
Hamvas Béla
2017.03.22.

Hamvas Béla író, filozófus, esztéta és könyvtáros, 1897. március 23-án született Eperjesen. Szerteágazó munkássága során foglalkozott irodalommal, művelődés- és tudománytörténettel, pszichológiával, filozófiával, keleti nyelvekkel. Az „esszéíró nemzedék” széles körű műveltségét és gondolati igényességét képviselte, személyes kifejezési formáját az irodalom és a bölcselet határterületén találta meg. Autonóm személyiség volt, minden írása – a regényeket is beleértve – esszészerű. Az esszé jelentőségét a személyessége adja, az írás hátterében láthatjuk a személyt, a gondolatok közlőjét, és ez hitelesebbé teszi az előadottakat. A műfaj megengedi a konzekvens gondolkodás és a költői előadásmód vegyítését, és Hamvas Béla élt is ezzel a lehetőséggel.

 

Bővebben...
 
Márai Sándor: Március
2017.03.16.

 

Bővebben...
 
1848. március 15.
2017.03.14.

Petőfi Sándor: Márciusi ifjak

Szolgaságunk idejében
Minden ember csak beszélt,
Mi valánk a legelsők, kik
Tenni mertünk a honért!

Mi emeltük föl először
A cselekvés zászlaját,
Mi riasztók föl zajunkkal
Nagy álmából a hazát!

A földet, mely koporsó volt
S benn egy nemzet a halott,
Megillettük, és tizennégy
Milljom szív földobogott.

Egy szóvá s egy érzelemmé
Olvadt össze a haza,
Az érzelem "lelkesűlés",
A szó "szabadság" vala.

(részlet)

 

 


 
Jack Kerouac
2017.03.11.

Jack Kerouac a beatirodalom névadója, egyik alapítója, teoretikusa és mitikus hőse. A beat nem egyszerűen irodalmi mozgalom és stílusirány, hanem gondolkodásmód és életfilozófia. Maga a beat szó többértelmű, jelent verést, ütést, átvitt értelemben jelenti a megvert nemzedéket, mely a 2. világháború után nem találja helyét, amely nem óhajt, nem tud beilleszkedni a teljesítményelvű polgári társadalomba. A marginalizálódást választva, radikálisan elutasítja a társadalomban megkövetelt konformizmust. A beatmozgalom születési éve: 1957, ekkor jelent meg Kerouac Úton regénye és Allen Ginsberg Üvöltés című nemzedéki programverse, melyet a beatgeneráció a „bibliájának” tekintett. Az életérzés, aminek hangot adtak, máshol nem is születhetett meg, mint Amerikában, hiszen ehhez olcsó kocsik, motorizált civilizáció, nagy terület, nagy mozgástér kellett. A beatek fogalmazták meg először a másság létjogosultságát. A beat írók a személyesség és a nyers őszinteség elvének védelmében idegenkedtek műveik csiszolásától, a tudatos javítást mesterkéltnek és az igazság elkendőzésének vélték.

 

 

Bővebben...
 
<< Első < Előző 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Következő > Utolsó >>

Oldal 5 / 38