BLOG: Hétről hétre
95 éve született Pilinszky János
2016.11.24.

Pilinszky János a huszadik század egyik legjelentősebb költője Budapesten született 1921. november 27-én. Keresztény eszmeiségű költői életműve kiemelkedő helyet foglal el a második világháború utáni magyar irodalomban. Baumgarten-díjas, József Attila-díjas és Kossuth-díjas. Az Újhold folyóirat szerkesztése mellett munkatársa volt a Vigilia, az Élet, az Ezüstkor és az Új Ember lapoknak is. Életművében a huszadik század kegyetlen világát idézi, az ember magárahagyottságát, a létezés szenvedése elől való menekvés hiábavalóságát, az élet stációit átható félelmet. Lírai művein túl a próza és a dráma műfajában is alkotott. Esszéi és esszészerű prózakölteményei versesköteteiben jelentek meg. Gyermekeknek írt verses meséket Aranymadár, A Nap születése címmel. Drámái a Végkifejlet című kötetében szerepelnek először, köztük egyfelvonásosak és hosszabb színművek is. Legismertebb művei közé tartozik az Apokrif, a Harbach 1944, a Francia fogoly, a Ravensbrücki passió, a Négysoros, a Mire megjössz és a Harmadnapon. A Digitális Irodalmi Akadémia posztumusz tagja 1998-tól.

Bővebben...
 
230 éve született Carl Maria von Weber
2016.11.16.

Carl Maria von Weber, német zeneszerző, karmester, 1786. november 18-án született Eutin városában. Művei nagymértékben befolyásolták a romantikus zene kialakulását, a német romantikus opera atyjaként említik. Műveiben felelevenítette a német népi hagyományokat, fölfedezte a hangszín szuggesztív vonásait, a hatáskeltés és a zenei jellemzés eszközét látta meg bennük. Bizonyos hangszerekhez és hanghatásokhoz szimbolikus jelentést társított, amivel a korábbiaktól eltérően, merőben más opera dramaturgiát és zenei gondolkodást tett lehetővé. Ő alkalmazta először következetesen a vezérmotívumoknak nevezett dallamelemeket. Írt hangversenykritikákat és zeneelméleti tanulmányokat, sőt, regényírással is próbálkozott, életrajzi regénye azonban befejezetlen maradt. Boroszlóban karmesterként dolgozott, később udvari komponistaként tevékenykedett Karlsruhéban, Stuttgartban, Prágában és Drezdában. A drezdai operaház vezető karmestereként a szász fővárost az új német zene virágzó fellegvárává tette. Drezdai tevékenysége idején teljesedett ki karmesteri és operaszervezői munkássága, őt tartják az első modern – a zene, a szöveg és a színpadi cselekmény egységére különös hangsúlyt fektető – karmesternek. Weber nagy csodálói közé tartozott Wagner és Berlioz. Leghíresebb műve A bűvös vadász, 1823-ban mutatták be a berlini Királyi Operaházban. Londonban érte a halál, röviddel utolsó operája, az Oberon bemutatója után. Testét Richard Wagner kezdeményezésére 1844-ben szállították haza. Búcsúztatójában Wagner a legnémetebb zeneszerzőnek nevezte.

 

Bővebben...
 
Szent Márton jubileumi év
2016.11.08.

 

Szent Márton születésének 1700. évfordulóját ünnepeljük 2016-ban. Szent Márton a nagy szellemi és egyháztörténeti átalakulás idejében, Kr. u. 316. november 11-én született Pannóniában, Savariában, mai nevén, Szombathelyen. Ő volt az első az Egyház történetében, akit nem vértanúhalála miatt avattak szentté, állítottak az emberek elé példaként, hanem élete miatt. Ő a testvéri, a szolidáris szeretet példaképe, aki megosztotta köpenyét a koldussal. Ő a hitvalló, aki életének középpontjába Krisztus evangéliumát helyezte. Ő az egyházfő, aki püspökként gondosan vezette a rábízottakat. Szerte Kárpát-medencében, Európában és a nagyvilágban, sok-sok templomot szenteltek Szent Márton tiszteletére. Alakja feltűnik főoltárképeken, festményeken, üvegablakokon, domborműveken. Márton napjához számos népi megfigyelés és hiedelem kötődik, emléknapja fontos része lett a néphagyománynak is. Napjainkban pedig egyre több helyen szerveznek Márton napján a gyermekeknek játékos foglalkozásokat, a felnőtteknek kiállításokat, előadásokat, hogy így is közelebb vigyék Szent Márton alakját az emberekhez.

 

Bővebben...
 
MAGYAR TUDOMÁNY NAPJA
2016.11.02.

Johann Nepomuk Ender: A Magyar Tudományos Akadémia allegóriája, 1831

Bővebben...
 
<< Első < Előző 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Következő > Utolsó >>

Oldal 9 / 38