BLOG: Hétről hétre
Jack Kerouac
2017.03.11.

Jack Kerouac a beatirodalom névadója, egyik alapítója, teoretikusa és mitikus hőse. A beat nem egyszerűen irodalmi mozgalom és stílusirány, hanem gondolkodásmód és életfilozófia. Maga a beat szó többértelmű, jelent verést, ütést, átvitt értelemben jelenti a megvert nemzedéket, mely a 2. világháború után nem találja helyét, amely nem óhajt, nem tud beilleszkedni a teljesítményelvű polgári társadalomba. A marginalizálódást választva, radikálisan elutasítja a társadalomban megkövetelt konformizmust. A beatmozgalom születési éve: 1957, ekkor jelent meg Kerouac Úton regénye és Allen Ginsberg Üvöltés című nemzedéki programverse, melyet a beatgeneráció a „bibliájának” tekintett. Az életérzés, aminek hangot adtak, máshol nem is születhetett meg, mint Amerikában, hiszen ehhez olcsó kocsik, motorizált civilizáció, nagy terület, nagy mozgástér kellett. A beatek fogalmazták meg először a másság létjogosultságát. A beat írók a személyesség és a nyers őszinteség elvének védelmében idegenkedtek műveik csiszolásától, a tudatos javítást mesterkéltnek és az igazság elkendőzésének vélték.

 

 

Bővebben...
 
200 éve született Arany János
2017.03.02.

Arany János a magyar irodalom legkiemelkedőbb epikus költője, a Kisfaludy Társaság igazgatója, a Magyar Tudományos Akadémia tagja és főtitkára, 1817. március 2-án született Nagyszalontán. Végigélte az új életre ébredt Magyarország legérdekesebb, legviharosabb korszakait. Megteremtője és utolérhetetlen mestere volt a magyar műballadának, kortársai „a ballada Shakespeare-jeként” tisztelték. Melegen érző, lírai költő volt, a magyar nyelv gazdagságát senki úgy nem tudta felhasználni, mint ő. A magyar írók közül kiemelkedett páratlan szókincsével. Arany János az ember, a költői érzékenység, a finom lelkűség csodálatos példája. Műfordítói munkái közül kiemelkednek Shakespeare fordításai. A Nemzeti Múzeum bejárata előtt található Stróbl Alajos háromalakos szobra, melynek fő alakja Arany János, a talapzaton jobb oldalon Toldi Miklós, bal oldalon pedig Toldi szerelme, Rozgonyi Piros alakja látható.

 

 

 

Bővebben...
 
100 éve született Devecseri Gábor
2017.02.27.

Devecseri Gábor költő, író, műfordító, klasszika-filológus, 1917. február 27-én született Budapesten. Mint költő, a Nyugat „harmadik nemzedékének” egyik kitűnősége, mint tudós, a magyar klasszika-filológia nemzetközi tekintélyű kiválósága, műfordítóként az antik kultúra legkitűnőbb tolmácsa a magyar irodalomban. Az ókor klasszikusainak legnagyobb részét az ő korszerű és élvezetes fordításában ismerheti meg a magyar olvasó. Az Odüsszeia és Iliász fordítása a magyar műfordítás történetének kivételes jelentőségű eseménye volt, életművében is határvonalat jelentett, hiszen ettől kezdve prózáját és líráját is átjárta a homéroszi hősökkel való találkozás emléke és az antik világkép ihletése. A két eposz fordításával Devecseri alapvetően változtatta meg irodalmunk viszonyát a klasszikus antikvitás remekeivel, és megteremtette a görög eposz adekvát, korszerű nyelvét.

 

Bővebben...
 
Miloš Forman 85 éves
2017.02.18.

Miloš Forman azon kevésszámú rendező-színészek közé tartozik, akiknek élete és munkái asszimilálták és egyesítették az európai és az amerikai filmgyártás legjavát. A cseh újhullám meghatározó alakja Csehszlovákiában, Časlav városában született 1932. február 18-án. Bár kamaszkori vágya, hogy színész legyen, nem vált elsődlegesen valóra, rendezői rátermettségét azonban rövid idő alatt sikerült bizonyítania. A kétszeres Oscar-díjas Milos Forman a Hair, a Száll a kakukk fészkére, az Amadeus rendezője, és a csehszlovák újhullám fanyar „prolivígjátékainak” utánozhatatlan nagymestere.

 

Bővebben...
 
<< Első < Előző 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Következő > Utolsó >>

Oldal 10 / 42