Mit? Hol? Hogyan? - Mûvészetek - Színház és filmmûvészet
2007.02.08.

Intézmények

Kutatóhelyek, felsõoktatási intézmények
Kaposvári Egyetem Mûvészeti Fõiskolai Kar Színház Tanszék http://www.ke.hu/index.php?p=index558
Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kar Színháztudományi Tanszék http://uaron.comxa.com/index.php?page=intezm⊂=sztt
MTA Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya, Színház- és Filmtudományi Bizottság http://www.mta.hu/nytud
Pannon Egyetem Modern Filológiai és Társadalomtudományi Kar Színháztudományi Tanszék
http://szinhazweb.uni-pannon.hu/
Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Mozgókép Tanulmányok Központ http://www.btk.pte.hu/tanszekek/mtk
Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Természettudományi és Mûvészeti Kar-Kolozsvár Fotómûvészet, filmmûvészet, média szak http://www.sapientia.ro/hu/hova-felvetelizz-/fotomuveszet-filmmuveszet-media-szak-kolozsvar-2009.html
Színház- és Filmmûvészeti Egyetem http://www.szfe.hu

Múzeumok, könyvtárak, intézmények
Bajor Gizi Színészmúzeum http://www.bajorgizi.hu/
Európai Filmakadémia http://www.europeanfilmacademy.org/
MAFILM Rt. http://www.mafilm.hu/hu/index.html
Magyar Nemzeti Filmarchívum http://www.filmintezet.hu http://www.filmarchive.hu/
Magyar Filmtörténeti Gyûjtemény http://www.museum.hu/museum/index_hu.php?ID=72
Nemzetközi Színházi Intézet Magyar Központja http://www.itihun.hu
Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet http://www.oszmi.hu
OSZK Színháztörténeti tár http://www.oszk.hu
Színháztörténeti és Színészmúzeum http://www.mnsz.eu/_muzeum.html

Szervezetek, alapítványok, ügynökségek
Alternatív és Független Színházak Szövetsége http://www.alternativszinhazak.hu
Artus Kortárs Művészeti Stúdió http://www.artus.hu/index2.php
Elõadómûvészi Jogvédõ Iroda http://www.eji.hu
Kék Mûvészügynökség http://www.muveszkek.hu
Magyar Drámapedagógiai Társaság http://www.drama.hu
Magyar Fesztivál Szövetség http://engine.szinhaz.hu/index.php?id=207
Magyar Filmtörténeti Fotógyûjtemény Alapítvány http://www.mffa.hu
Magyar Filmunió http://www.filmunio.hu
Magyar Képzőművészek és Iparművészek Szövetsége http://www.mkisz.hu/
Magyar Képzőművészeti és Iparművészeti Társaságok Szövetsége http://www.dsy.hu/mkitsz/
Magyar Mozgókép Közalapítvány http://www.mmka.hu
Magyar Színházi Társaság http://www.mszt.org
Magyar SzínházTechnikai Szövetség http://www.msztsz.hu
Magyar Szín-Játékos Szövetség http://gportal.hu/portal/szinpad/
MASZK Egyesület: Magyarországi Alternatív Színházi Központ Színházi Szaktevékenységeket Támogató Egyesület: http://www.maszk.hu
Theatrum Mundi Színházi és Irodalmi Ügynökség http://www.theatrum-mundi.hu

Információforrások

Elsõdleges információforrások (a konkrét információkat tartalmazzák)

Nyomtatott

Enciklopédiák, lexikonok
• Ábel Péter (fõszerk.): Új filmlexikon. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1971. 2 db
• Csala Károly, Veress József (szerk.): Filmlexikon. Budapest: Totem, 1999. 2 db
• Füle Péter (összeáll.): Színház az egész!...Budapest: Palatinus, 2005 403 p.
• Lukács Ernõné (fõszerk.): A kultúra világa. 2. köt. A zene; A tánc; A színház; • A film. 2. kiad. Budapest: Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó. 1963. 925 p.
• Schöpflin Aladár: Magyar színmûvészeti lexikon. Budapest: Országos Színészegyesület, 1929-1931. 4 db Megyei és Városi Könyvtár Kaposvár
• Székely György (fõszerk.): Magyar színházmûvészeti lexikon. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1994. 882 p. http://www.mek.oszk.hu/02100/02139
• Török Zsuzsa, Balázs Éva (szerk): Új Oxford filmenciklopédia: A világ filmtörténetének kézikönyve. Budapest: Glória Kiadó, cop. 2003. XVI, 944 p.
• Veress József (szerk.): Magyar filmlexikon. Budapest: Magyar Nemzeti Filmarchívum, 2005. 2 db

Adattárak, évkönyvek, szótárak
• Bori Erzsébet (szerk.): 303 magyar film, amit látnod kell, mielőtt meghalsz. Budapest: Gabo Kiadó, cop. 2007. 324 p.
• Dureau, Christian: Dictionnaire mondial des comediens. Paris: Ed. Distar, 1991. 1024 p.
• Ebert, Roger: Száz híres film. Budapest: Európa Kiadó, 2006. 565 p.
• Évkönyv a ... színi évadra. Budapest: OSZMI, 2000-
• Fábry Magda, B.(szerk.): Új kortárs magyar színész lexikon. Budapest: Magazin, 1999. 659 p.
• Filmévkönyv. Budapest: Magyar Filmintézet, 1980-
• Karcsai Kulcsár István, Veress József (szerk.): Magyar filmkalauz: Negyven év száz magyar nagyjátékfilmje. Budapest: Magvetõ, Magyar Filmintézet, 1985. 629 p.
• Kékesi Kun Árpád (szerk.): Színházi kalauz. Budapest: Saxum Kiadó, cop. 2008. 790 p.
• Markó László (szerk.): A film krónikája. Budapest: Magyar Könyvklub, Officina Nova, 2000. 680 p.
• Muhi Klára, Pápai Zsolt: Film- és médiafogalmak kisszótára. Budapest: Korona Kiadó, 2002. 389 p.
• Papp Sándor(fõszerk.): Ki kicsoda a mai magyar filmmûvészetben: Akik a magyar filmeket csinálják. Budapest: Mokép, 1983. 399 p.
• Pavis, Patrice: Színházi szótár. Budapest: L'Hartmann Kiadó, cop. 2005. 552 p.
• Schneider, Steven Jay (szerk.): 1001 film, amit látnod kell, mielőtt meghalsz. Budapest: Gabo Kiadó, cop. 2007. 960 p.
• Vajda György Mihály, Szántó Judit (szerk.): Színházi kalauz. Budapest: Gondolat, 1981. 2 db

Kézikönyvek
• Balogh Gyöngyi: A magyar játékfilm története a kezdetektõl 1990-ig. Budapest: Mûszaki Könyvkiadó, 2004. 306 p.
• Belitska-Stholtz, Hedvig (szerk): Színháztörténeti képeskönyv. Budapest: OSZK, Osiris Kiadó, 2005. 389 p.
• Brown, John Russel (fõszerk.): Képes színháztörténet. Budapest: Magyar Könyvklub, 1999. 589 p.
• Fischer-Lichte, Erika: A dráma története. Budapest: Jelenkor Irodalmi és Mûvészeti Kiadó, 2001. 739 p.
• Gregor, Ulrich, Patalas, Enno: A film világtörténete. Budapest: Gondolat Könyvkiadó, 1966. 556 p.
• Hevesy Iván: A némafilm egyetemes története, 1825-1929. Budapest: Magyar Filmintézet, 1993. 407 p.
• Hont Ferenc (fõszerk.): A színház világtörténete. 2. bõv. kiad. Budapest: Gondolat Könyvkiadó, 1986. 2 db
• Sadoul, Georges: A filmmûvészet története. Budapest: Gondolat Kiadó, 1959. 609 p.
• Simhandl, Peter: Színháztörténet. Budapest: Helikon Kiadó, 1998. 560 p.
• Székely György (fõszerk.): Magyar színháztörténet 1790-1949. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1990, 2002. 3 db http://www.mek.oszk.hu/02000/02065
• Thomson, Kristin, Bordwell, David: A film története. Budapest: Új Palatinus Könyvesház Kft., cop. 2007. 802 p. (Palatinus könyvek)

Folyóiratok
Criticai Lapok: Színház-Mûvészet-Világ http://www.criticailapok.hu
Ellenfény: Kortárs tánc- és színházmûvészet http://www.ellenfeny.hu
Filmvilág: Filmmûvészeti folyóirat http://www.filmvilag.hu
Metropolis: Filmelméleti és filmtörténeti folyóirat http://www.c6.hu/metropolis/
Színház - kritikai és elméleti folyóirat http://www.szinhaz.net/
Színpad: Magyar Színháztechnikai Szövetség hivatalos lapja http://www.msztsz.hu/szinpad.html
Theater heute - színházművészeti folyóirat http://www.theaterheute.de
Vox Mozimagazin http://www.vox.hu

Elektronikus

Virtuális fotógyûjtemények, múzeumok
Debreceni Színház Színlapjai 1862-1896 http://www.lib.unideb.hu/hun/diglibszinlap.php
Digitális Képarchívum http://www.keptar.oszk.hu/
Fotószínház http://foto.szinhaz.hu/
OSZK Színháztörténeti Tár-Virtuális kiállítások http://www.oszk.hu/hun/konyvtar/szervfel/kulongy/szinhaz/kiallitasok.htm

Elektronikus könyvtárak, dokumentumok, színházi, filmes adatbázisok
Digitalis Irodalmi Akadémia http://www.irodalmiakademia.hu
Ellenfény-Virtuális Könyvtár-Száz év múlva: Csehov dramaturgiája és a magyarországi Csehov-játszás http://www.ellenfeny.hu/virtualis-konyvtar/szaz-ev-mulva/
Film.szinhaz.hu elõadásrészletek - videótár http://film.szinhaz.hu/
Gelencsér Gábor (szerk.): Mozgóképkultúra és médiaismeret szöveggyűjtemény http://www.mek.oszk.hu/00100/00125/index.phtml
Hamlet adatbank - erdélyi előadások & kritikák http://www.hamlet.ro/adatbazis.php
Karcsai Kulcsár István, Újhelyi Szilárd: „A budapesti 12". [Bp.] : Magyar Filmtud. Int. és Filmarchivum : NPI, [1971]. http://www.filmkultura.hu/regi/2004/articles/essays/budapesti12.hu.html
Karcsai Kulcsár István (1925-):"A brüsszeli 12" : 24 filmremek : útmutató a klasszikus filmek világában. Bp. : Magyar Filmtudományi Intézet és Filmarchivum : NPI,[1968]. http://www.filmkultura.hu/regi/2004/articles/essays/brusszeli12.hu.html
Képidõ Adatbázis Magyarország képes történelmi kronológiája http://www.kepido.oszk.hu
Magyar Filmtörténet online http://www.filmtortenet.hu
Magyar Nemzeti Filmarchívum http://www.filmarchive.hu/adatbazisok/index.php
MEK http://mek.oszk.hu/
MozgóKépTár - Magyar Nemzeti Filmarchívum CD-ROM-sorozata http://www.filmintezet.hu/magyar/filmint/mozgkeptar/ismertet.htm
MTV Online multimédiás anyagai http://videotar.mtv.hu/
Neumann-Ház http://www.neumann-haz.hu/
NAVA – Nemzeti Audiovizuális Archívum http://www.nava.hu/
Palotai János: Mozgóképkultúra és médiaismeret. Budapest, Ars Wonderland Stúdió, 2000. http://www.media.ars-wonderland.hu/
Színészkönyvtár: digitális színészmúzeum, lexikon http://www.szineszkonyvtar.hu/
Szegedi Tudományegyetem BRS adatbázis-filmkritikák http://brs.bibl.u-szeged.hu/cgi-bin-akos/brs.pl?dbname=FILM1

Elektronikus folyóiratok portálok, honlapok
Antropos - kultúrális online magazin http://www.antropos.hu/
Apertúra - filmelméleti és filmtörténeti szakfolyóirat http://apertura.hu/
Filmhu http://www.szakma.film.hu
Filmhu http://www.magyar.film.hu/
Filmkultura.hu http://www.filmkultura.hu
Filmtett.ro - erdélyi filmes portál http://www.filmtett.ro
Filmtett - erdélyi filmes portál http://www.filmtett.ro/cikk/905
HAMLET deszka és vászon - erdélyi színházi portál http://www.hamlet.ro
Kultúrális és Művészeti TV http://www.kulturalis.tv/
Literatura.hu http://www.literatura.hu/
Mozinet.hu http://www.mozinet.hu
Magyar Színházi Portál http://www.szinhaz.hu
Merliner - kritikai és publicisztikai folyóirat http://www.merliner.net
Offscreen.com - filmelmélet, filmtörténet http://www.offscreen.com
Papiruszportál Kulturális Honlap http://www.papiruszportal.hu
PRAE.HU művészeti portál http://www.prae.hu
Port.hu - mozimûsor és filmadatbázis http://www.port.hu
Premier - mûvészeti magazin http://www.szinhaz.hu/premier/index.shtml
Revizor - a Nemzeti Kultúrális Alap kritikai portálja http://www.revizoronline.hu/
Színház és Film Intézet - színházi és filmes háttérszakmák oktatási központja http://www.szfi.hu/
Terasz - online kulturális magazin http://www.terasz.hu/terasz.php
Theater Online http://www.theater.hu
Z’ART KOR - programok, kortárs mûvészet, stílus, alkotás kritikusan http://zartkor.hu/

Másodlagos információforrások (az információ helyét adják meg)

Nyomtatott

Bibliográfiák, filmográfiák
• Farkas Márta, Lendvai Erzsi (összeáll.): Dokumentumfilm, animációs film, rövidfilm: 1981-1985. Budapest: Magyar Filmintézet, 1993. 439 p.
• Lakatos Éva: A magyar színházi folyóiratok bibliográfiája 1778-1948. Budapest: OSZMI, 1993. 483 p. http://mek.oszk.hu/04300/04373/
• Schneider, Steven Jay (fõszerk.): 1001 film, amit látnod kell mielõtt meghalsz. Budapest: Gabó Kiadó, 2004. 960 p.
• Staud Géza: A magyar színháztörténet forrásai. Budapest: Színháztudományi Intézet, 1962. 3 db
• Staud Géza: A magyarországi iskolai színjátékok forrása és irodalma. Budapest: MTA Könyvtár, 1984-
• Tóbiás Áron: Filmkönyvek könyve: Magyarnyelvû filmszakirodalom. Budapest: Magyar Filmtudományi Intézet és Filmarchívum, 1971. 180 p.
• Varga Balázs (szerk.): Magyar filmográfia: Játékfilmek 1931-1998. 2. jav. bõv. kiad. Budapest: Magyar Filmintézet, 1999. 1276 p.

Elektronikus

Bibliográfiai adatbázisok, internet katalógusok, filmográfiák
Fénypont filminformációs adatbázis http://www.fenypont.hu
Filmobserver filmszakirodalmi adatbázis http://www.filmobserver.hu
Magyar Filmunio http://www.filmunio.hu
HIRADÓ adatbázis http://www.filmintezet.hu/uj/hirado
Irodalmi kritikák, tanulmányok bibliográfiája http://www.fszek.hu/adatbazisok/sajat_adatbazisok/irodalmi_kritikak__tanulmanyok_bibliografiaja
Színházi Adattár - Országos Színháztörténeti Múzeum online adatbázisa http://www.szinhaziadattar.hu
SOMMA Mûvészeti adatbázis http://www.sk-szeged.hu/adatbazisok/somma/
Televíziós Szakmai Adatbázis http://www.mediaservice.hu
The Internet Movie Database http://www.imdb.com
The Internet Theatre Database http://www.theatredb.com

Ajánlott linkgyûjtemények

Törvények

2004. évi II. törvény a mozgóképről (filmtörvény) http://www.mmka.hu/images/stories/adatlapok/2004.evi_II.torveny_modositas.pdf
2008. évi XCIX. Törvény az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0800099.TV
Színházi törvény tervezet http://www.maszk.hu/documentdownload/50

Dráma.lap.hu http://drama.lap.hu
Drámapedagógia.lap.hu http://dramapedagogia.lap.hu
EMIR elektronikus magyar irodalom http://www.emir.hu/index.html
Film.lap.hu http://film.lap.hu
Film - film lapozz.hu http://film.lapozz.hu/
Film.linkek.hu http://film.linkek.hu
Interaktív filmkatalógus http://www.filmkatalogus.hu/
Irodalom.lap.hu http://irodalom.lap.hu
Mozi.lap.hu http://mozi.lap.hu
Poszt - 2009 http://www.poszt.hu/
Színház.lap.hu http://szinhaz.lap.hu
Színház.lapozz.hu http://szinhaz.lapozz.hu
Színész.lap.hu http://szinesz.lap.hu
Vers.lap.hu http://vers.lap.hu/