Mit? Hol? Hogyan?- Mûvészetek - Táncmûvészet
2007.02.08.

Intézmények

Kutatóhelyek, felsõoktatási intézmények
Budapest Kortárstánc Fõiskola http://www.tanc.sulinet.hu/02.php
Európai Folklór Intézet http://www.folkline.hu/
Hagyományok Háza Folklórdokumentációs Központ http://www.hagyomanyokhaza.hu/fdk
Magyar Táncmûvészeti Fõiskola http://www.mtf.hu
Magyar Tánctudományi Társaság tánctudomány és a tánckutatás hivatalos honlapja http://www.magyartanctudomany.hu
Magyar Tudományos Akadémia Zenetudományi Intézet Néptánc Osztály http://www.zti.hu/tanc/tanc.htm
Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet Táncarchívum http://szinhaziintezet.hu/index.php?action=tartalom&tid=40

Szervezetek, alapítványok
International Federation of Modern Dance Sports (Modern Tánccsoportok Nemzetközi Szövetsége) http://www.dancewch.com/ifmd/index.html
Magyar Táncmûvészek Szövetsége http://www.tancszovetseg.hu/
Magyar Zenemûvészek és Táncmûvészek Szakszervezete http://www.mztsz.hu
Modern Tánccsoportok Magyarországi Szövetsége http://www.dancewch.com/hindex.html
Mûhely Alapítvány http://www.wsf.hu
Mûvészeti Szakszervezetek Szövetsége http://www.muvesz-vilag.hu
Orkesztika Alapítvány http://www.mozdulatmuveszet.hu/oa/
Táncház Egyesület http://www.tanchaz.hu/start.html

Tánchelyszínek
Magyar Állami Operaház http://www.opera.hu
Millenáris http://www.millenaris.hu/
Mûvészetek Palotája http://muveszetekpalotaja.hu
Nemzeti Táncszínház http://www.nemzetitancszinhaz.hu/
Trafó Kortárs Mûvészetek Háza http://www.trafo.hu

Együttesek

Balett
Budapest Balett http://www.budapestbalett.com/
Magyar Balett Színház http://www.magyarbalettszinhaz.hu/
Magyar Fesztivál Balett
Magyar Nemzeti Balett http://tancelet.hu/egyuettesek/balett/60-a-magyar-nemzeti-balett
http://www.opera.hu/index.php?module=sajat/balett
Gyõri Balett http://www.gyoribalett.hu
Pécsi Balett http://pecsibalett.hu
Szegedi Kortárs Balett http://www.szegedikortarsbalett.hu

Néptánc
Bartók Táncegyüttes http://www.bartokdance.hu
Duna Mûvészegyüttes http://www.dunaart.fw.hu/
Honvéd Együttes http://www.honvedart.hu/main.htm?1
Magyar Állami Népi Együttes http://www.hagyomanyokhaza.hu/mane/

Kortárs
Artus Kortárs Művészeti Stúdió http://www.artus.hu/index2.php
Bartók Táncszínház http://www.bartokszinhaz.hu/index.php?p=tancszinhaz_fo
Botafogo http://www.botafogo.hu
Bozsik Yvette Társulat http://www.ybozsik.hu
Budapest Táncszínház http://www.budapestdancetheatre.hu
Duna Táncmûhely http://www.dunaart.hu/inside.php?art_id=1⊂=4
Experidance http://www.experidance.hu
Közép-Európa Táncszínház http://www.cedt.hu
L1 - Független Táncművészek Társulata http://www.l1.hu/main.html
Magyar Mozdulatművészeti Társulat http://www.mozdulatmuveszet.hu/m1/
Szegedi Kortárs Balett http://www.szegedikortarsbalett.hu

Információforrások

Elsõdleges információforrások (a konkrét információkat tartalmazzák)

Nyomtatott

Lexikonok, kézikönyvek
• Dienes Gedeon (szerk.): Magyar táncművészeti lexikon. Budapest: Planétás Kiadó: Magyar Tánctudományi Társaság, 2008. 226 p.
• Dienes Gedeon, Fuchs Lívia (szerk.): A színpadi tánc története. Budapest: Múzsák, 1989. 381 p.
• Kaposi Edit, Pesovár Ernõ (szerk.): Magyar táncmûvészet. Budapest: Corvina Kiadó, 1983. 245 p.
• Lelkes Lajos (szerk.): Néptánc kislexikon. Budapest: Planétás, 1977. 229 p.
• Lelkes Lakos (szerk.): Magyar néptánchagyományok. Budapest: Zenemûkiadó, 1980. 384 p.
• Martin György: Magyar tánctípusok és táncdialektusok. Budapest: Planétás, 1976.
• Pesovár Ernõ: A magyar nép táncmûvészete. Budapest: NPI, 1975. 2 db
• Pesovár Ernõ: A magyar tánctörténet évszázadai. Budapest: Hagyományok Háza, 2003. 197 p.
• Réthelyi Prikkel Marián: A magyarság táncai. Budapest: ÁKV, 1985. 311 p.
• Vályi Rózsi: A táncmûvészet története. Budapest: Zenemûkiadó, 1969. 412 p.

Folyóiratok
Ellenfény: Kortárs tánc- és színházmûvészet http://www.ellenfeny.hu/
Táncmûvészet - színpadi táncmûvészet kritikai és táncelméleti folyóirata

Elektronikus

Lexikon, enciklopédia, tanulmánykötet
Ellenfény-Virtuális Könyvtár- Időben: A TranzDanz húsz éve http://www.ellenfeny.hu/virtualis-konyvtar/idoben/
Magyar tánclexikon http://www.magyartanctudomany.hu/tanclex
Tánctudományi Tanulmányok 2002-2003 a Magyar Táncmûvészek Szövetsége kiadványa http://www.magyartanctudomany.hu/ttt/ttt0203.pdf
Terasz online kulturális magazin enciklopédiája http://www.terasz.hu/terasz.php?id=enciklopedia&page=enciklopedia

Adatbázisok
Elektronikus Periodika Archívum és Adatbázis (EPA) http://epa.oszk.hu
EUDRID European Dance Research Information Directory - európai tánckutatási adattár http://www.c3.hu/~dienesbu/
Hagyományok Háza Folklórdokumentációs Központ adatbázisa http://www.hagyomanyokhaza.hu/fdk/index.php?menu=212
Kortárs Táncművészeti Adatbázis http://dance.wsf.hu/pages/
NAVA – Nemzeti Audiovizuális Archívum http://www.nava.hu/
TáncFa Tánc Film Adatbázis http://www.zti.hu/tanc/tancfa.htm

Folyóiratok, portálok
Kortárs Mozgásmûvészeti Portál http://www.terasz.hu/harmonia
Kultúrális és Művészeti TV http://www.kulturalis.tv/
Revizor - a Nemzeti Kultúrális Alap kritikai portálja http://www.revizoronline.hu/
Szemfüles - magyar kulturális metaportál http://www.szemfules.hu
Tánc.hu - online folyóirat http://www.tanc.hu
Táncélet - magyar táncmûvészeti és táncszínházi élet online magazinja http://www.tancelet.hu
Terasz - online kulturális magazin http://www.terasz.hu/terasz.php
Táncvarázs http://www.tancvarazs.media.hu/
Z’ART KOR - programok, kortárs mûvészet, stílus, alkotás kritikusan http://zartkor.hu/

Másodlagos információforrások (az információ helyét adják meg)

Elektronikus

Bibliográfia, repertórium, adatbázisok
Ellenfény repertórium 1996-2000 http://ellenfeny.szinhaz.org/repertorium.html
RILM Abstracts of Music Literature zene, népzene, tánc és határterületei ; repertórium, korlátozott hozzáférésû http://www.rilm.org
SOMMA Somogyi Könyvtár művészeti adatbázisa http://www.sk-szeged.hu/adatbazisok/somma/
Táncház bibliográfia http://www.hagyomanyokhaza.hu/oldal/262/

Ajánlott linkek

Balett.lap.hu http://www.balett.lap.hu
Barokktánc.lap.hu http://barokktanc.lap.hu
CalendArt angol nyelvû magyar kulturális kalauz, programajánló http://www.calendart.info/venues.asp
Néptánc.lap.hu http://www.neptanc.lap.hu
Országos Tánchírek http://www.tanchirek.hu
Színház.lap.hu Táncmûvészet http://www.szinhaz.lap.hu
Tánc.lap.hu http://tanc.lap.hu/
Tánc.linkcenter.hu http://tanc.linkcenter.hu
Tánciskola.lap.hu http://tanciskola.lap.hu
Táncprodukció.lap.hu http://www.tancprodukcio.lap.hu
Társastánc.lap.hu http://tarsastanc.lap.hu