Mit? Hol? Hogyan? - Közgazdasági információforrások
2007.02.08.

Intézmények

Minisztériumok

Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium http://www.nfgm.gov.hu/
Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium http://www.khem.gov.hu
Pénzügyminisztérium http://www1.pm.gov.hu
Egyetemek és fõiskolák
Budapesti Corvinus Egyetem Közgazdaságtudományi Kar
Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástudományi Kar
Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar http://www.ktk.pte.hu/
BMF Keleti Károly Gazdasági Fõiskolai Kar http://www.kgk.bmf.hu
Budapesti Gazdasági Fõiskola, Pénzügyi és Számviteli Fõiskolai Kar http://www.pszfb.hu
Budapesti Gazdasági Fõiskola, Pénzügyi és Számviteli Fõiskolai Kar Zalaegerszeg http://www.pszfz.bgf.hu
Debreceni Egyetem Közgazdaságtudományi Kar http://www.econ.unideb.hu/
CEU Department of Economics http://www.ceu.hu/econ/econdir.html
Kaposvári Egyetem Gazdaságtudományi Kar http://www.ke.hu/index.php?p=&mstag=gtk
Gazdasági kutatóhelyek

GKI Gazdaságkutató Zrt. http://www.gki.hu
MTA Közgazdaságtudományi Intézet http://www.econ.core.hu
MTA Regionális Kutatások Központja http://www.rkk.hu
MTA Világgazdasági Kutató Intézet http://www.vki.hu/index.shtml
ECOSTAT Gazdaságelemzõ és Informatikai Intézet http://www.ecostat.hu/index.html
GfK Hungária Piackutató Intézet http://www.gfk.hu
KOPINT-DATORG Rt. http://www.kopdat.hu
Magyar Gallup Intézet http://www.gallup.hu
Marketing Centrum Országos Piackutató Intézet http://www.marketingcentrum.hu
MEDIÁN - Közvélemény- és Piackutató Intézet http://www.median.hu
Pénzügykutató Rt.http://www.penzugykutato.hu/
Központi Statisztikai Hivatal http://www.ksh.hu
Pénzügyi intézmények

Budapesti Értéktõzsde http://www.bet.hu/
Magyar Nemzeti Bank http://www.mnb.hu/Engine.aspx
Pénzügyminisztérium http://www2.pm.gov.hu/
Befektetési Szolgáltatók Szövetsége http://www.bszsz.hu
Pénzportál http://www.penzportal.hu

Információforrások az Egyetemi Könyvtárban

Szakjelzetek
A könyvtár állományába folyamatosan kerülnek új gazdasági és pénzügyi kiadványok. A könyvtár az Egyetemes Tizedes Osztályozás szakjelzeteit alkalmazza és így a dokumentumok többsége a következõ ETO osztályokba kerül: 330 közgazdaságtan, 336 pénzügy, 65 üzemvezetés és szervezés és 657 számvitel.

Kézi könyvtár
A kézi könyvtári gyûjteményben: szótárak, lexikonok, enciklopédiák, adattárak, bibliográfiák, tankönyvek és kötelezõ olvasmányok találhatók. Gyors válaszokat ad a témához tartozó szakkifejezések, definíciók és friss adatok kereséséhez, de meg lehet benne találni a kézi és szakkönyveket is, az adott tudományág legfontosabb ismereteivel.

Néhány példa a kézi könyvtári állományból:
• Angol - magyar üzleti nagyszótár. Budapest: Tudex Kiadó, 1994. 425 p.
• Brealey, Richard: Modern vállalati pénzügyek. Budapest: Panem Kft, 2005. 1175 p.
• Brémond, Janine: Közgazdasági és társadalomtudományi kisenciklopédia. Budapest: Napvilág Kiadó, 2005. 644 p.
• Az Európai Unió gazdasága. Minden, amit az EU gazdasági és pénzügyi politikáiról tudni kell. Budapest: HVG Kiadói Rt, 2005. 832 p.
• Hall, Robert E.: Makroökonómia. Elmélet, gyakorlat, gazdaságpolitika. Budapest: Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1997. 639. p.
• Kerepesi Katalin: Gazdasági alapfogalmak kisszótára. Budapest: Kereskedelmi és Idegenforgalmi Továbbképzõ, 1994. 117 p.
• Ki kicsoda a magyar gazdasági életben. Budapest: Humexim Kft, 2003. 374 p.
• Kovácsné Császti, Gabriella: Magyar - angol közgazdasági szótár. Budapest: Aula Könyvkiadó, 1998. 594 p.
• Közgazdaság. Budapest: Pannonica Kiadó, 2005. 457 p..
• Közgazdasági helyesírási szótár. Szakszavak, kifejezések, szókapcsolatok és rövidítések gyûjteménye. Budapest: Tinta Könyvkiadó, 2002. 699 p.
• Közgazdasági Nobel-díjasok, 1969-2004. Budapest: KJK-KERSZÖV Jogi és Üzleti Kiadó, 2005. 927 p.
• Magyar pénzügyi és tõzsdei almanach. Budapest: Magyar Televízió Kereskedelmi Fõigazgatóság, 2005. 1676 p.
• Mankiw, Gregory N.: Macroeconomics. Budapest: Osiris, 1991. 564 p.
• Samuelson, Paul A.: Közgazdaságtan. Budapest: Akadémiai Könyvkiadó. 763 p.
• Tefner Zoltán: Német-magyar közgazdasági szótár. Budapest: Aula, 1997. 429 p.
• Üzleti fogalomtár. Budapest: Üzleti szakkönyvtár, 2004. 277 p.
• Who is who in Hungarian economy. Budapest: ZSI’S Company Termelõ és Kereskedelmi RT, 2005. 383 p.

Magyar idõszaki kiadványok
Jelenleg több napi, heti és havi lap rendelkezik elektronikus formátummal is. Azonosító és jelszó a szaktájékoztató könyvtárosoknál kérhetõ.
Ajánlott linkek az idõszaki kiadványokhoz:
Napi gazdaság http://www.napi.hu
Figyelõ http://www.fn.hu
HVG http://www.hvg.hu
Cégvezetés - archív anyagok http://cegvezetes.cegnet.hu
Közgazdasági Szemle http://www.kszemle.hu
Önadózó http://www.onadozo.hu

Idegennyelvû idõszaki kiadványok
Acta Agronomica Hungarica http://www.akademiai.com/%28qfbuz3455dgx3vms0vprue45%29/app/home/journal.asp?refer
rer=parent&backto=linkingpublicationresults,1:119692,1

Agrarwirtschaft http://www.agrarwirtschaft.net/aktuelleausgabe/pages/

Szakirodalmi adatbázisok
A bibliográfiák és a referáló folyóiratok számítógépes formában feldolgozott változatát nevezzük szakirodalmi adatbázisnak, ezek többnyire szekunder irodalomnak számítanak.

Magyar adatbázis

A Corvinus Egyetem Központi Könyvtára katalógusa http://www.lib.uni-corvinus.hu
Az adatbázis a legjobb magyar szakirodalmi forrást biztosítja gazdasági témakörökben.

A Corvinus Egyetem Központi Könyvtár fõ gyûjtõköréhez a hazai közgazdaságtudományi szakirodalom valamennyi publikált kiadványa, a külföldi közgazdaságtudományi szakirodalom válogatott dokumentumai, a társadalom- és természettudományi kiadványok tartoznak. A könyvtárban több mint 500 ezer kötet könyv, disszertáció, kézirat, jegyzet és mintegy 400 féle kurrens folyóirat található.

A könyvtári anyagban való keresés alapvetően kétféleképpen történhet: böngészéssel vagy pontos kereséssel.

A keresésnél választani kell, hogy a kiadvány mely tulajdonsága alapján akarunk keresni, meg kell adni a keresendő kifejezést, valamint több feltétel esetén megjelölni a köztük lévő kapcsolatot: és, vagy, nem operátorokkal.

kep11

A keresés eredményeként megjelenő tételek részletesebb leírása megnézhető, ha rákattintunk a címre.

kep12

Alapértelmezésben rövid formátumban jelenik meg a mű bibliográfiai leírása, de választható részletes és MARC formátum is.
keo13
A böngészés akkor használjuk, ha nem ismerjük pontosan a keresendő anyag tulajdonságait, csak közelítő információkkal rendelkezünk. Ekkor ugyanis nem pontos egyezést keres a program, hanem a keresési kifejezéshez legközelebb álló rekordtól kezdve listázza ki a fogalmokat.
kep16
Gyorskeresést akkor érdemes használni, ha nem szükséges részletes keresés.
Kereséskor a kis- és nagybetű egyenértékű, ugyanúgy, ahogy a hosszú és rövid ékezetek is.
A keresendő szavakat csonkolni, maszkolni is lehet. A csonkolás jobbról és balról történhet (jele: *), bármennyi karaktert helyettesít és minimum 3 karakter beírása után lehet használni. A maszkolás (jele: ?), egy karaktert helyettesít.
A találatok leírásában aláhúzással szereplő szavakra kattintva további kereséseket lehet indítani.
Külföldi adatbázis
Econlit
A világ közgazdasági szakirodalmának válogatott bibliográfiája, amelyet az Amerikai Közgazdasági Társaság (American Economic Association) "Journal of Economic Literature" és az "Index of Economic Literature" c. kiadványaiból állítanak össze.
Az Econlit áttekintést nyújt több mint 600 folyóirat, valamint gyûjteményes mûvek, könyvek, könyvismertetések, elõadások, doktori értekezések, a Cambridge University Press gazdasági témájú konferenciaanyagának alapján a nemzetközi szakirodalomról. A közgazdaságtan, üzlet, pénzügy, ipar és statisztika területén megjelent legfontosabb publikációk bibliográfiai adatai mellett könyvismertetéseket is tartalmaz.
Kiemelten referálja a történelmi és statisztikai jellegú publikációkat, melyek a jelenlegi gazdasági folyamatokban tükrözõdnek.
Jelenleg az Econlit több mint 726 ezer rekordot tartalmaz, évente 30 ezer rekorddal nõ.
Az adatbázis idõhatárai: 1969-tol napjainkig. A dokumentumok nyelve: 99%-ban angol.
Az Egyetemi Könyvtár könyvtári konzorcium tagjaként használhatja az adatbázist, amelyikbe a belépés csak az egyetem és a könyvtár területén található számítógépeken lehetséges.
Az adatbázis használata CSA (Cambrige Scientific Abstracts) felületen történik, a keresést Illumina Internet alapú keresési platform teszi lehetõvé.

Keresés az Econlit adatbázisban. A CSA felület elérési címe: http://www.csa2.com

A bejelentkezés után érdemes a Quick Search (gyors keresés) funkciót elhagyni és az Advenced Search (keresés haladóknak) opciót használni, mert ez a keresési mód teszi lehetõvé a hatékony stratégia kidolgozását, mezõnevek, logikai operátorok, idõ korlátozások beállítását.
A böngészõ funkció segítségével lehet megtekinteni a szerzõi név vagy folyóirat cím listáját.
Az index vagy thesaurus kiválasztása után meg kell adni azt a karaktersort (fogalmat, nevet stb.), amelytõl a lista megjelenítését kérjük és utána a lista tetején megjelent szövegtõl átnézhetjük a mezõben szerepelt szavakat, a thesaurusban szereplõ alá- és fölérendelt kifejezéseket.
Az adatbázis legfontosobb indexei:
Author Index –szerzõk
Journal Name Index – folyóirat címek
Publication Type Index – kiadvány típusok
A keresésnél a különleges jelek használata kibõvítheti a találati halmazt.
A* jellel lehet a keresõszót csonkolni.
A * helyettesíthet nullát, egy vagy több karaktert a szó elején (balról), végén (jobbról) vagy a szó belsejében. Pld.: patent* szónál a rendszer kikeresi patents, patentable, patented stb. szavakat.
A ? -lel lehet egy karaktert helyettesíteni egy keresõszóban.
Több karakterhez többször kell használni a jelet. Pld.: ?? két jelet helyettesít.

A logikai operátorokon kívül (AND, OR, NOT) az Econlit ajánlja más kifejezések használatát, melyekkel meg lehet határozni a keresett szavak közötti távolságot a megtalált szövegekben:
no operator – 3 keresett szó szerepeljen egymás mellett, megadott rendben a keresett szövegben
within „X” - x szó távolsága szövegen belül két keresett kifejezés között (lehet az „X” jelben 1-tol 10-ig távolságot meghatározni
near – kevesebb mint 10 szó távolsága szövegen belül két keresett kifejezés között.

 

 

A találati rekordban következõ mezõk szerepelnek:
Title (Cím) Author (Szerzõ) Affiliation (Szerzõ munkahelye) Source (Forrás: könyv, folyóirat címe) ISSN Descriptors (Deszkriptorok) Abstract (Összefoglaló) Availability (Elérhetõsége) Publication Year (Kiadás éve) Publication Type (Dokumentum típus) Update (Bevétel dátuma) Accession Number (Azonosító)
Mintarekord az Econlit adatbázisból:
Title The Logic of Compromise: Monetary Bargaining in Austria-Hungary, 1867-1913
Author Flandreau, Marc
Affiliation Institut d'Etudes Politiques, Paris
Source European Review of Economic History, vol. 10, no. 1, April 2006, pp. 3-33
ISSN 1361-4916
Descriptors International Monetary Arrangements and Institutions (F330); Economic History: Macroeconomics, Growth and Fluctuations: Europe: Pre-1913 (N130); Economic History: Financial Markets and Institutions: Europe: Pre-1913 (N230); Austria; Hungary; Currency; Monetary
Abstract This article examines the historical record of the Austro-Hungarian monetary union, focusing on its bargaining dimension. As a result of the 1867 Compromise, Austria and Hungary shared a common currency, although they were fiscally sovereign and independent entities. By using repeated threats to quit, Hungary succeeded in obtaining more than proportional control and forcing the common central bank into a policy that was very favorable to it. Using insights from public economics, this article explains the reasons for this outcome. Because Hungary would have been able to secure quite good conditions for itself had it broken apart, Austria had to provide its counterpart with incentives to stay on board. I conclude that the eventual split of Hungary after World War I was therefore not "written on the wall" in 1914, since the Austro-Hungarian monetary union was quite profitable to Hungarians.
Publication Year 2006
Publication Type Journal Article
Update 200609
Accession Number 0862931

Ajánlott linkek

Céginformáció
Cégtaláló http://www.cegtalalo.hu
Creditreform Magyarország http://www.creditreform.hu
Magyar Gazdasági Cégmutató Társaság http://www.cegmutato.hu
Internet Szaknévsor http://www.internetszaknevsor.hu
Info Központ - MÁV Informatika http://praelog.mavinformatika.hu/infocenter.phtml

Kis- és középvállalkozások forrásai
Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány http://www.bvk.hu
ITD Hungary http://www.itd.hu/Engine.aspx
Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány http://www.mva.hu

Európai Unió forrásai
EU adatbank - MTI http://eusab.mti.hu/
EU-info http://www.eu-info.hu
EUROPA Homepage http://europa.eu
EU Portál http://www.euportal.hu
Euro Info Központ http://www.itd.hu/engine.aspx?page=Itdh_Euroinfo
Euro Info Service http://www.euroinfo.hu
Európai Bizottság Magyarországi Képviselete http://ec.europa.eu/magyarorszag/index_hu.htm