Mit? Hol? Hogyan? - Kommunikációs információforrások
2008.07.14.

Intézmények

Kutatóhelyek

Alkalmazott Kommunikációtudományi Intézet http://www.akti.hu/
Gazdaság- és Médiakutató Intézet http://emc.elte.hu/www/indexalap.phtml/
Kód Piac-, Vélemény-, és Médiakutató Intézet http://www.kod.hu/
MTA-ELTE Kommunikációelméleti Kutatócsoport http://www.mta.hu/?id=2005&passpars=view_group.php%3Fc_id=290 http://www.c3.hu/~jelkep/csoport.htm
MOKK - BME Szociológia és Kommunikáció Tanszék - Média Oktatási és Kutató Központ http://mokk.bme.hu/
Osa Archívum http://www.osaarchivum.org/

Képzési helyek

Felsőoktatási intézményekben

Budapesti Corvinus Egyetem Társadalomtudományi Kar Kommunikáció- és médiatudomány szak http://tkar.uni-corvinus.hu/index.php?id=21437
Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Főiskolai Kar Kommunikáció és médiatudomány szak http://www.kkf.hu/kepzesek/kepzes.php?train_Id=25
Budapesti Metropolitan Egyetem Kommunikáció és médiatudományok szak www.metropolitan.hu
mesterképzés (MA) http://www.btk.elte.hu/ma.aspx#diszciplinaris
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Kommunikáció és médiatudomány alapszak http://www.gtk.bme.hu/kepzesek/alapkepzes.html
mesterképzés(Ma) Szociológia és Kommunikáció Tanszék http://szoc.bme.hu/node/409
Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar Kommunikáció és médiatudomány alapszak http://kommunikacio.unideb.hu/
Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Kommunikáció és médiatudomány szakirány http://www.btk.elte.hu/ba.aspx#szak
mesterképzés (MA) Művészetelméleti és Médiakutatási Intézet http://www.btk.elte.hu/intezet.media.aspx
Eszterházy Károly Főiskola Gazdaság- és Társadalomtudományi Főiskolai Kar Kommunikáció és médiatudomány szak http://www.ektf.hu/ujweb/index.php?page=31
Kaposvári Egyetem Művészeti Főiskolai Kar Kommunikáció és médiatudomány szak http://www.ke.hu/index.php?p=&mstag=mfk&p=news/news
Kodolányi János Főiskola http://www.kodolanyi.hu/felveteli2009/alapkepzes/kommunikacio
Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kar http://www.kre.hu/portal/index.php?option=com_content&task=category§ionid=161&id=275&Itemid=791
Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola http://www.kfrtkf.hu/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=23&Itemid=47
Nyíregyházi Főiskola Gazdasági és Társadalomtudományi Főiskolai Kar http://gtfk.nyf.hu/uj/
Nyugat-Magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Bölcsészettudományi Kar Kommunikáció és médiatudomány szak http://btk.bdf.hu/
Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar http://www.btk.ppke.hu/OKTATAS_index.php
Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar http://www.btk.pte.hu
Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Emberi Erõforrás- és Kommunikációtudományi Intézet http://www.gtk.szie.hu
Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Kommunikáció- és médiaudományi tanszék http://www.arts.u-szeged.hu
SZTE Budapest Média Intézet http://www.sztebmi.hu/
Zsigmond Király Főiskola http://www.zskf.hu/?page_id=134

Felsőoktatás keretén kívül

Bálint György Újságíró Akadémia http://www.muosz.hu/szervezet_fo.php?page=akademia
Faludi Ferenc Akadémia http://www.faludiakademia.hu/index.php
Komlósi Oktatási Stúdió http://www.riporteriskola.hu/
Werk Stílus és Kommunikációs Akadémia http://www.werkakademia.hu/

Közvélemény- és Piackutató Intézetek

AGB Nielsen Media Research http://www.agbnielsen.net/whereweare/dynPage.asp?lang=local&id=318&country=Hungary
BMB Focus Marketingkutató és Tanácsadó Kft. http://www.bmb.hu/
Fact Intézet http://fact.hu/
GfK Hungaria Piackutató Intézet http://www.gfk.hu/
Információs Társadalom- és Trendkutató Központ http://www.ittk.hu/
Kód Gazdaság- és Médiakutató Intézet http://www.kod.hu/
Magyar Gallup Intézet – közvélemény-, piac, és társadalomkutatás http://www.gallup.hu/
Marketing Centrum http://www.marketingcentrum.hu/
Medián Közvélemény-, és Piackutató intézet http://www.median.hu/
NRC (Net Research Center Piackutató Intézet http://www.nrc.hu/
Periszkóp Média Piac-, Vélemény- és Médiakutató Kft. http://www.periszkop.hu/
Szocio-Gráf Piac- és Közvéleménykutató Intézet Kft. http://www.szociograf.hu/
Szonda Ipsos Média-, Vélemény-, és Piackutató Intézet http://www.szondaipsos.hu/
Tárki – piac-, marketing- és társadalomkutatás http://www.tarki.hu/hu/

Szervezetek, egyesületek, alapítványok

Alapítvány a Társadalmi Kommunikáció Kutatásának Fejlesztésére http://www.alapitvany.communicatio.hu/
Association of European Journalists (Európai Újságírók Közössége) http://www.aej.org/
C³ Kulturális és Kommunikációs Központ Alapítvány http://www.c3.hu/c3/index-hu.html
Diák- és Ifjúsági Újságírók Országos Szervezete http://www.due.hu/
Független Médiaközpont http://cij.hu/
Független Újságírók Szövetsége http://www.fusz.hu/
Helyi Televíziók Országos Egyesülete http://www.localtv.hu/
HEROE (Helyi Rádiók Országos Egyesülete) http://www.heroe.hu/
International Federation of Journalists (Nemzetközi Újságíró Szövetség) http://www.ifj.org/
Magyar Elektronikus Újságírók Szövetsége
Magyar Egyetemi és Főiskolai Sajtó Egyesület - Magyarország Felsőoktatási Lapjainak Internetes Oldala http://www.edupress.hu/mese/
Magyar Katolikus Újságírók Szövetsége http://www.makusz.hu
Magyar Kommunikációtudományi Társaság http://communicatio.hu/mktt/
Magyar Marketing Szövetség http://www.marketing.hu/
Magyar Rádió Közalapítvány http://www.mrka.hu/index.php?act=51&p=13
Magyar Public Relations Szövetség http://www.mprsz.hu/
Magyar Reklámszövetség http://www.mrsz.hu/
Magyar Újságírók és - Készítők Európai Szövetsége http://www.mukesz.hu/
Magyar Újságírók Közössége - Budapest, Kanizsai u. 6.
Magyar Újságírók Országos Szövetsége http://www.muosz.hu/
Médiatanács http://www.nmhh.hu/?id=menu&mid=4286〈=hu
The Museum of Public Relations http://www.prmuseum.com/
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság http://www.nmhh.hu/
Piackutatók Magyarországi Szövetsége http://www.pmsz.org
PRIME – Public Relations és Kommunikációs Egyesület http://www.primehungary.hu/
Országos Rádió és Televízió Testület (ORTT) http://www.ortt.hu/ jogutódja: Médiatanács http://www.nmhh.hu/?id=menu&mid=4286〈=hu
Sajtószakszervezet http://www.sajtoszakszervezet.hu/


Hírügynökségek

EU Press Room - EU sajtószoba http://europa.eu/press_room/index_en.htm
Független Hírügynökség http://www.fuggetlenhir.hu/
Havariapress Hírügynökség http://www.havariapress.hu/
Mediavorx – médiatartalom-szolgáltatás http://www.mediaworx.hu/
MTI - Magyar Távirati Iroda http://www.mti.hu/
Roma Sajtóközpont http://www.romapage.hu/
Reuters http://www.reuters.com/
Telepress Hírügynökség: független napilap http://www.telepress.hu/

Információforrások

Elsődleges információforrások (konkrét információt tartalmazzák)

Nyomtatott

Kézikönyvek

Barbier, Frédéric, Bertho Lavenir, Catherine: A média története: Diderot-tól az internetig. Budapest: Osiris Kiadó, 2004. 402 p. (Osiris kézikönyvek)
Beke Tamás: A public relations szakma története. Budapest: Management Kiadó, 2001. 230 p.
Bernáth László (szerk.): Bevezetés a műfajismeretbe. Budapest; Pécs: Dialóg Campus Kiadó: Magyar Újságírók Országos Szövetsége, cop. 2008. 294 p. (Dialóg Campus tankönyvek). (Studia mediorum)
Bodrits István, Viczián János (szerk.): Ki kicsoda a hírközlésben?: Újságírók, a sajtó, a rádió és televízió szerkesztői, tudósítói. Szekszárd: Babits Kiadó, 1994. 487 p. (A Révai új nagylexikona segédkönyvei ; 2. )
Briggs, Asa, Bruke, Peter: A média társadalomtörténete: Gutenbergtől az internetig. Budapest: Napvilág, 2004. 417 p.
Buzinkay Géza: Kis magyar sajtótörténet. Budapest : Haza és Haladás Alapítvány, 1993. 119 p. http://mek.oszk.hu/03100/03157/index.phtml
Buzinkay Géza, Kókay György: A magyar sajtó története 1. [Budapest] : Ráció Kiadó, 2005. (sajtó.com sorozat ; 1 ) 225 p.
Gálik Mihály: Médiaszabályozás. Budapest : KJK-KERSZÖV Jogi és Üzleti Kiadó, 2005. 434 p.
Griffin, Emory A.: Bevezetés a kommunikációelméletbe. Budapest: Harmat Kiadói Alapítvány, 2001. 535 p.
Horányi Özséb (szerk.): Kommunikáció : Válogatott tanulmányok. 2. bőv., jav. kiad. Budapest : General Press Kiadó, 2002. 2 db
Kajdiné Suhajda Zsuzsanna, Kardos Lea: Reklámjogi és reklámetikai kézikönyv. Budapest: Közgazd. és Jogi K., 1998. 236 p.
Kapitány Ágnes, Kapitány Gábor: A tömegkommunikáció szimbolikus üzenetei: Kommunikáció, demokrácia, média. Budapest : Dialóg Campus Kiadó : Sajtóház Kiadó, 2006. 248 p. (Studia mediorum). (Dialóg Campus tankönyvek)
Kókay György, Buzinkay Géza, Murányi Gábor: A magyarsajtó története. Jav. bőv. kiad. Budapest: Sajtóház Lap- és Könyvkiadó Kft., 2001. (Sajtókönyvtár)
Mast, Claudia: Az újságírás ábécéje : Bevezetés a szerkesztőségi munkába. Budapest: Greger-Delacroix, [2000]. 371 p.
McQuail, Denis: A tömegkommunikáció elmélete. Budapest: Osiris, 2003. 473 p. (Osiris tankönyvek)
Pikó András, Wisinger István, Zöldi László: Általános médiaismeret. Budapest ; Pécs: Dialóg Campus Kiadó, 2007. 198 p. (Dialóg Campus tankönyvek). (Studia mediorum)
Rosengren, Karl Erik: Kommunikáció. Budapest: Typotex Elektronikus Kiadó, 2004. 259 p. (Társadalmi kommunikáció)
Sajó András: A Szólásszabadság kézikönyve. Budapest: KJK-KERSZÖV Jogi és Üzleti Kiadó, 2005.183 p. (Jog és jogtudomány; 17)
Szabolcsi Miklós (főszerk.): A magyar sajtó története. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1979-1985. 3 db http://www.mek.oszk.hu/04700/04727/index.phtml
Székely László: Magyar sajtó- és médiajog. Budapest ; Pécs: Dialóg Campus Kiadó, cop. 2007. 358 p. (Institutiones juris). (Studia mediorum). (Dialóg Campus szakkönyvek)
Szigeti Péter (szerk.): Nagy média könyv 2007. Budapest: Professional Publishing Hungary Kft., 2007. 256 p.

Folyóiratok

Jel-kép http://www.c3.hu/~jelkep/ (1999. évf.)
Kommunikáció Média Gazdaság: A Budapesti Kommu­nikációs Főiskola negyedéves folyóirata
Magyar Média (2000-2001. évf.)
Médiafüzetek (2004. évf. 1., 2.sz.)
Médiakutató http://www.mediakutato.hu/

Elektronikus

Kézikönyvek, tankönyvek

Jóri András, Szabó Máté Dániel: Az információszabadság elektronikus kézikönyve. Budapest, Jogászoknak Kft, 2008. http://www.tankonyvtar.hu/tarsadalomtudomany/informacioszabadsag-080904-208
Kommunikációtudományi Nyitott Enciklopédia (KTNyE)http://www.akti.hu/szolgaltatas/index_enciklopedia.html
Palotai János: Mozgóképkultúra és médiaismeret. Budapest, Ars Wonderland Stúdió, 2000. http://www.media.ars-wonderland.hu/

 

Elektronikus folyóiratok, portálok

Alternatív Hírportál http://althir.org/
Brand Trend http://www.brandfocus.hu/
Diáksajtó http://diaksajto.hu/
Emasa – médiaszakmai portál http://www.emasa.hu/
Hullámvadász http://www.hullamvadasz.hu/
Kreatív Online - marketingkommunikációs szakmai potál http://www.kreativ.hu/
Lapkiadás online http://www.lapkiadas.hu/
Magyar Reklám http://www.mrsz.hu/issue-magyarreklam.php
Marketing & Média http://www.fn.hu/index.php?id=97
Médiainfó http://www.mediainfo.hu/
Médiamix http://mediamix.hullamvadasz.hu/
Metazin: Lapok lapja, szemlék szemléje http://www.metazin.hu/
PR Herald http://www.prherald.hu/
RekláMérték http://www.mrsz.hu/issue-reklamertek.php
Reklámipar http://www.reklamipar.hu/

Adatbázisok

EBSCO NEWSPAPER SOURCE PLUS nemzetközi hírlapok teljes szövegei, televíziós és rádiós híranyagok http://search.ebscohost.com/
Médiaservice.hu – televíziós szakmai adatbázis http://www.mediaservice.hu/
MTI adatbázisok http://www.mti.hu/szolgaltatasok/35860/
NAVA – Nemzeti Audiovizuális Archívum http://www.nava.hu/
Observer – médiafigyelő http://www.observer.hu/main/
Smartmedia – médiaajánlatok adatbázisa http://mediaajanlatok.smartmedia.hu/

 

Másodlagos információforrások (az információ helyét adják meg)

Nyomtatott

ockquote>

Bibliográfiák

Busa Margit (összeáll.): Magyar sajtóbibliográfia: A Magyarországon magyar és idegen nyelven megjelent, valamint a külföldi hungarika hírlapok és folyóiratok bibliográfiája. Budapest : Országos Széchényi Könyvtár. 1986-1996. 3 db http://mek.oszk.hu/03500/03545/index.phtml http://mek.oszk.hu/03500/03546/
József Farkas (szerk.): A magyar sajtótörténet irodalmának válogatott bibliográfiája, 1705-1945. Budapest: Magyar Újságírók Országos Szövetsége, 1972. 427 p. (Sajtótörténeti könyvtár)
Voit Krisztina : A budapesti sajtó adattára, 1873-1950. Budapest:: Argumentum Kiadó, 2000. - 783 p.

Elektronikus

Bibliográfiák, internet katalógusok

Libinfo Magyar Könyvtárak Internetes Tájékoztató Szolgáltatása http://libinfo.oszk.hu/
Matarka - magyar folyóiratok tartalomjegyzékeinek kereshetõ adatbázisa http://www.matarka.hu/
WebKat.hu Magyar internet katalógus http://www.webkat.hu/scripts/webkat
Wintermantel István (szerk.): A média a tiszta közéletért, a közszolgálat átláthatóságáért, a korrupció ellen: A tényfeltáró újságírás szakbibliográfiája http://mek.oszk.hu/00000/00023/html/

Törvények

1986. évi II. törvény a sajtóról http://www.hullamvadasz.hu/ftpterulet/jog/torveny/sajtotv.htm
1996. évi I. törvény - a rádiózásról és a televíziózásról Médiatörvény (1996) http://www.hullamvadasz.hu/ftpterulet/jog/torveny/mediatv.html
1996. évi CXXVII. Törvény - a nemzeti hírügynökségről http://www.hullamvadasz.hu/ftpterulet/jog/torveny/hirugynokseg_tv.htm
1997. évi LVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenységrõl Reklámtörvény (1997) http://www.hullamvadasz.hu/ftpterulet/jog/torveny/reklamtv.html
1999. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról http://www.hullamvadasz.hu/ftpterulet/jog/torveny/szerzoijog.html
2001. évi I. törvény a gazdasági reklámtevékenységről szóló 1997. évi LVIII. Törvénymódosításáról http://www.complex.hu/kzldat/t0100001.htm/t0100001.htm
2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről http://www.complex.hu/kzldat/t0300100.htm/t0300100.htm
2005. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=a0500090.tv
Nemzeti Audiovizuális Média Stratégia http://www.meh.hu/tevekenyseg/hatteranyagok/nams20070905.html
Újságírói Etikai Kódex http://www.muosz.hu/kodex.php?page=etikai⊂=etikaikk01

Linkgyűjtemények

Blog.lap.hu http://blog.lap.hu/
ELTE Elektronikus tananyag http://szabadbolcseszet.elte.hu/index.php?option=com_tananyag&task=showElements&id_tananyag=45
Helyi Rádiók http://www.helyiradiok.hu/
Hir.lap.hu http://hir.lap.hu/
Kommunikáció.lap.hu http://kommunikacio.lap.hu/
Kommunikáció linkek http://www.kodolanyi.hu/lib//Linkgyujtemenyek/Kommunikacio.htm
Kommunikáció.linkpark.hu http://kommunikacio.linkpark.hu/
Kommunikáció-elmélet.lap.hu http://kommunikacio-elmelet.lap.hu/
Média.lap.hu http://media.lap.hu/
Médiaajánlat.lap.hu http://mediaajanlat.lap.hu/
Médiablog http://mediablog.hvg.hu/
Médiakutatás.lap.hu http://mediakutatas.lap.hu/
Médiátor – Média tanácsadás http://www.médiátor.hu/
Média.linkcenter http://media.linkcenter.hu/
Média Figyelő – Marketing&Média http://www.fn.hu/media/
Newspapers.com – a világ újságai http://www.newspapers.com/
PR.lap.hu http://pr.lap.hu/
Pressonline – blogok médiafigyelése http://blogfigyeles.pressonline.hu/
Rádió.lap.hu http://radio.lap.hu/
Reklám.lap.hu http://reklam.lap.hu/
TV.lap.hu http://tv.lap.hu/
Újság.lap.hu http://ujsag.lap.hu/
Újságíró.lap.hu http://ujsagiro.lap.hu/