Mit? Hol? Hogyan? - Mûvészetek - Képzõmûvészet
2007.02.05.

Intézmények

Kutatóhelyek, felsõoktatási intézmények, könyvtárak
Artpool Mûvészetkutató Központ http://www.artpool.hu/
ELTE Mûvészetelméleti és Médiakutatási Intézet - ELTE Média Centrum http://mm.elte.hu
Magyar Képzõmûvészeti Egyetem http://www.mke.hu/ Könyvtára http://www.mke.hu/konyvtar/index.php
Magyar Tudományos Akadémia Mûvészettörténeti Kutató Intézet http://www.arthist.mta.hu/ Könyvtára http://www.arthist.mta.hu/index.php?page=konyv
Moholy-Nagy Mûvészeti Egyetem http://www.mome.hu/ Könyvtára http://konyvtar.mome.hu


Múzeumok, galériák, könyvtárak

Ernst Múzeum http://www.mucsarnok.hu/ernstmuzeum.hu/kiall.php?lang=hunKönyvtára http://www.mucsarnok.hu/ernstmuzeum.hu/konyvtar.php
Iparmûvészeti Múzeum http://www.imm.hu/ Könyvtára http://www.imm.hu/kvt_fo.html
Ludwig Múzeum http://www.ludwigmuseum.hu/
Magyar Nemzeti Galéria http://www.mng.hu/nyito
Magyar Nemzeti Múzeum http://www.hnm.hu/
Mûcsarnok http://www.mucsarnok.hu/ Könyvtár és Archívum http://www.mucsarnok.hu/new_site/index.php?lang=hu&info=4&curmenu=404
Mûvészetek palotája http://www.mupa.hu/
Szépmûvészeti Múzeum http://www.szepmuveszeti.hu/ Könyvtára http://www.szepmuveszeti.hu/web/guest/konyvtar
Trafo Kortárs Mûvészetek Háza http://www.trafo.hu/

Szervezetek, alapítványok
Artus Kortárs Művészeti Stúdió http://www.artus.hu/index2.php
Fészek Mûvészklub http://www.feszek-muveszklub.hu/
Képzõ- és Iparmûvészeti Lektorátus http://www.lektoratus.hu/
Kultúrpont Iroda Információk az Unióról és a kultúráról http://www.kulturpont.hu/
Magyar Alkotómûvészek Országos Egyesülete http://www.alkotok.hu/
Magyar Alkotómûvészeti Közalapítvány http://www.mak-alkoto.hu/
Magyar Képzõmûvészek és Iparmûvészek Szövetsége http://www.mkisz.hu/
Magyar Képzõmûvészeti és Iparmûvészeti Társaságok Szövetsége http://www.dsy.hu/mkitsz/
Pesti Vigadó Mûvészeti és Szabadmûvelõdési Alapítvány http://www.tabulas.hu/vigado/fooldal/index.htm

Információforrások

Elsõdleges információforrások (a konkrét információkat tartalmazzák)

Nyomtatott

Enciklopédiák, lexikonok
Altmann, Lothar: Festészeti lexikon. Budapest: Ikar: Euromedia Group Hungary Kft., 2006.
• Balázs-Art Valéria: Délvidéki magyar képzőművészeti lexikon. Budapest: Timp Kiadó, 2007. 671 p.
Fábián Sándor (vál.): A világ szobrászainak lexikona. Budapest: Magyarkerámia Kft., 2008. 892 p.

• Fajcsák Györgyi (szerk.): Keleti művészeti lexikon. Budapest: Corvina Kiadó, 2007. 387 p.
Falus János, Kígyós Erzsébet, Turai Hedvig (fel. szerk.): Mûvészlexikon. Budapest: Corvina, 1994-1995. 4 db
Fitz Péter (fõszerk.): Kortárs magyar mûvészeti lexikon. Budapest: Enciklopédia Kiadó, 1999-2001. 3 db
Gowing, Lawrence (ed.): The encyclopedia of visual art. London: Encyclopedia Britannica International, 1983. 10 db
• O`Connell, Mark, Airey, Raje: Jelek és szimbólumok enciklopédiája. Budapest: Jószöveg Műhely Kiadó, cop. 2007. 256 p.
Seibert, Jutta (szerk.): A keresztény mûvészet lexikona. Budapest: Corvina Kiadó, 1986. 328 p.
Szávik Tamás (főszerk.): Művek lexikona. Budapest: Magyar Nagylexikon Kiadó, 2008. 3 db
Zádor Anna, Genthon István (szerk.): Mûvészeti lexikon. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1965. 4 db

Kézikönyvek, szótárak
Aradi Nóra (fõszerk.): A magyarországi mûvészet története. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1981. 6 db
Aradi Nóra (…fõszerk.): A mûvészet története. Budapest: Corvina Kiadó, 1986. 10 db
• Bhaskaran, Lakshmi: A forma művészete: Mozgalmak és stílusok hatása a kortárs formatervezésre. Budapest: Scolar Kiadó, 2007. 236 p. (Scolar design)
Bossaglia, Rosanna (szerk.): Egyetemes mûvészettörténet. Budapest: Park Kiadó, cop. 1999. 718 p.
Carr-Gomm, Sarah: Szimbólumok a mûvészetben. Budapest: Holnap Kiadó, cop. 2001.
Fülep Lajos (fõszerk.): A magyarországi mûvészet története. Budapest: Képzõmûvészeti Alap Kiadóvállalata, 1964. 2 db
Hollingsworth, Mary: Mûvészetek világtörténete. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1995. 511 p.
Major Máté (szerk.): Építészettörténeti és építészetelméleti értelmezõ szótár. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1983. 431 p.
Molnár Albert, Németh Lajos, Voit Pál (szerk.): Mûvészettörténeti ABC. Budapest: Terra, 1961. 567 p.
Ráth György (szerk.): Az iparmûvészet könyve. Hasonmás kiad. Szekszárd: Babits Kiadó, 2002. 3 db
Sebõk Zoltán: Az új mûvészet fogalomtára 1945-tõl napjainkig. Budapest: Orpheusz Kiadó, cop. 1996. 115 p.
Végh János (szerk.): Mûvészeti szótár. Budapest: Corvina Kiadó, 1997. 284 p.

Folyóiratok
ARTmagazin http://www.artmagazin.hu/
Balkon: Kortárs mûvészeti folyóirat http://www.balkon.hu/
Magyar Iparmûvészet http://www.virtuartnet.hu/Mipmuv/iparmuv.htm
Magyar Mûhely: Művészeti folyóirat
MAKtár A Magyar Alkotómûvészeti Közalapítvány havilapja http://epa.oszk.hu/maktar
Művészet 1902-1915 http://epa.oszk.hu/html/vgi/boritolapuj.phtml?id=00009
Mûvészettörténeti Értesítõ: A Magyar Régészeti és Művészettörténeti Társulat folyóirata http://www.akademiai.com/content/119732/
Szellemkép: Kortárs művészeti folyóirat http://www.szellemkep.hu/beloldal-ujsag-lapok
Új Mûvészet http://www.uj-muveszet.hu/

Elektronikus

Virtuális galériák, web galériák
Képzõmûvészet Magyarországon kezdetektõl a XX. sz. közepéig http://www.hung-art.hu/
Száz szép kép virtuális kiállítás mûelemzésekkel http://mek.oszk.hu/kiallitas/keptar/
Virtuális múzeumok és kiállítások http://www.ace.hu/ceicom/hungary/virtualis.html
Web Gallery of Art külföldi festõk alkotásai 1100-as évektõl 1850-ig http://www.wga.hu/

Kortárs galériák
Art-Area Galéria kortárs mûvészeti galéria http://www.art-area.hu/
Artitude Kortárs Mûvészeti Galéria http://www.artitude.hu/
ArtLine Gallery kortárs mûvészeti galéria http://www.artline.hu/
ArtMagick 19-20. századi virtuális galéria http://www.artmagick.com/
Koncz Művészeti Galéria http://koncz.matav.hu/
VirtuArtNet Galéria kortárs képzõmûvészeti alkotások http://www.virtuartnet.hu

Múzeumok, nemzeti galériák honlapjai
British Museum http://www.britishmuseum.org/
Hermitage Museum, St. Petersburg http://www.hermitagemuseum.org/html_En/index.html
Louvre Museum, Paris http://www.louvre.fr/llv/commun/home.jsp
Metropolitan Museum of Art, New York http://www.metmuseum.org/
National Gallery of Art, Washington http://www.nga.gov/
National Gallery, London http://www.nationalgallery.org.uk/
Rijksmuseum, Amsterdam http://www.rijksmuseum.nl/index.jsp
Uffizi Gallery, Firenze http://www.polomuseale.firenze.it/english/musei/uffizi/

Adatbázisok, elektronikus dokumentumok
Artportal lexikon - Kortárs Magyar Mûvészeti Lexikon http://artportal.hu/lexikon/fooldal/
Art History Resources ont he Web http://witcombe.sbc.edu/ARTHLinks.html
Artatlas nemzetközi mûvészeti szótár http://www.art-atlas.net/index.php
Artcyclopedia http://www.artcyclopedia.com/
Artlex mûvészeti fogalmak szótára http://www.artlex.com/
History of Art http://www.all-art.org/
Képszótár mûvészeti és építészettörténeti adatbázis http://www.kepszotar.hu/
Kortárs Magyar Mûvészeti Lexikon http://www.tankonyvtar.hu/main.php?objectID=5772711

Magyar Elektronikus Könyvtár (MEK) Képzőművészetek, vizuális művészetek http://www.mek.oszk.hu/html/human.html
Magyar Mûvészeti netLexikon http://www.muveszetek.hu/lexikon/
NAVA – Nemzeti Audiovizuális Archívum http://www.nava.hu/
Oxford Art Online http://www.oxfordartonline.com/subscriber/
World Wide Art Resources http://www.wwar.com/

Elektronikus folyóiratok, portálok, honlapok
Antropos - kultúrális online magazin http://www.antropos.hu/
Art Daily - friss művészeti hírek a nagyvilágból http://www.artdaily.com/index.asp
Art magazin http://www.artmagazin.hu/
Artnet - képzõmûvészeti folyóirat és portál http://www.artnet.hu/
ArtPortal - kortárs magyar mûvészeti portál http://www.artportal.hu/
Budapest-Art.com http://www.budapest-art.com/magyar.htm
Elektronikus Periodika Archívum és Adatbázis (EPA) http://www.epa.oszk.hu/
Erdélyi Mûvészet http://www.erdelyimuveszet.ro/
Exindex - kortárs képzõmûvészeti folyóirat http://www.exindex.hu/
Ikon - online eseménytár http://www.ikon.hu/
Kortárs Magyar Festõmûvészek http://www.festomuvesz.hu/
Kultúrális és Művészeti TV http://www.kulturalis.tv/
Literatura - kulturális honlap http://www.literatura.hu/
Mûvészetek.hu - mûvészek és alkotásaik a világhálón http://www.muveszetek.hu/
Napsziget - online kulturális és mûvészeti magazin http://www.napsziget.hu/
Octogon - architecture & design magazin http://www.octogon.hu/
PRAE.HU művészeti portál http://www.prae.hu
Revizor - a Nemzeti Kultúrális Alap kritikai portálja http://www.revizoronline.hu/
Scripta - folyóirat archívum http://www.c3.hu/scripta/
Terasz - online kulturális magazin http://www.terasz.hu/terasz.php
Z’ART KOR - programok, kortárs mûvészet, stílus, alkotás kritikusan http://zartkor.hu/

Másodlagos információforrások (az információ helyét adják meg)

Nyomtatott

Bibliográfiák, repertóriumok
Bíró Béla (szerk.): A magyar mûvészettörténeti irodalom bibliográfiája 1944-1985. Budapest: Képzõmûvészeti Alap, 1985. 611 p.
Kazacsi Ferencné, Tolnai Valéria (szerk.): Bevezetõ a magyar mûvészettörténet irodalmába. Budapest: Népmûvelési Propaganda Iroda, 1968. 322 p.
Kerek Vera (szerk.): A képzõmûvészeti irodalom válogatott bibliográfiája 1944-1985. Budapest: Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár, 1989. 259 p.
Környei Lászlóné: Mûvészet: repertórium 1981-1990. Miskolc: II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár, 1990-1992. 2 db
Mûvészettörténeti bibliográfia: magyar és magyar vonatkozású publikációk. MTA Mûvészettörténeti Kutató Intézet, 1992-

Elektronikus

Bibliográfiai adatbázisok
MATARKA magyar folyóiratok tartalomjegyzékeinek kereshetõ adatbázisa http://www.matarka.hu/
SOMMA Somogyi Könyvtár mûvészeti adatbázisa http://www.sk-szeged.hu/adatbazisok/somma/

Ajánlott linkgyûjtemények

Art Links on the web http://www.bc.edu/bc_org/avp/cas/fnart/Artweb.html
Artee.org művészeti adtbázis http://www.artee.org/
Aukció.lap.hu http://aukcio.lap.hu
Galéria.lap.hu http://galeria.lap.hu
Képzõmûvészet.lap.hu http://kepzomuveszet.lap.hu
Kézőművészet. Linkcenter.hu http://kepzomuveszet.linkcenter.hu
Magyar Mûvészeti Toplista http://www.toplist.kollar-adrian.com
Museum.hu - magyar múzeumok honlapja http://www.museum.hu/
Mûvészet.linkcenter.hu http://muveszet.linkcenter.hu
Mûvészetelmélet.lap.hu http://muveszetelmelet.lap.hu
SzoborLap-Köztéri művészet http://www.szoborlap.hu/
Webmuseum, Paris http://www.ibiblio.org/wm/paint/