A projekt adatai
23.12.2015 17:16
There are no translations available.

Pályázó neve: Kaposvári Egyetem

Pályázat száma: TIOP-1.2.1.A1-15/1-2015-0004

A projekt címe: Kaposvári Egyetem Egyetemi Könyvtár a köznevelésért

Projekt helyszín: 7400 Kaposvár Guba Sándor utca 40

Projekt helyrajzi szám: 3661

Elnyert támogatás: 105 149 000,-Ft

Projekt megvalósításának tervezett kezdete: 2015.12.01

Projekt megvalósítás tervezett befejezése: 2015.12.31

Projekt fenntartás tervezett kezdete: 2016.01.01

Projekt fenntartás tervezett befejezése: 2020.12.31

A projekt rövid összefoglalója:

A Kaposvár Egyetem könyvtárában őrzött tudásbázis köznevelési célú hasznosulása, és IKT kompetenciafejlesztés eszköztárának bővítése érdekében, 24, 15, illetve 15 fő foglalkozására alkalmas 3 db könyvtárhasználati képzésekre és kompetenciafejlesztésre alkalmas oktatóterem; valamint a könyvtár területén egy 40 gépes virtuális (informatikai) pont kerül kialakításra.

A projekt célja:

Az Egyetemi Könyvtár köznevelést támogató oktatási-képzési szerepének erősítése érdekében korábban nem létező, két darab egyenként 15 főt valamint egy 24 főt befogadni alkalmas oktatóterem kerüljön kialakításra. Ennek eredményeként a könyvtár- és információhasználati képzésekbe bevont személyek száma az üzembe helyezést követő első év végére érje el az 1000 főt, az ezt követő években ez növekedjen.

Az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges digitális kompetenciák fejlesztéséhez szükséges korszerű oktatótermi IKT eszközök (e-bookok, tabletek és digitális fényképezőgépek) kerüljenek beszerzésre. A fejlesztés eredményeként évente legalább 10 olyan pedagógiai program kerüljön lefolytatásra, amely során kistérségben élő hátrányos helyzetű tanulók sajátíthatják el korszerű IKT eszközök használatát.

Az Egyetemi Könyvtár informatikai infrastruktúra fejlesztése a köznevelési célú kulturális szolgáltatásokhoz, illetve a digitalizált kulturális örökségi értékekhez való szélesebb körű hozzáférés érdekében 1 virtuális pont kerüljön létrehozásra. Várt eredmény, hogy a könyvtárban helyben használt számítógép használat az üzembe helyezést követő első év végére 200%-al növekedjen, majd az ezt követő évben növekedjen.

A projekt során az oktatótermekben valamint a virtuális pontokként üzembe helyezésre kerülő kliensek üzemeltetési és tartalmi kiszolgálásra alkalmas redundáns szerverek és háttértárak kerüljenek üzembe helyezésre. A létrehozott kiszolgálói infrastruktúra eredményeként a kliensek üzemeltetési támogatásán túl a beruházást követően évente legalább egy olyan korábban nem létező elektronikus szolgáltatás kerül elindításra, amelyek az IKT kompetenciák növelésének támogatását, illetve a virtuális pontokon keresztül biztosított könyvtári információszolgáltatások körét bővítik.

A fejlesztés részletes szakmai tartalma

KÖTELEZŐ TEVÉKENYSÉGEK

1) Könyvtárhasználati képzésekre és IKT kompetenciafejlesztésre alkalmas oktatótermek kialakítása

A változatos célcsoport igényeinek megfelelően mind a kisebb (max. 15 fős) csoportok párhuzamos és differenciált foglalkoztatására mind nagyobb (max. 24 fős) csoportok számára kívánunk oktató és foglalkoztató tereket létrehozni. Így a projekt keretében három (15–15–24 főt egyidejűleg befogadó) korábban nem létező oktatást lehetővé tevő oktató és foglalkoztató terem kerül felszerelésre korszerű IKT eszközökkel. A két kisebb terem külön terekben történő egyidejű differenciált oktatási illetve foglalkoztatási célokat szolgál, míg a nagyobb befogadóképességű egész osztályok bontás nélküli oktatására és foglalkoztatására is alkalmas. A három helyszínen az oktatógépekkel együtt mindösszesen: 57 db korszerű személyi számítógép perifériákkal, monitorral és működtetésükhöz szükséges operációs rendszer licenszekkel, valamint 3 db projektor kerül beszerzése külső szállítótól.

2) Informatikai (virtuális) pont kialakítása

Az Egyetemi Könyvtár nyilvános tereiben 1 db a virtuális térben elérhető információforrások és szolgáltatások eléréséhez alkalmas pont kerül kialakításra. A virtuális ponton elérhető valamennyi a pályázó által zárt rendszerben elérhetővé tett, külső szolgáltatók által előfizetéses úton biztosított, és ingyenesen elérhető internetes szolgáltatások.

40 db nagy kapacitású, tartós igénybevételre tervezett asztali számítógép perifériákkal, monitorral és működtetésükhöz szükséges operációs rendszer licenszekkel; 1 db projektor; 1 db nyomtató; 1 db digitális fényképezőgép beszerzése külső szállítótól.

3) Fogyatékos személyek információ-hozzáférését támogató fejlesztések:

Valamennyi a projekt során felszerelt térben helyet kap egy-egy a vakok és gyengén látók számára képernyőfelolvasó programmal ellátott munkaállomás. Mindösszesen 4 db képernyő-felolvasó program licenszének beszerzése külső szállítótól.

VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK

1) Értéktöbbletet hordozó elemek alkalmazása

Az IKT kompetenciák megszerzésére irányuló pedagógiai programok megvalósításának alapvető infrastrukturális eleme innovatív, korszerű és energiatakarékos oktatási IKT eszközök alkalmazása. Ennek megfelelően 25 db e-book olvasó; 25 db tablet; 25 db OCR és 25 db képszerkesztő szoftverlicensz, valamint 2 db digitális fényképezőgép kerül beszerzésre külső szállítótól.

2) Korábban nem létező, oktatást segítő új infrastruktúra létrehozása

Az üzembe helyezésre kerülő kliensek üzemeltetési és tartalmi kiszolgálásra alkalmas redundáns szerverek és háttértárak alkalmassá teszik a könyvtárat új eddig nem létező oktatást segítő elektronikus szolgáltatások indítására. A cél érdekében 3 db nagyteljesítményű szerver és 3 db tároló rendszer (storage) és működtetésükhöz szükséges operációs rendszer licenszek kerülnek beszerzésre külső szállítótól.

3) A célcsoport igényeinek megfelelően konvertálható munkaállomások kialakítása

Az oktatótermekben és a virtuális pontban beszerzésre kerülő munkaállomások műszaki specifikációja úgy kerül kialakításra, hogy a monitorok magassága és dőlésszöge az életkori sajátosságokhoz igazítható legyen. A pályázat keretében a Kaposvári Egyetem a következő közoktatási intézményekkel ír alá együttműködési megállapodást a projekt során létrejövő fejlesztések hasznosulása érdekében:

  • Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Toponári Tagiskola
  • Körzeti Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda, Szentbalázs
  • Somogyjádi Illyés Gyula Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Az együttműködési megállapodások alapján biztosítottá válik a legfontosabb célcsoportok részvétele a megvalósuló infrastruktúrán történő pedagógiai programok lefolytatásához.