Szolgáltatások/Szabályzat
2007.02.26.

Letölthető Könyvtárhasználati Szabályzat
érvényes: 2013.05.02-től visszavonásig

SZOLGÁLTATÁSOK

Helybenhasználat:

A könyvtári állomány egy része csak helyben használható:

 • a kurrens- és bekötött folyóiratok
 • a kézikönyvtári (piros és zöld csíkkal jelölt!) egység
 • a védett dokumentumokat és a folyóiratok raktában lévő példányait a könyvtárostól kell kérni

Kölcsönzés:

 • kölcsönözhető: a kölcsönző tér, a tömörraktár, tankönyvraktár állománya és a szépirodalom
 • kölcsönözhető dokumentumok száma: 10, kivéve általános iskolai tankönyvek (nincs korlátozás)
 • kölcsönzési határidő: 4 hét, mely 1x4 hétre meghosszabbítható, tankönyvek esetében 5x-i hosszabbítási lehetőség
 • határidőn túl visszahozott művekért késedelmi díjat számolunk fel, amely naponta, dokumentumonként 20 Ft
 • a kölcsönzések telefonon, e-mailben vagy önállóan a könyvtári elektronikus katalóguson (WEBOPAC-on) keresztül is meghosszabbíthatók

Elõjegyzés:

 • ha a könyvtár állományában meglévõ dokumentum az Ön kérésének időpontjában nem áll rendelkezésre, mert kikölcsönözték, előjegyzést kérhet, a kért mû beérkezésérõl elektronikus úton értesítjük

Könyvtárközi kölcsönzés:

Tájékoztatás:

 • bevezetés a könyvtár és a WEBOPAC használatába
 • témafigyelés, irodalomkutatás, tartalomjegyzék szolgáltatás
 • bibliográfiai és teljes szövegű adatbázisok bemutatása
 • tájékoztató anyagok összeállítása
Használóképzés:
 • a könyvtár bemutatása szervezett keretek között – a könnyebb tájékozódás érdekében
 • a képzések feltétele minimum 3 fő jelentkező, időtartama: 40 perc
 • képzésekre jelentkezés a kölcsönző pultnál, telefonon vagy e-mailben
 • a képzések tematikái és bővebb információ elérhető a könyvtár honlapján

Fénymásolás:

 • a másolást mindenki önállóan végezheti az erre rendszeresített fénymásolón a kapott azonosítójával
 • fénymásoló egység a kölcsönzőpultnál vásárolható (50 egységes, 625 Ft)
Nyomtatás: (Központi Könyvtárban vehető igénybe)
 • fekete-fehér A4: 10 Ft
 • színes A4: 100 Ft

Elektronikus olvasóterem:

 • csak tanulmányi-kutatási tevékenységgel összefüggõ internet használat engedélyezett, ennek értelmében tilos az egyéb célú használat (levelezés, chat, online játékok, szoftver letöltés, jó ízlést sértõ honlapok látogatása)
 • az EISZ kabinet számítógép használatának regisztrációja a gépek mellett elhelyezett naplóban történik
 • az adatbázisok használatához a tájékoztató könyvtárosok segítséget nyújtanak

Az olvasójegy típusai:

Kölcsönzőjegy
Napijegy
Látogatójegy
Kutatójegy
Jogosultságok Kölcsönzés *, könyvtárközi kölcsönzés, helyben használat, adatbázis használat, előjegyzés, szaktájékoztatás Egyszeri helyben használat Egyszeri helyben használat adatbázis hozzáféréssel
Szükséges okmányok Érvényes diákigazolvány, személyi igazolvány, kedvezmények igénybevételére jogosító okmány Személyi igazolvány Személyi igazolvány
* Kivéve: vendéghallgatót;br />
Elveszett olvasójegy pótlása: 350,- FT

Beiratkozási díjak:

Díj
Jogosult
Kölcsönzõjegy
-

A Kaposvári Egyetem

 • oktatói, kutatói,
 • vendég oktatói, kutatói,
 • dolgozója,
 • vendéghallgatói,
 • óraadói.

Móricz Zsigmond Szakközépiskola diákjai.
Középfokú oktatási intézmények diákjai.
Könyvtárak, levéltárak, múzeumok munkatársai.
Pedagógusok, nyugdíjasok, 14 év alatti gyermekek.

200 Ft / félév

A Kaposvári Egyetem nappali és levelező tagozatos hallgatói.
Az Egyetemen folyó szakképzések hallgatói.

1250 Ft / év

Más felsőoktatási intézmény hallgatói.

2500 Ft / év

Külső olvasó.

Látogatójegy
-

Minden magyar és külföldi állampolgár.

Kutatójegy
625 Ft / nap

Minden magyar és külföldi állampolgár.